Genel

30 günlük ücretten fazla işverene zarar

4857 sayılı İş Kanununun 25 II- ( ı ) bendinde, işverenin malı olan veya eli altında bulunan makine, tesisat, başka eşya ya da maddelere 30 günlük ücreti tutarını aşacak şekilde zarar vermesi halinde işverenin haklı fesih imkânının bulunduğu hususu düzenlenmiştir. İşçinin kusursuz olduğunun ortaya çıkması halinde işverenin haklı ve geçerli fesih imkânı olmadığı gibi, işçinin […]

Çalışan

AİLE VE GENÇLİK FONU

11/02/ 2024 Resmi Gazete   AİLE VE GENÇLİK FONU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması için Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olarak kurulan […]

sgk-prim-odeme-tarihi
SGK İşveren Rehberi

SSK’lı 4/1-a işçi, çırak ve öğrencilerin prime esas kazanç taban ve tavanları

SSK’lı 4/1-a işçi, çırak ve öğrencilerin  sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları  1.Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar için; a) Özel sektörde: 1/1/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında sigorta primine esas; Günlük kazanç alt sınırı : 666,75 TL Aylık kazanç alt sınırı: 20.002,50 TL Günlük kazanç […]

İş Kanunu İşlemleri

2024 YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI

  Kıdem tazminatı tavanı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi esas alınarak aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır; Buna göre 01.07.2023-31.12.2023 döneminde   23.489,83 TL olarak uygulanmakta olan kıdem tazminatı tavanı Hazine Ve Maliye Bakanlığı 01 Ocak 2024-30 Haziran 2024  döneminde  35.058,58 TL olarak ilan etmiştir.