İsa KARAKAŞ

        “Çeyrek asrı aşkın SGK/ Sosyal Güvenlikte Daima Öncü”

 İsa KARAKAŞ

28 Yıldan beri ÇSGB/SGK‘nın BAŞMÜFETTİŞİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Der. Genel Başkanı

Gazeteci/ Yazar (50’den Fazla Kitabı Bulunmaktadır)

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Başuzmanı

A Sınıfı İş Güvenlik Uzmanı

Sosyal Güvenlik-İş Hukuku ve İSG BİLİRKİŞİSİ

                KVKK (KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI) UZMANI

                                                                       İSG/İŞ VE SGK EĞİTMENİ

TÜRKİYE GAZETESİ ve ITO/İSTANBUL TİCARET GAZETESİ YAZARI

 

 İLETİŞİM:

WhatsaAp (Mesaj için):0542-7922334

isakarakas@gmail.com veya isakarakas@hotmail.com 

 

I) EĞİTİMİ: Üniversite-Yüksel Lisans-Doktora özel öğrenciliği dahil tüm eğitimi çalışma ve sosyal güvenlikle ilgili

 • ÜNİVERSİTE: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • YÜKSEK LİSANS: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı “SSK UYGULAMASINDA ASGARİ İŞÇİLİK”  Tez çalışmasını tamamladı.
 • DOKTORA: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalında Doktor Özel Öğrenciliği…

                                  II) MESLEKİ DENEYİM: 

***28 yıl boyunca  “Sosyal güvenlik mesleğimi” fiilen  “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı/ SGK/ Sosyal Güvenlik Kurumu’nda” ***çalışarak **SGK mevzuatını uygulayarak, ***geliştirerek ***denetleyerek ve ***eğiterek hizmet verdim.

 • 1995 SSK Sigorta Müfettiş Yrd.
 • 1998 SSK Sigorta Müfettişi 
 • SSK Sigorta Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı (Refakat Müfettişi)
 • 2008’den beri  SGK/SOSYAL GÜVENLİK KURUMU/SGK’nın BAŞMÜFETTİŞİ
 • 28 yıl boyunca ÇSGB/ SGK’nın   (Sosyal   Güvenlik  Kurumununun)   BAŞMÜFETTİŞİ olarak görevini devam ettirmiştir.

III) “ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK DERNEĞİ” nin Kurucularından ve  Genel Başkanı:

2007 yılında kurulan ve üyeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bağlı birimlerinin yazar ve proje sahibi Müfettiş, Uzman, Bürokratlar ile Üniversitelerin sosyal güvenlik ÇEEİ bölümlerinden oluşan akademisyen üyelerden müteşekkil “ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DERNEĞİ” nin  kurucularından ve Genel Başkanıdır. Ayrıca  Devlet Denetim Elemanları Derneği  ile SGK Müfettişleri Derneği üyesi .

Anadolu Halk Müziği derneği Kurucusu ve Denetim Kurulu Başkanı

Türkiye Kızılay Derneği üyesi ve destekcisi

IV) GAZETECİLİĞİ: 25 yılı aşkın süreden beri çok sayıda yerel ve ulusal gazetede çalışma ve sosyal güvenlik köşe yazarlığı yapmıştır.   Tercüman Gazetesi kapanana kadar bu gazetede köşe yazarlığını sürdürmüştür.

Ardından Türkiye Gazetesinde haftada 3 gün “İşsizlik,  İstihdam, İş Sağlığı ve İş Güvenliği, iş kazaları-Meslek Hastalıkları, Teşvikler, Emeklilik, Sendikacılık, Primsiz Ödemeler, Sosyal Politika, Mesleki Eğitim, Mesleki Yeterlilik, Memur-İşçi Hakları, Kadın İstihdamı, Engelli hakları ve istihdamı, Sosyal yardımlar, İşsizlik Sigortası, İnsan Kaynakları, Z Kuşağı ile Dijitalleşme,  KVKK (kişisel verilerin korunması), çalışma  ve sosyal güvenlikle ilgili diğer konularda  yazılarına devam etmektedir.

Ayrıca uzun yıllardan beri Türkiye’nin ilk ekonomi gazetesi olan ve 300 BİNİ aşkın üyesi olan İstanbul Ticaret Odası’nın gazetesi olan “İstanbul Ticaret Gazetesi“nde de halen iş dünyasına yönelik yazılarını devam ettirmektedir.

V) MEVZUAT VE KOMİSYON ÇALIŞMALARI:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Sigortalar Kurumu/ SGK uhdesinde;

“İSTİHDAMIN ARTIRILMASI” ve “İŞSİZLİĞİN ÖNLENMESİ” “Sosyal Güvenlik”  “Denetim”…. komisyonlarında fiilen görev yapmasının yanı sıra ayrıca  mevzuat çalışmalarında bulunmuştur.

Bu bağlamda istihdam üzerindeki formalitelerin azaltılması, teşvikler ile diğer çalışma ve sosyal güvenlik konularında bir çok katkıda bulunmuştur.

VI) İSA KARAKAŞ’ın ESERLERİ:

Çoğunluğu alanında ilk olan ELLİYİ/50’yi aşkın kitabı bulunmaktadır.

 • “Sosyal Güvenlik Reformu uygulamasının 2006 yılında ilk kitabını yazmıştır.
 • Sosyal güvenlik reformu bağlamında SSK/BAĞKUR/EMEKLİ SANDIĞI VE SGK Emeklilikle ilgili  ilk kitabı yazmıştır.
 • “İŞÇİ HAKLARI REHBERİ” kitabı 
 • KADIN VE ÇOCUKLARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ
 • İŞÇİ ALACAK VE TAZMİNATLARI 
 • Sosyal güvenlik reformu bağlamında ilk “Genel Sağlık Sigortası” kitabını yazmıştır.
 • “Emeklilik Davaları” kitabı 5. Baskısını yapmış olup halen ilk ve tek kitaptır.
 • Alanında ilk olan 50 kitabına ait ayrıntılı bilgileri aşağıda görebilirsiniz.
 • İŞÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİ
 • İŞ KAZASI UYGULAMALARI
 • MESLEK HASTALIKLARI UYGULAMALARI
 • KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İÇİN SOSYAL GÜVENLİK REHBERİ
 • UYGULAMALI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EL KİTABI
 • ÇALIŞMA HAYATIN İBRANAME
 • KIDEM TAZMİNATI İHTİLAFLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI
 • İŞ KAZASI&MESLEK HASTALIKLARI İHTİLAFLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI
 • …………………………..İLE ALANINDA İLK VE EN ÇOK ARANAN  DİĞER KİTAPLARI

VI) BİLİRKİŞİ:

 • Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku-İş Sağlığı ve Güvenliği ADLİ Bilirkişisi
 • Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku-İş Sağlığı ve Güvenliği CEZA Bilirkişisi

VII) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI:

KVKK Uzmanı

VIII) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANLIKLARI

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı 

İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Eğiticisi  

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Başuzmanı

IX) KONFERANS-SEMİNER-EĞİTİM ÇALIŞMALARI

Bir  Çok  Kurum, organizasyon, Üniversite ve Akademik Ortamda başta SGK/sosyal güvenlik olmak üzere, iş hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlikle İlgili Diğer konularda  Tebliğ Sunucusu Olarak  ayrıca 1989 Yılından Beri Üniversite- Yüksek Lisans ve  Doktora Özel Öğrenciliği Dahil Tüm Eğitimi yoğun şekilde İş Sağlığı ve güvenliği ile iş mevzuatı ve Sosyal Güvenlik Alanında Olan;

“SOSYAL GÜVENLİK& İş Hukuku İle

(A) Sınıfı İŞ Güvenliği UZMANI” dır. 

28 yılı aşkın süreden beri denetim,uygulama, komisyon-mevzuat çalışmaları,eğitim-seminer-konferans…yazı, Radyo/TV ve 50 yi aşkın kitapla Sosyal Güvenliğe yön vermenin onuruyla

x) TV VE RADYO:

Bir çok TV ve Radyoda başta İŞ&SGK uygulamaları, İ.K  uygulamaları, emeklilik, işçi alacak ve tazminatları, teşvik, işsizlik, istihdam, Kıdem tazminatı, iş sağlığı ve güvenliği, işçi alacak ve tazminatları- genel sağlık sigortası- işveren uygulamaları, iş kanunu  İŞKUR, Kayıt dışı istihdam ile diğer çalışma ve sosyal güvenlik konularında en çok aranan uzman olarak programlara katılmıştır.

PROGRAMINA KATILDIĞI BAZI TV/RADYO KANALLARINDAN BAZILARI:

TGRT HABER,    24 TV,      TRT/ Radyo ve TV kanalları,     SHOW TV,    A TV,    BENGÜTÜRK, BLOMBERG HT,  a Haber, TRT HABER, Haber Global,  HABERTÜRK,, BBN TÜRK, …

 

I.EĞİTİMİ: EĞİTİMİNİN   TAMAMI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİDİR”.

Yüksek Öğrenim: Gazi   Üniv. İİBF Çalışma Ekonomisi ve   Endüstri İlişkileri Bölümünde 1993 yılında tamamladı.

Yüksek Lisans: : Gazi   Üniv. Sos. Bil. Enstitüsü Çalışma Eko. ve Endüstri   İlişkileri Ana Bilim Dalında “Sosyal Güvenlik  Konulu  Yüksek Lisans   Tez” çalışmasını hazırlayarak 2005 yılında tamamlamıştır.

Doktora: Gazi   Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri   İlişkileri Ana Bilim Dalında 2006-2007 döneminde “Doktora özel programı”   kapsamında eğitimini sürdürmüştür.

Aldığı Diğer  Eğitimler:

Avrupa   Birliği Proje Süreci  Yönetimi ,

Etkin Mali Yönetim Teknikleri,

AB İyi Uygulama Örnekleri,

Eğiticinin   Eğitimi,

Yöneticinin Eğitimi,

Protokol Yönetimi,

İnsan Kaynakları Yönetimi,

Zaman ve Stres Yönetimi,

Etkili İletişim….

II.KARİYERİ:

1995 yılında SSK Sigorta   Müfettiş Yrd.

1998 yılında SSK Sigorta Müfettişi,

2003-2004 arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında “İstihdamın artırılması” ve İşsizliğin Azaltılması….komisyonlarında görev yaptı

2004 yılında Refakat Müfettişi (Teftiş Kur. Başkan Yrd)

2008 yılında ise  Sosyal   Güvenlik  Kurumu Başkanlığı BAŞMÜFETTİŞ’liği’ ne atandı.

 

KİTAPLARI:  İSA KARAKAŞ kitaplarının en önemli özeliği sürekli başucunda tutulan tamamen uygulamaya yönelik ve çözüm niteliğindeki eserler olmasıdır.

İş dünyasının en güvendiği    Sosyal güvenlik&İş hukuku  uzmanlarından olan İsa KARAKAŞ’ın yazmış olduğu 50’yi aşkın   kitaplarından bazıları;

İ.K’cılar/Personelciler/İşverenler/SMMM-YMM/HUKUKÇULAR/ÖĞRENCİLER ile Tüm İşyerleri İçin Uygulamalı Sosyal Güvenlik El Kitabı”  /4. Baskı”

İhtilafların Çözümü ile İşçi Alacak Ve Tazminatları İle Dava Yolları

 Tüm Yönleriyle Herkes İçin  Emeklilik El Kitabı   (SG reformu birlikte Türkiye’de kaleme alınan ilk  kitap)3.Baskı,

“İbraname,

Uygulamalı İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı” 1088 sayfa/  3.Baskı”

*”İş Kazası&Meslek Hastalığı İhtilafları ve Çözüm Yolları”2.Baskı ”

Asgari İşçilik Uygulamaları,İhtilafları ve Çözüm Yolları”4.Baskı

“Kıdem Tazminatı İhtilafları ve Çözüm Yolları”

“Dernek Mevzuatı Rehberi”

“Prim Belgeleri Düzenleme ve Teşvik Rehberi”

“İş Kanunu Uygulaması İle İhtilafları Ve Çözümü”

“SGK&İŞKUR ve İş Mevzuatında İdari Para Cezaları ile İhtilafları ve Çözüm Yolları”

“Genel   Sağlık Sigortası uygulama Rehberi”

“İnşaatçının Sosyal Güvenlik İşlemleri” kitabı,

“Vergi, SGK ve Ticaret Kanunu açısından “FATURA”  (ITO)

“Kamu Kesimi İçin Sosyal Güvenlik Rehberi”

“İşçi Hakları Rehberi”

“e-Bildirge Uygulamasının Usul ve esasları” “SSK&İş Mevzuatı İhtilafları ve Çözüm Yolları” “Belediyeler için Sosyal Güvenlik Rehberi”

“Belediyeler için İş Kanunu Rehberi”

“Çalışma&Sosyal Güvenlik Ve İhale”

“Meslek Hastalığı Uygulamaları Ve Meslek Hastalığı Davaları”

Tüm  Yönleriyle Sosyal Güvenlik Reformu  (Sosyal Güvenlik Reformuyla ilgili   yazılan ilk kitap) “Borçlanma ve Hizmet Birleştirilmesi Rehberi”

“İş Kazası Uygulamaları Ve İş Kazası Davaları”5.Baskı ………

Kamu Kurumları İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi…………..

VII. GAZETE YAZILARI:

İsa KARAKAŞ’ın ulusal ve yerel    çok sayıda gazetede;

Emeklilik, Genel Sağlık Sigortası, Teşvik   mevzuatı, İdari Para cezaları,İşveren-SMMM-YMM işlemleri, İnşaat Ve İhaleli   İşlerde asgari işçilik,  malüllük, iş kazaları-Meslek Hastalıkları,    İstihdam,  kayıtdışı istihdam, işsizlik sigortası, sendikacılık,   iş hukuku, insan kaynakları yönetimi, toplam kalite yönetimi, çalışma   ekonomisi ve çalışma hayatı ile ilgili diğer konularda yazıları   yayınlanmıştır. 2008 yılından itibaren Tercüman Gazatesinin ekonomi yazarlığını yapmıştır. Halen Türkiye’nin ilk ekonomi gazetesi olan  120.000 tirajlı İTO İstanbul Ticaret Gazetesinin  yanı sıra TÜRKİYE GAZETE’sinin sosyal güvenlik yazarlığını devam ettirmektedir.

VIII.DERGİ YAZI VE   MAKALELERİ:

İTOVİZYON, PERYÖN, İNTES İnşaat Sanayi   Dergisi, , Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi,  Vergi Dünyası Dergisi,   Mali  Hukuk Dergisi, Yaklaşım Dergisi, Sosyal Diyalog   Dergisi,   Lebib Yalkın Mevzuat   Dergisi, Maliye Postası Dergisi, Mali Yönetim ve Denetim Dergisi, İhale ve   İmar Dergisi,  İdari ve Mali Mevzuat Dergisi,Vergi Raporu Dergisi, Kara Tahta,  Maliye ve Sigorta Yorumları Dergisi, Mali Pusula Dergisi,  ve Sayıştay   Dergisi’nde  başta  sosyal güvenlik    olmak üzere İstihdam, teşvik mevzuatı, kayıtdışı istihdam, işsizlik   sigortası, sendikacılık, Ordu SMMM dergisi, Türk Metal Sendikası Dergisi, iş hukuku, insan kaynakları yönetimi, toplam kalite   yönetimi ve çalışma hayatı ile ilgili diğer konularda 700’ü aşkın yazı   ve  makalesi yayınlanmıştır. Ayrıca Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisinde   hakem kurulunda, Sosyal Diyalog Dergisinin Yayın Kurulunda halen görev   yapmaktadır.

IX.BİLİMSEL TEBLİĞ VE   KONFERANSLARI: 

ANKARA Üniversitesi SBF, Gazi   Üniversitesi,  Pamukkale Üniv. Namıkkale Üniv.  NÖROLOJİK BİLİMLER VAKFI, PERYÖN  ile diğer bir çok kurum ve kuruluşta başta sosyal güvenlik-iş sağlığı ve güvenliği  konuları olmak üzere çalışma hayatına ilişkin çok sayıda bilimsel tebliğ   sunmuş ve konferanslara katılmıştır.

X.Komisyon Çalışmaları:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde “İşsizliğin Azaltılması” ve “İstihdamın Artırılması” komisyonlarında çalışmasının yanı sıra SSK sosyal güvenlik komisyonunda görev yapmıştır.  

 İş Sağlığı Ve Güvenliği Alanındaki Çalışmaları:

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olan KARAKAŞ, 20  yılı aşkın BAŞMÜFETTİŞ  olarak inceleyip-soruşturduğu çok sayıda iş kazası ve meslek hastalıklarında İş Sağlığı  ve Güvenliği Mevzuatını uygulamaktan kaynaklanan tecrübesinin yanı sıra bu alanda aşağıda belirtilen çalışmaları bulunmaktadır. 1-      İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Rehberi Kitabı ( 2.Baskı),          Kamu Kurumları için İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Rehberi ( 2.Baskı), 2-      Değişik akademik ve uygulama dergilerinde yayınlanmış 70’i aşkın makale 3-      Ulusal gazete yazarı olarak  iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili gazete yazıları 4-      Başta www.isakarakas.com olmak üzere internet ortamında çok sayıda  yazıları 5-      İş Kazası&Meslek Hastalığı İhtilafları ve Çözüm Yolları Kitabı (2006 Baskı) 6-      SGK Uygulamalarında Meslek Hastalıkları Ve Davaları Kitabı 7-      SGK Uygulamalarında İş Kazaları Ve Davaları Kitabı 8-      TCK, BK ve SGK açısından İş Kazası & Meslek Hastalığı İhtilafları ve Çözüm Yolları Kitabı (2012/II. Baskı) 9-      İş Kazası Uygulamaları, İş Görmezlik ve Tazminat Davaları Kitabı (2015 2.Baskı) 10-  Uygulamada Meslek Hastalığı Davaları ve Tazminat Davaları Kitabı (2012) 11-  İş Sağlığı ve Güvenliğiyle ilgili tebliğler, oturum başkanlığı…

 İSA KARAKAŞ’IN USTALIK DÖNEMİ  BAŞUCU KİTAP SETİ

1.KİTAP

YENİ

UYGULAMALI

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

El Kitabı

İLK Baskısı kısa sürede tükenen “Uygulamalı İŞ Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı” nın 2. Baskısı.

 2 Baskısı / 1088 Sayfa 1.Hamur Kağıt, Lüx Ciltli Ve Lüx Kapaklı.

Risk Değerlendirmesi Ve Rapor Örnekleriyle Sözlüklü- Açıklamalı Örnekli-Form Ve Belge Örnekleriyle- En Çok Sorulan Sorular Ve Cevaplarıyla

  Yeni yürürlüğe konan 6331 sayılı Kanun ile birlikte “İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatı” A’dan Z’ye tamamen değişmiştir. Her şeyden önce yeni İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatı kamu-özel işyeri ayrımı olmaksızın bütün işyerlerini, işçi-memur-çırak-stajyer-sözleşmeli ayrımı olmaksızın bütün çalışanları kapsamaktadır. Diğer yandan 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunun birkaç maddesi hariç her maddesinde yeni yükümlülükler ve bu yükümlülüklere bağlı olarak çok sayıda ağır idari para cezaları öngörülmektedir. Hatta bazı hallerde işyerinde yürütülen işin durdurulması bile sözkonusu olmaktadır. Sözkonusu Kanunun bazı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği profesyönellerinin çalıştırılmasına ilişkin hükmü hariç idari para cezaları dahil tüm maddeleri yürürlüğe girmiştir. Bu kitapta iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı SGK boyutu dahil bir bütün olarak tüm yönleriyle örnekli, açıklamalı, form ve belge örnekleriyle yer verilmiştir. Ayrıca risk değerlendirmesi örnekleri ve rapor örnekleriyle eser zenginleştirilmiştir. Diğer yandan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile ilgili olarak en çok sorulan sorular ve cevapları ayrı bölüm halinde ele alınmıştır. Pratik bir rehber anlayışıyla hazırlanan bu eserle işyerlerinde yeni mevzuata uygun olarak iş sağlığı ve güvenliği sisteminin kurulması, uygulanması ve ihtilafların çözümünde özelikle yararlı olacağı düşünülmektedir 2.KİTAP Tamamı açıklamalı-örnekli

Uygulamalı

Sosyal Güvenlik El Kitabı

3.Baskısı hızla tükenen bu eserin 2013 Yılı 4.Baskısı tamamen yenilenerek-güncellenerek-genişletilmiştir. kitabın tamamı açıklamalı ve örnekli. mevzuata yer verilerek şişirilmemiştir.  4 Baskısı/ 890 Sayfa 1.Hamur Kağıt, Lüx Ciltli Ve Lüx Kapaklı. Sosyal güvenliğe ilişkin işlemleri tüm işyerlerini-işverenleri-taşeronlar ile işveren adına fiilen veya dolaylı olarak yürütmekte olan SMMM-YMM, Avukat, Bilirkişi, Aday Stajyer SMMM ve bu alanla ilgili kişileri yakından ilgilendirmektedir. Bu eserde; sosyal güvenlik reformu öncesinde SSK ve BağKur işlemleri olarak bilinen uygulamalara paralele olarak her türlü ve her sektördeki işyerlerinin SGK işlemlerini uygulamalı örnekli ve pratik bir rehber anlayışıyla işyerinin ve işçinin SGK ya bildirilmesinden her türlü prim ve diğer uygulamalara kadar herkesin kolaylıkla anlayacağı ve uygulayacağı bir sistematik dahilinde açıklanmıştır. 3.KİTAP Tamamı açıklamalı-örnekli

SGK- İŞKUR ve İŞ Mevzuatında

İDARİ PARA CEZALARI

ile

ÇÖZÜM YOLLARI

Bu eserde başta SGK olmak üzere, 4857 sayılı İş Kanunu, İŞKUR-İşsizlik Sigortası, Yabancılar Mevzuatı ve Yeni yürürlüğe konan İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu uygulamalarında öngörülen yükümlülükler, bu yükümlülüklere bağlı olarak uygulanan idari para cezaları ile ihtilaflarının çözüm yolları bir bütün olarak ele alınmıştır.  3. Baskısı/ 710 Sayfa 1.Hamur Kağıt, Lüx Ciltli Ve Lüx Kapaklı.

YENİ “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” Uygulamasında Yükümlükler, İdari Para   Cezaları ve Çözüm Yolları“SGK” Uygulamasında Yükümlülükler, İdari Para Cezaları, itiraz ve dava Yolları “İş Kanunu”   Uygulamasında İdari Para Cezaları ve Çözüm Yolları“İŞKUR ve İşsizlik Sigortası” Uygulamalarında İdari Para Cezaları ve Çözüm   Yolları ile“Yabancılar Mevzuatında” İdari Para Cezaları ve   Çözüm YollarınınTAMAMI BU ESERDE.

4.KİTAP Emeklilikle ilgili tüm sorularınızın cevabı bu kitapta Tamamı açıklamalı-örnekli

Sorulu-Cevaplı, Tüm Yönleriyle, Herkes İçin

 EMEKLİLİK

El Kitabı

   5. Baskısı / 682 Sayfa 1.Hamur Kağıt, Lüx Baskı  Son derece karmaşık ve zor olan emeklilik konusu, “ Emeklilik Planlaması” yapmak isteyen; işçi – işveren – memur – sözleşmeli – çiftçi – özürlü, ev hanımları, çalışan ve çalışmayanlar, esnaf ve sanatkar, işyeri sahipleri ve ortakları bağımsız çalışan, 65 yaş üstünde bulunan yaşlılar, bakıma muhtaçlar, işsizler ve diğer tüm kişilerin emeklilik ile ilgili bütün işlemlerini herkesin kolaylıkla anlayacağı ve sorularına cevap bulacağı şekilde tasarlanmış bir eserdir.  En güvenilir Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Uzmanı SGK Başmüfettişi İsa KARAKAŞ’ın Sosyal güvenlik reformu bağlamında Türkiye’de ilk olan “Sorulu-Cevaplı Tüm Yönleriyle Herkes için EMEKLİLİK el Kitabı” eseri, baştan sona yenilenmiş ve güncellenmiş son baskısıdır. 5.KİTAP Tamamı açıklamalı-örnekli

İŞVEREN

ve

ÇALIŞANIN

 BAŞUCU KİTABI

Bu kitapla anlaşılması en zor alanlardan olan sosyal güvenlik uygulamalarının işveren ve çalışanlara en basit ve en kolay anlaşılacak şekilde aktarılmaya gayret edilmiştir. Eserin en önemli özelliği uygulamalı–örnekli ve pratik bir rehber anlayışıyla hazırlanması ayrıca güncel ve önemli yargı kararları ile donatılmasıdır. Başka bir özelliği ise hak arama yollarına ilişkin gerekli dilekçe ve diğer form ve belge örneklere yer vermesidir. 2012 Yılı Son Baskısı / 709 Sayfa 1.Hamur Kağıt, Lüx Baskı  İŞVERENLERİN;

 • Ağır idari para cezaları ve diğer müeyyidelerle karşılaşmaması,
 • SGK’nın rücu davalarına bağlı olarak tazminat ödememesi,
 • Yükümlülüklerini mevzuata uygun bir şekilde yerine getirmesi,
 • Taksitlendirme ve tecil haklarından faydalanması,
 • İcra ve haciz halinde hak ve yükümlülükleri,
 • Mücbir sebepler halinde hak ve yükümlülükleri
 • Prim ve SGK Cezalarında zamanaşımı,
 •  İdari para cezaları halinde erken      ödeme indiriminden faydalanılması,
 • İşyeri kayıt ve belgelerini usulüne uygun tutması
 • SGK belgelerinin hatasız düzenlenmesi
 • Teftişlerde kayıt ve belgelerin denetim elemanlarına sunulması
 • Uygulamada karşılaşılan sosyal güvenlik ihtilaflarının çözülmesi ile…

 ÇALIŞANLARIN:

 • Sosyal güvenliklerinin gerçeğe uygun olarak yapılarak mağduriyetlerinin      önlenmesi,
 • Emeklilik planlaması yaparak emeklilik haklarına kavuşmaları,
 • SGK’nın sağlık yardımlarından faydalanması,
 • İş kazası ve meslek hastalığı halinde yapacakları işlemleri, hak ve yükümlülüklerini      yerine getirmesi-Yükümlülüklerini mevzuata uygun bir şekilde yerine getirmesi,
 • Çalışanın veya eşinin doğum yapması halinde hakları
 • Sigorta haklarıyla ilgili SGK’ya itiraz-şikayet ve dilekçe örnekleri
 • Mahkeme yoluna müracaat…
 • Bağ-Kur’luların SSK’lı olmaları…
 • Genel sağlık sigortasından doğan hakları
 • Sigortasız çalışma halinde en etkin şekilde hak arama yolları ve yapılması      gerekenler…

6.KİTAP Tamamı açıklamalı-örnekli Yeni Borçlar Kanunu, TCK, SGK ve İş Mevzuatı uygulamaları açısından

İŞ Kazası&Meslek Hastalığı

İhtilafları ve

Çözüm Yolları

Kitap, baştan sona kadar emsal Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları ile donatılmıştır. İş kazası ve meslek hatsallıklarına ilişkin işlem ve uyuşmazlıklara ilişkin itiraz ve mahkeme yolları örnek dilekçe ve başvuru formlarına da yer verilerek ilgili kimselere rehberlik yapılmaya çalışılmıştır. Mevzuattaki değişiklikler çerçevesinde iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin uygulama ve ihtilaflar ilk defa bu eserde bir bütün olarak ele alınmıştır. 2012 Yılı 2. Son Baskısı / 671 Sayfa 1.Hamur Kağıt, Lüx Baskı Güncel Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Yargıtay-Danıştay ve Anayasa Kararları Işığında

 • Tüm yönleriyle SGK İş Kazası-Meslek Hastalıkları Uygulamaları
 • İş Kazası ve Meslek Hastalığı Halinde Yapılması Gerekenler
 • İş Kazalarının Bildirilmesinin usul ve esasları
 • İş kazasından doğan ihtilaflar ve çözüm yolları
 • Meslek hastalıklarından doğan ihtilaflar ve çözüm      yolları
 • Yeni Borçlar Kanununa göre İş Kazası-Meslek Hastalıklarından      doğan
 • Maddi-manevi tazminat davaları
 • Türk Ceza Kanununa göre ölümlü ve yaralanma ile sonuçlanan      iş kazası ve meslek hastalıklarında cezai yaptırım ve sorumluluk
 • İş kazası ve meslek hastalıklarından kaynaklanan sorumluluk
 • İş kazası nedeniyle işçiye ödenen tazminatın vergi      karşısındaki durumu
 • İş Kazası-Meslek Hastalıklarından doğan destekten      yoksun kalma davaları
 • İş Kazası-Meslek Hastalıklarından dolayı SGK’ ya itiraz      ve dava yolları
 • İş Kazası-Meslek Hastalıklarından dolayı SGK’nın Açacağı      Rücu Davaları
 • İş Kazası-Meslek Hastalıklarından doğan destekten      yoksun kalma tazminatları
 • İş kazası halinde Genel Sağlık Sigortası bağlamında      sorumluluk ve rücu
 • İş Kazası ve MH’nın SGK ve ÇSGB Müdürlüklerine Bildirilmesinin      usul ve esasları ile İş Kazası-Meslek Hastalıklarına ilişkin diğer hususlar…

7.KİTAP Tamamı açıklamalı-örnekli

İŞ KANUNU UYGULAMASI ile İHTİLAFLARI

 Ve

 ÇÖZÜM YOLLARI

Tüm işyeri sahipleri–işverenleri–alt işverenleri ve çalışanlarının iş kanunundan doğan tüm hak ve yükümlülükleri ile yaptırımları özelikli Yargıtay (ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu) kararları çerçevesinde; işyerinin kurulması ve çalışanların işe alınmasından, işten ayrılmasına kadar hatta Yargıtay aşamasına kadar yapılan ve yapılacak tüm iş kanunu işlemleri örnekli – açıklamalı ve uygulamalı olarak herkesin anlayacağı bir sistematik dizayn içerisinde bu rehber eserde açıklanmıştır. Kitabın en önemli özeliklerinden biri de bu yıl içinde yürürlüğe giren “Yeni Türk Borçlar Kanununun” işverenleri ve çalışanları ilgilendiren uygulamalarına yer verilmesidir. Keza yeni Türk Borçlar Kanununda düzenlenen özelikle “İBRA” (İbraname) müessesesi ile hizmet sözleşmelerine ilişkin hükümler tüm işveren ve çalışanlar için son derece büyük önem arz etmektedir. Eserin diğer bir özelliği de İş Kanunu açısından uygulamada işveren ve çalışanlar bakımından önem addeden bazı ödemelerin vergi karşısındaki durumunun belirlenmesi bağlamında özelikli bazı özelgelere yer verilmesi ayrıca “Asgari geçim indirimi”nin uygulamalı-örnekli-form ve belge örneklerine yer verilerek açıklanması teşkil etmektedir. 2012 Yılı Son Baskısı / 750 Sayfa 1.Hamur Kağıt, Lüx Baskı KİTAPTA YER ALAN BAZI KONU BAŞLIKLARI

 • İşverenlik Uygulamaları, Ücretlendirme Uygulamaları
 • Fazla Çalışma Uygulamaları, İzin ve Tatil Uygulamaları
 • Çalışma Sürelerinin Düzenlenmesi, İş Sözleşmelerinin Düzenlenmesi
 • Yeni Borçlar Kanununa Göre Hizmet Sözleşmeleri ve Bu Sözleşmelerden Doğan Hak ve Yükümlülükler
 • Kıdem Tazminatı İhtilaflarının Çözümü, İş Sözleşmelerinin Sona Ermesi
 • İhbar ve Kötü Niyet Tazminatı İhtilaflarının Çözümü
 • Çalıştırma Yasakları ile İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Denetim ve İdari Para Cezaları
 • Kıdem Tazminatı Uygulaması, İhbar ve Kötü Niyet Tazminatı Uygulamaları
 • İbraname Düzenleme ile İş Kanunu İhtilaflarının Çözümü ve Dava Yolları
 • İş Kanununun Kapsamında Bulunan Çalışanlar ve İşyerleri
 • Diğer İş Kanunu Uygulamaları…

   8.KİTAP Tamamı açıklamalı-örnekli

 • Her türlü İhaleli işler ile inşaat işlerinin SGK işlem ve ihtilafları bu kitapla çözüldü.
 • SMMM ve YMM’ler SGK asgari işçilik raporu düzenlemeyi yıllardır bu kitapla öğrendi.

Tüm Yönleriyle

İnşaat ve İhaleli İşlerde SGK Uygulamalarıyla

Asgari İşçilik Uygulamaları

İhtilaflar İle Çözümü

2012 Yılı 4. Son Baskısı / 712 Sayfa 1.Hamur Kağıt, Lüx Baskı,    Tüm İnşaat ve İhaleli İşlerin SGK’ ya Bildirilmesi ve Tescil İşlemleri, Özellikli Durumlar, İhaleli İşlerde İş Kanunu açısından yükümlülük ve sorumluluklar, Kamu İhale Mevzuatı Açısından Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Borcu, Tüm İnşaat Ve İhaleli İşlerde Çalışanların Bildirilmesi İşlemleri, İnşaat ve İhaleli İşlerde Prim ve Prim Belgesi İşlemleri, Belediyelerle Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yükümlülük-Sorumluluk ve İşlemleri, İnşaat ve İhaleli İşlerde E-Borcu Yoktur Uygulamaları, Asgari İşçiliğin Hesabında Dikkate Alınan Faturalar… ile inşaat-ihale ve taahhüt konusu işlere ilişkin merak edilen diğer tüm konular… SGK, KIDEM, İŞE İADE, İŞ KAZASI,meslek hastalığı, sgk danışma, emeklilik, izin, işçi şikayeti, sgk dilekçe, sgk teşvik, iş sağlığı ve güvenliği 2015, rizk analizi örnekleri, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, iş kanunu 2015, İŞKUR, işsizlik maaşı, ne zaman emekli,

Paylaşabilirsiniz

30 thoughts on “İsa KARAKAŞ

 1. Değerli meslektaşım sizinle bir türlü iletişim kuramadım. İş sağlığı ve güvenliği konusunda müfettiş arkadaşım Yılmaz Aydıner sizin verdiğiniz bilgileri bazen bizimle de paylaşıyor. Ben emekli olduktan sonra İSG konusunu uzmanlık alanım olarak seçip eğitim ve sempozyumlarda konuşmacı olarak birçok çalışmalarda bulundum. Halen de C sınıfı uzmanlık belgesi ile ilgili kursa devam ediyorum. Siz de biliyorsunuz aslında hakkımız A sınıfı uzmanlık belgesi. İSG konusunda benimle de yazışırsanız sevinirim. Başarılarınızın devamını dilerim. Selamlar…

 2. Ben Gemlik’ten Mustafa Özcan.Merhaba babam 960 tl emekli maaşı alıyor,annem benden dolayı evde bakım parası alıyor,ben de özürlü maaşı alıyordum ancak maaşımı kestiler.Maaşımın kesilme nedenini babamın maaşının yüksek olduğu için diyorlar.Evde ise üç kişi oturuyoruz.1997’den beri maaş alıyordum ancak haziran 2013 den beri maaşımı alamıyorum.İnternetten tekrar başvursam başbakanlığa mı yoksa aile ve sosyal politikalar bakanlığına mı başvurmalıyım? Birde benim doğuştan dengeyi sağlayamama hastalığım var yani yürürken kendimi dengeleyemiyorum.Bu yüzden her zaman birinin yardımı olmadan sokakta gezemiyorum.Özürlülük oranım ise %70’dir.Buna göre malüllük maaşı için müracaat etsem malüllük maaşından yararlanabilir miyim?Eğer malüllük maaşından yararlanırsam annemin aldığı evde bakım parasını keserler mi?Ayrıca bu maaşların hiç birinden yararlanamazsam kendimi emekli ettirebilmek için neler yapmam gerekiyor?Birde malüllük maaşından yararlanmak için ayrıca her ay kaç yıl gerekiyorsa belirli bir miktar para ödemem gerekiyor mu gerekiyorsa kaç lira ödemem gerekiyor?

 3. Yeni oluşan Büyükşehir belediyelerine devrolan Özel idare personelinin bağlı bulundukları sendikadan istifa ederek başka bir sendikaya üye olmak için müracaat etmiş ancak ilgili kanun maddeleri bu geçişe müsade etmediği için üyelikleri red edilen işçilerin tekrar istifa ettikleri sendikaya geri dönüşleri süresi olan 30 günü geçirdikleri için kabul edilmemiş ve dayanışma ücretide kesilmemiş ancak istifa etmeleri halinde istifa tarihinden sonraki ay içinde de istifa ettikleri sendika tarafından normal üye aidatı kesilmiştir bu arkadaşların aynı zamanda seçme ve seçilme haklarıda ellerinden alınmıştır bu konuda yapılması gerekeni en kıssa sürede yazarsanız memnun olurum.

 4. İsa bey merhaba,
  İş Başmüfettişi Arif Temir ile birlikte çıkardığınız kitabı almıştım geçmişte.
  Çok beğendim.
  Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

  Orhan KOTAN
  İş Başmüfettişi
  A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

  1. Selamlar İsa bey ben 20 yıldır depresyon ve okb hastasıyım hastalığım ilaç kullanıyorum depresyon için zeyberk okb için anafranıl ilaçların hiç faydasını görmüyorum durumum gün gün kötüye gidiyor su an için çalışıyorum ama çok zorlanıyorum sigorta girişim 2004 pirimimde 3700 filan ben bu hastalıklardan erken emekli veya malulen emekli olabilirmiyim cevabınızı bekliyorum teşekkür ederim ist

   1. prim günleriniz ve sigortalılık süreniz yeterli bulunduğunuz ildeki SGK’ya malullük tespiti için sevk isteyin %60 çalışamazlık raporu verilirse malulen emekli olabilirsiniz

 5. Sayın İsa Bey,
  ismim Atila Yılmaz,aile hekimiyim,size bir konuyu danışmak istiyorum,
  Bir hastama Tüberkiloz tanısı kondu,Göğüs Hastalıkları Hastanesinde yattıktan sonra tedavisi düzenlenip taburcu edildi,günlük ilaç kullanıyor,inşaatlarda çalışan SİGORTASIZ biri,,hergün ilacını almak için bizim yanımıza gelmesi gerekiyor.Bunda bir sorun yok ancak bu hasta nasıl maluliyetten yararlanabilir,
  yardımcı olursanız sevinirim,iyi çalışmalar diliyorum,
  Dr. Atila Yılmaz

 6. SAYIN İSA BEY ,,,, yazdıgınız yazıları okudum fakat benim durumum farklı, ben 01.04.1988 de işe girişm var primim ödenmemiş. Ben iş mahkemesine dava açtım iş veren benim yanımda 2 ay çalışmışdır diye mahkemeye imzalı kaşeli yazı gönderiyor mahkmeme 16 marta ertelendi benim avukatım yok , siz bana bu konuda nasıl yardımcı olursunz diye yazdım ,7500 günüm var 01.04.1990 dan beri izmirde çaloşıyorum ne yapmam lazım saygılarımı arz ederim. 1965 dogumluyum.

 7. 1978 doğumluyum 01/1998 sigorta girişim var 2014 yılında %80 sürekli engelli raporu aldım son 2 yıl harici asgari ücretten sigorta yattı son 2 yıldır 2800 civarı brütten yatıyor.bilgilerim aşağıdaki gibidir emekli olsam ne kadar maaş alırım emekli olmasam bir süre daha çalışmaya devam etsem emekli maaşım yükselir mi? emekli olup çalışmaya devam etmem mi daha uygundur? ne yapmamı tavsiye edersiniz?
  Toplam gün 4.847
  Toplam kazanç 146.400
  2000 öncesi 290
  2000-2008 arası 2.509
  2008 den sonra 2.048
  Gösterge 9.475
  Aylık bağlama oranı %60
  Yıllık ort.kazanç 9.144
  Aylık ort.kazanç 1.734

 8. selam Isa bey
  Ben erol Holandada yasiyorum,eger bir sorun cikmazsa 9. ayin sonunda kesin donus yapmak istiyorum.benimj sizden ogrenmek istedigim, benim han im 16-06-1972 Karaman Ayranci dogumlu Hollandaya 12-06-1978 de giris yapmis.
  hanimim 1992 de bir fabrikada 3 hafta calismis sonra is ciksi alarak ev kadinligi yapti ,2011-2012 yilinda kendi is yeri acti ve kapatti su an yine ev hanimi
  Esimi Turkiyede SSK dan emekli basvurus yapmak istiyorum ,bunun icin temelli donusten once iki haftaligina turkiyey gondereyim is baslangici yapsin ve geri Holandaya gelsin eylulun sonunda kesin donus yaptigimda SSKdan basvuru yapayim diyorum bu dogrumu yoksa.
  Burda Hollandada 1992 de is baslangici turkiyeye kesin donus yaptigimizda SSK icin baslangic sayilirmi?
  bag-kur dan herhalukarda emeklilik basvurus yapa biliyor bu konuda bilgim var ama SSK icin ne yapmaliyiz
  Vereceginiz bilgiden dolayi simdiden tesekkur ederim .
  Selamlar
  Erol Baskaya
  Schiedam

 9. “EMEKLİLİK Uygulaması ve DAVALARI” eserinizin Güncel 2016 BASKISI gerçekten muhteşem
  ve alternatifsiz. kitapta yok yok , herkes yazamaz , SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, SGK, SSK TARIM, BAĞ-KUR TARIM, ÖZÜRLÜ-MALULEN- DUL VE YETİM-YAŞLILIK, PRİMSİZ EMEKLİLİK…herşeye yer verilmiştir
  sizin sayenizde hukukçuların vatandaşların rehber ihtiyacı karşılanmıştır.
  selam ve başarılarınızın devamı …

 10. İsa bey merhaba

  22.10.2016 tarihinde trafik kazasi yaptım. Kazadan polis raporunda kusurlu bulundum. Mahkeme sonucunda karşı taraf şikayetçi olmadığı için ceza almadım.
  gecen gün evime SGK müdürlüğünden eve borç bildirgesi geldi. okudığumda trafik kazasından dolayı 10128,56 tl borçlu olduğum yazıyor. Ama parayı allıanz sigortadan istemişler beni de muafakatlı olarak yazmışlar. Bende sgk kuruma gittim. Orda birim ile görüştüm. bana söylenen Sigorta şirket borçunuzu ödemiyor. Parayı sizden tahsil edeceğiz, dediler. Ne yapacağımı bilemedim.
  Avukatlardan biri diyor sen birşey yapamazsın ödemelisin. Biri diyor yok ödeme sigorta icraya düşer oradan öderler. Biri sigorta ödeyecek başka çağresi yok. Açıkçası ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Benim gibi madur olan çok kişi söylediler ben görmedim…

  Bu durum da nasıl bir yol izlemeliyi yardımcı olurmusunuz.

 11. Sayın KARAKAŞ,

  İsmim Gülcan YILDIRIM . 10.03.1968 doğumluyum. 23.12.1991 Yılında ilk defa sigortalı oldum. 214 gün SSK lı olarak vekil öğretmenlik yaptım. Şuanda toplam 308 GÜN ödemem görünüyor. 1995 ve 2002 doğumlu iki çocuk sahibiyim. Çocuklarla ilgili olarak borçlanma yaparak 3600 gün üzerinden emekli olmayı planlıyorum. Ne zaman ne şekilde hareket etmeliyim?

  Yanıtlarsanız sevinirim. Saygılarımla…

 12. Hocam, ben 04/04/1978 doğumluyum.28/08/1998 tarihinde askere gittim.18 ay askerlik yaptım.26/10/2000 tarihinde esnaflıktan bağkura giriş yaptım.18 yıldır düzenli ödüyor ve işime devam ediyorum.En uygun şekilde ne zaman emekli olabilirim.Askerlik borçlanması yapabilir miyim?Avantajı olur mu?

 13. Hocam merhabalar polis memuruyum yaptığım vazife malüllük başvurum reddedildi. Şimdi yüksek sağlık kurulunda tekrar dosyam incelensin diye sgk kamu görevlileri emeklilik daire başkalığına dilekçe yazıyorum. Kuruldu hekim dinlenilmesini talep etmek istiyorum bunu dilekçedemi belirtmem gerekiyor. İyi çalışmalar

 14. Öncelikle isa bey, merhaba adım onur bu konuda bilgi edinmek için araştırma yaparken sizin makale ve gazete internet yazılarınızı gördüm bu konuda tecrübeli yada işinizin ehli olduğunu düşünüyorum öncelikle konu şu şekilde babam emekli olmasına 20 ay kala muhasebecisi tarafından başka bir yerde sigortalı gösterelim diye akıl verip böyle bir ucuz düşünme ve kolay yerden kolay para kazanma hırsıyla babamı kandırıp bir paravan şirkette 20 ay sigortalı gösteriyor babam emekli oluyor sonra bu muhasebeciyle şirket sahibi bir anlaşmazlığa düşüp birbirlerini dava açıyorlar şirket sahibi babam ve 7 kişiyi daha bu şekilde kendisinden habersiz şekilde sigortalı çalıştırdığı için muhasebeciye dava açıyor ve bu mahkeme 7 yıl sürüyor sonuç babamlar mağdur ve beraat muhasebeci dolandırıcılıktan 1 yıl yatarı oluyor geldik asıl meseleye gel zaman git zaman sgk babama bu ay dilekçe gönderip emekli parasını geri talep edip usülsüzlük sebebiye 80 bin tl faizli para talep ediyor ve emekli aylığı iptal ediliyor benim sormam gerekenler şunlar babam bu davadan nasıl kurtulur 80 bin tl verip aylığı tekrar bağlanırmı yada emekliliği tamamen mi iptal edildi yada babamın izliceği yol yada yollar nasıl olmalıdır bu konuda bana bilgi ve yardımlarınızı çok önemle arz eder saygılarımı sunarım…

  Onur

 15. Türkiyede en karmaşık konu kesinlikle sigorta ve emeklilik konusu
  Babam emekli oldu
  1 yıl emekli maaşı aldı
  sonra dedilerki senin son 1 yıl göründüğün yer aslında paravan yermiş
  maaşı iptal ettiler
  verdikleri 1 yıllık maaşıda faizi ile geri aldılar

 16. sayın isabey bana yardım edin ne olur ben yatalak hastayım yaşım 43 sol tarafım felcli ayrıca2014 işkazası gecirdim sag bilegimde pilatinlervar calişmıyor 100/92 özürlü raporum var ayrıca ben inegölde oturuyoom istanbula klp nakli icin gidiyoruz her ay tedaviye hic bir ğelirim yok yardımcı olun neolursunuz telefonum 05050873009 ersin karadayı bursa inegöl

  1. Malulen emeklilik için 1800 gün prim gerekli. Ayrıca çalışma gücünüzün en az %60’ını kaybetmiş olmanız şarttır. Bu nedenle bağlı bulunduğunuz SGK müdürlüğüne müracaat edip malulen emeklilik için başvuruda bulunmanız gerekmektedir. SGK’nın sevki sonucunda SGK kurulu çalışma gücünüzde %60 kayıp olduğuna karar verirse malulen emekli olursunuz.

 17. Merhaba İsa Bey ben çalışmış olduğum şirketten son 3 aydır maaş alamiyorum. Ben bunu bahane ederek işten ayrılırsam işsizlik maaşına alabilir miyim? İyi çalışmalar

 18. Yüzde 60engelli yim evliyim babam emekli sandığı emeklisi ve vefaat etti yazınızda engelli evli kız ölen babanın maaşını alabilir yazısını okudum doğru mu acaba sgk baş vur dum red cevabı Geldi evli olduğum için alamassin dediler engelli durumundan alabilir miyim

 19. Merhaba isa bey 01 /01 /1974 doğuluyum ilk ssk girişim 1990 toplam gün sayısı 5400 yeni yasa çıkarsa emelli olurmuyum

  1. Çıkacak yasanın içeriğine bağlı. Ama EYT eski kanunları esas alırsa emekli olabilirsiniz.

 20. İsa bey selamlar saygılar şimdi 1999 önce sigortalı olarak çalışan özel sektör çalışanları 3600 prim günü ile kıdem tazminatı hakkı elde ettiler 99 dan sonra 2008 e kardar olanlar 4500 gün 25 yıl isteniyor bu günlerde bi düzenleme oldu sanırım ama 99/2008 arasına bı düzenleme yapilmadi 2008/4 ay ile 12 ay arasında sigorta girişi olanlar 4600 gün den kıdem tazminatı hakkı elde edebiliyor diye okudum burda asıl düzenleme yapılması gereken 99/2008 arası daki çalışanlar değilmi acaba burda bir yanlışlık mı vardır bunun için nerelere müracaat etmeniz gerekiyor cevabınızı bekliyorum teşekkürler

 21. Merhabalar İsa Bey;
  2016 yılında 5083 gün ile emekli oldum. Ancak yeni emekli olanlar ile benim emekli olduğum yoldaki katsayılar çok Farklı. Bana uygulanan katsayılar bugünkülere nazaran oran olarak çok düşük.
  Bununla ilgili bana yol gösterebilir ve yardımcı olabilirmisiniz ?
  Teşekkürler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir