Torba KANUN Resmi Gazetede yayımlanan TAM METNİ

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞ/ İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

ALT işverenlik uygulamasında itiraz esasları değişti

ÇSGB/SGK Başmüfettişi-sosyal güvenlik ve iş mevzuatı uzmanı İsa KARAKAŞ torba yasayı sizler için açıklamaya

SGK, Ek ödemelerden prim kesecek

2/11/2011 tarihli, 28103 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 666 sayılı Kanun Hükmünde

SORU:10 işçinin öldüğü iş kazasında müfettişler ne yapmış, işte cevabı

Sözkonu inşaatla ilgili iş müfettişleri denetim yapmış ve 21 adet eksiklik tespit etmişler. Mecidiyeköy’de

UYGULAMALI İş Sağlığı ve Güvenliği

Tüm işyerleri-çalışanlar-İş güvenliği uzmanları/hekimleri… herkes için “UYGULAMALI İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı” En

Habersizce daha fazla bu borca batmadan SGK’nın verdiği bu fırsatı kaçırmayın

 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” ile uygulamaya konulan, ancak 2012

SGK Engelli memur alacak

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre Kurumumuzda boş bulunan 46 adet Memur kadrosuna

SGK vergiden muaf tutulacak

Torba Kanun resmi gazetede yayımlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) taşınmaz alımının ve taşınmazlarının müzayede

SGK, elektronik ortamda yönetici ataması yapacak

 SGK boş bulunan bazı kadrolar için yapılan görevde yükselme sınavlarından, yazılı sınav sonuçlarına göre atama

İş Sağlığı ve Güvenliğine yeni düzenleme kapıda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, İnegöl Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğünün açılışında; “Buradan

SGK asgari işçilik uygulamalarında klasik hale gelen ve alanında ilk olan eserin 4.Baskısı

Bu eser alanında yazılan ilk kitap olup, İsa KARAKAŞ’ın 20 yılı aşakın mesleki tecrübelerinin

ASRIN FIKRASI …..:))

-Adamın biri New York, Central Park’ta yürüyüş yaparken, aniden Kuduz bir köpeğin küçük bir

SORU:Torba Kanunla İşe iade şartlarında değişiklik yapıldı mı

 CEVAP: 4857 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasında işe iade için gerekli olan

SGK’nın bu yıl eğitim ve öğretime devam eden çocuklara yapacağı yardımlar

 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 79 uncu maddesi kapsamında bulunan şehitlerin,

TORBA KESİNLEŞTİ, İsa KARAKAŞ MADDE madde açıklıyor: İŞ Kanununda ne değişti-1

Türkiye  torba  kanun haberlerini  en hızlı en güvenilir açıklamaları WWW.isakarakas.com da takip etti. Torba