sgk-prim-odeme-tarihi
Pratik Bilgiler SGK İşveren Rehberi

2022 Güncel SGK eksik gün kodları

2022 Eksik Gün Kodları; Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların eksik çalışma nedenleri aylık prim ve hizmet belgesine/muhtasar ve prim hizmet beyannamesine kaydedilecektir.

Sigortalının eksik çalışma nedenleri  e-Bildirge sistemi üzerinden aylık prim ve hizmet belgesinin/ e-beyanname sistemi üzerinden muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin gönderilmesi esnasında sistemde bulunan ve sigortalının durumuna uygun eksik gün nedeni seçilecek ayrıca ay içindeki eksik gün sayısı da girilecek olup eksik gün nedenlerinde aşağıda belirtilen kodlar esas alınacaktır.

Eksik gün nedeni bölümüne, ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve çalıştırılmadığı günler için ücret ödenmeyen sigortalıların eksik çalışma nedenlerini açıklayan aşağıda belirtilen  iki haneli kodlardan birisi yazılır.

01- İstirahat 13- Diğer Nedenler 25-Diğer Belge/Kanun Türlerinden

Gün Tamamlama

 
03- Disiplin cezası 15- Devamsızlık 26-Kısmi İstihdama İzin Verilen Yabancı

Uyruklu

 
04- Gözaltına alınma 16- Fesih tarihinde çalışmamış 27-Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler  
05- Tutukluluk 17- Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma 28-Pandemi Ücretsiz İzin (4857 GEÇ.10.MD)  
06- Kısmi istihdam 18- Kısa çalışma ödeneği 29-Pandemi Ücretsiz İzin ve Diğer Nedenler  
07- Puantaj kayıtları 19- Ücretsiz doğum izni    
08- Grev 20- Ücretsiz yol izni    
09- Lokavt 21- Diğer ücretsiz izin    
10- Genel hayatı etkileyen olaylar 22- 5434 SK ek 76, gm 192    
11- Doğal afet 23- Yarım Çalışma    
12- Birden fazla 24-Yarım Çalışma ve Diğer Nedenler
 

 

Söz konusu eksik gün nedenlerine ilişkin sigortalıların eksik çalıştıklarını ispatlayan belgeler ise SGK tarafından  istenilmesi halinde ibraz edilecektir.

UYGULAMALI SGK&İŞ KİTAPLARI SATIŞI

Söz konusu eksik gün nedenlerine ilişkin sigortalıların eksik çalıştıklarını ispatlayan belgeler ise Kurumca istenilmesi halinde ibraz edilecektir.

Eksik gün bildiriminde esas alınacak belgeler:  Eksik gün bildirimi yapılan sigortalının durumuna uygun olan belge veya belgeler ibraz edilmesinin talep edilmesi halinde Kurum’a elden verilecek veya taahhütlü, iadeli taahhütlü, acele posta servisi, PTT Alo Post veya PTT Kargo ile gönderilecektir. Ay içinde 30 günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin;

 1. Kurumca elektronik ortamda alınabilenler hariç Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularından veya işyeri hekimlerinden alınmış istirahatli olduğunu gösteren rapor,
 2. Sigortalı ve işverenin imzasını taşıyan ücretsiz veya aylıksız izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi
 3. Sigortalıya tebliğ edilen disiplin cezası uygulamasına ilişkin belge,
 4. Gözaltına alınma ile tutukluluk hâline ilişkin belgeler,
 5. Kısmi süreli çalışmalara ait sigortalı ve işverenin imzasını taşıyan yazılı iş sözleşmesi,
 6. Sigortalının imzasını taşıyan puantaj kayıtları,
 7. Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmî makamlardan alınan yazı örneği,
 8. İşe devamsızlığa ilişkin belgeler,
 9.  İş sözleşmesinin fesih edildiği tarihte çalışılmadığına dair belge,
 10. Kısa çalışma ödeneği alındığına dair ilgili resmî makamlardan alınan belge,
 11.  5434 sayılı Kanunun Ek 76 ve Geçici 192 nci maddesine tabi olunduğunu gösterir belge,
 12. Yarım çalışma ödeneği alındığına dair ilgili resmî makamlardan alınan belge,
 13. İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı İSG-KATİP üzerinden alınan sözleşmeler, eksik çalışmaya ilişkin belgelerdendir.

 

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir