İş Kanunu İşlemleri

2024 YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI

  Kıdem tazminatı tavanı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi esas alınarak aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır; Buna göre 01.07.2023-31.12.2023 döneminde   23.489,83 TL olarak uygulanmakta olan kıdem tazminatı tavanı Hazine Ve Maliye Bakanlığı 01 Ocak 2024-30 Haziran 2024  döneminde  35.058,58 TL olarak ilan etmiştir.

İş Kanunu İşlemleri

İhbar Tazminatı

Muhtelif Yargıtay Kararları muvacehesinde ihbar tazminatı değerlendirmesi; İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesini haklı bir nedeni olmaksızın ve usulüne uygun bildirim öneli tanımadan fesheden tarafın, karşı tarafa Ödemesi gereken bir tazminattır. Buna göre öncelikle iş sözleşmesinin 4857 sayılı Kanun’un 24 ve 25 inci maddesinde yazılı olan nedenlere dayanmaksızın feshedilmiş olması ve Kanun’un 17 nci maddesinde […]

İş Kanunu İşlemleri İşsizlik Sigortası ve İŞKUR

İİBF-SBF-Hukuk ve Mühendisler Çalışma Bakanlığına Müfettiş olabilirsiniz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 7., 8. ve 9’uncu derecede açık bulunan İş Müfettişi Yardımcısı kadrolarına, Ankara’da yapılacak sınavla İşin Yürütümü yönünden görev yapmak üzere 70, İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden görev yapmak üzere 30 olmak üzere toplam 100 adet İş Müfettişi Yardımcısı alınacaktır. 1- Sınava Başvurabilecek Adayların […]

isa karakaş köşe yazıları
Çalışan İş Kanunu İşlemleri

2023/Ocak itibarıyla uygulanacak kıdem tazminatının tavanının hesabı

1475 Sayılı İş Kanununun 14 üncü Maddesinin 2762 Sayılı Kanunla değişik 13 üncü Fıkrası gereğince; bu Kanuna tabi işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir. 12.9.1980 – 31.12 1982 döneminde ise 2320 Sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince kıdem tazminatının yıllık miktarı 30 günlük […]

İş Kanunu İşlemleri

2023 Kıdem Tazminatı Tavanı yeniden değişti

Hazine ve Maliye Bakanlığının 05.01.2023 tarihli genelgesi ile 17.904,62 TL olarak ilan edilen Kıdem tazminatı tavanı bugün yayınlanan yeni GENELGE ile  01/01/2023 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 19.982,83 TL’ olarak değiştirilmiştir. GENELGE: Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem […]