SGK İşveren Rehberi

SGK tarafından Teminat kabul edilecek banka teminat mektupları ile sigorta kefalet senetleri

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10/1.   (2) numaralı bendinde, bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetlerinin teminat olarak kabul edileceği belirtilmiştir. 6183 sayılı Kanunun 48 ve/veya 48/A maddelerine istinaden yapılan tecil taleplerinde borçlular tarafından teminat olarak gösterilen banka teminat mektupları ile sigorta şirketleri […]

SGK İşveren Rehberi

SGK gecikme zammı ve cezası tutarlarını zamladı

Sosyal Güvenlik Kurumunca  Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmeliğe göre  tecil faizinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın belirlediği oranlarda uygulanacağı, Aynı maddenin beşinci fıkrasında, tecil faizi oranında değişiklik yapılması hâlinde bu değişikliğin R.G’de yayımlandığı tarihten önce tecil edilen alacaklara değişikliğin yapıldığı tarihe kadar eski oranlar, değişiklik tarihinden itibaren ise belirlenen yeni […]

SGK Emeklilik

Emeklilik mevzuatında yapılan değişiklikler

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 7./7.  nci maddesinde; “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre ilk defa sigortalı olanların sigortalılık başlangıç tarihinden önceki süreleri, bu Kanunun 41 ve 46 ncı maddeleri, 5434 s. Kanunun ek 31 inci maddesi ile 3201 sayılı Kanuna göre borçlandırılmaları halinde, sigortalılığın başlangıç […]

SGK İşveren Rehberi

İŞYERİ AÇILIŞ BİLDİRGESİNE BAĞLI OLARAK CEZA VERİLMEYECEK İLLER

06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ili merkez olmak üzere Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas ili Gürün ilçesinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle bu illerde faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran işyerlerinin 5510 sayılı Kanuna göre vermekle […]

SGK İşveren Rehberi

ZOOM ETKİNLİĞİ: “İŞ&SGK DEĞİŞİKLİK VE UYGULAMALARI İLE ÖNGÖRÜLEN YENİLİKLER”

YOĞUN İSTEK ÜZERİNE; SINIRLI SAYIDA KATILIMCIYLA 4 KASIM CUMARTESİ GÜNÜ TEKRARLANACAK OLAN ZOOM ETKİNLİĞİMİZE ÖN KAYIT İÇİN SON GÜNLER… Tüm katılımcılara ***Ücretsiz kitap ***Ücretsiz Sirküler Rapor Hizmeti ve ***Bizzat Sosyal Güvenliğin Duayeni İsa KARAKAŞ tarafından soru ve sorunların çözümü Eğitim Ücreti paketimize dahildir… https://lnkd.in/dymBFSbA