Pratik Bilgiler SGK İşveren Rehberi

2021 Güncel SGK işten çıkış kodları

SGK işten çıkış kodlarını sürekli sizler için en güncel haliyle hazırlamaktayız. Güvenle kullanabilirsiniz.

İşçinin fesih sürecinin güncel yargı kararları göz önünde bulundurularak ilgili Bakanlık ile SGK uygulamalarına uygun bir şekilde yapılması gerekiyor. Aksi durumda işveren maddi kayıp ve hukuki müeyyide ile karşı karşıya kalabiliyor.

Ekonomik açıdan yaşanmakta olan daralma ve dalgalanmalarla birlikte işten çıkarmalar da görülüyor. Diğer yandan devamsızlık, disiplinsizlik ve benzeri nedenlerle iş sözleşmesinin sürdürülmesinin olanaksız olduğu hallerde fesih sürecinin güncel yargı kararları göz önünde bulundurularak ilgili Bakanlık ile SGK uygulamalarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi haklı iken haksız duruma düşmeyi bertaraf eder. Aksi takdirde SGK idari para cezaları ile karşı karşıya kalmak ve teşviklerden mahrum bırakılmak söz konusu olabilir. Şirketlerin, özellikle insan kaynakları yönetiminin gazetemize en çok sorduğu ve tereddüt yaşadığı konuların başında işten çıkış kodları geliyor. Bu yazımızda konuyu en son değişiklikler çerçevesinde okuyabilirsiniz.

ÇIKIŞLARDA DİKKAT EDİLECEKLER

4/1-a kapsamındaki sigortalıların sigortalılıkları hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren sona eriyor. Bu durumda sigortalılığı sona erenlerin işverenleri tarafından işten ayrıldığı tarihi takip eden 10 gün içinde SGK’ya sigortalı işten ayrılış bildirgesi ile e-sigorta yoluyla bildirilmesi gerekiyor.

Sigortalının ay içinde işten ayrılması halinde, işten çıkış tarihi sisteme girildikten sonra işten ayrılma nedeninin de aylık prim ve hizmet belgesine kaydedilmesi gerekiyor.

ÇEYREK ASIRDAN BERİ SOSYAL GÜVENLİĞE KAYNAĞINDAN YÖN VERİYORUZ. ŞİMDİ İSA KARAKAŞ SOSYAL GÜVENLİK TV yayında;

 

Sigortalının işten ayrılış bildirgesinde yer alan işten ayrılış tarihi, prime esas kazanç ve gün sayısı ile işten ayrılış nedeni bilgileri SGK tarafından sigortalının işten ayrıldığı tarihin tespiti ve ay içinde işten ayrılan sigortalının aylığının hesaplanması ile İŞKUR tarafından işsizlik ödeneğinin hesaplanmasında doğrudan kullanıldığından bu bilgilerin hatasız ve noksansız doldurulması gerekiyor. Sigortalıya hak etmediği halde aylık ve işsizlik ödeneği ödenmesi halinde yersiz ödemeye sebep olan işveren bu durumdan sorumlu tutuluyor.

4/1-a kapsamındaki sigortalılardan naklen ve hizmet akdi sona ermeden aynı işverenin aynı ya da başka ünitede tescil edilmiş diğer bir işyerinde çalışmak üzere işten ayrılanlar için sigortalı işten ayrılış bildirgesi verilecek. Ancak söz konusu bildirgenin geç verilmesinden dolayı idari para cezası uygulanmıyor.

Bildirgede “Meslek adı ve kodu” çalışan sigortalılar için fiilen yaptıkları mesleklerinin adı ve kodunun işaretlenmesi gerekiyor. İŞKUR tarafından belirlenen “Meslek adı ve kodu” bilgileri ise www.sgk.gov.tr adresinde görüntüleniyor.

GÜNCEL İŞTEN AYRILIŞ KODLARI

Sigortalının işten ayrılış nedeni (kodu) alanına hizmet akdi sona eren sigortalının SGK Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve İşsizlik Sigortası Kanunu’na uygun işten ayrılış nedenine uygun olarak işaretlenmeli. SGK tarafından güncellenen en son işten ayrılış nedenleri şu şekilde:

25 yıldan beri İŞ -SGK ve İnsan Kaynakları alanında uzmanlaşmak-eğitici ve danışmanlık yapmak isteyenlerin elinden bırakamadıkları başucu referans eserlerimizin güncel  2019 Baskısı çıktı..   ayrıntılı bilgi için 

Güncel SGK&İŞ KİTAPLARI SETİ

İşten ayrılış nedeni

Sigortalının işten ayrılış nedeni (kodu) alanına hizmet akdi sona eren sigortalının Kanun, 4857 sayılı Kanun ve 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesine uygun işten ayrılış nedeni işaretlenecektir.

İŞTEN AYRILIŞ NEDENLERİ
Sıra

No

Ayrılış Nedeni Kanun Maddesi
1 Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi 4857 s. Kanun Madde 15
2 Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi 4857 sayılı Kanun Madde 15
3 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa) 4857 sayılı Kanun Madde 17
4 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi 4857 sayılı Kanun Madde 17, 854 sayılı Kanun Madde 16, 5953 s. K. Madde 6/4. Fıkra
5 Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi 4857 sayılı Kanun Madde11
8 Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle 1475 sayılı Kanun Madde 14

(4857 s. Kanun Madde 120)

9 Malulen emeklilik nedeniyle 1475 sayılı Kanun Madde 14

(4857 s Kanun Madde 120)

10 Ölüm 1475 sayılı Kanun Madde 14

(4857 s Kanun Madde 120)

11 İş kazası sonucu ölüm 1475 sayılı Kanun Madde 14

(4857 SK. Md.120)

12 Askerlik 1475 sayılı Kanun Madde 14

(4857 s Kanun Madde 120)

13 Kadın işçinin evlenmesi 1475 sayılı Kanun Madde 14

(4857 s Kanun Madde 120)

14 Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması 1475 s Kanun Madde 14

(4857 sayılı Kanun Madde 120)

15 Toplu işçi çıkarma 4857 sayılı Kanun Madde 29
16 Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
17 İşyerinin kapanması 4857 sayılı Kanun Madde 3
18 İşin sona ermesi

 

19 Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
20 Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
21 Statü değişikliği
22 Diğer nedenler
23 İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih 4857 sayılı Kanun Madde 24-III
24 İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih 4857 sayılı Kanun Madde 24-I
25 İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih 4857 sayılı Kanun Madde 24-II,

5953 sayılı Kanun Madde 11-I

26  26- Devamsızlık nedeni ile fesih (Değişik,

19/6/2020 tarihli ve 2020/21 sayılı Genelge)

4857 s. Kanun Madde 25-II
27 İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih 4857 s. K. Madde 25-III-IV
28 İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih 4857 s. Kanun Madde 25-I,

5953 SK. Md.12/I

29 YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

(İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih)

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

(4857 s. Kanun Madde 25-II)

30 Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
31 Türk Borçlar Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
32 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
33 Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi 5953 sayılı Kanun Madde 7
34 İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih 4857 sayılı Kanun Madde 6
35 6495 SK nedeniyle devlet memurluğuna geçenler
36 KHK ile işyerinin kapatılması
37 KHK ile kamu görevinden çıkarma
38 Doğum nedeniyle işten ayrılma
39 696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş
40 696 KHK ile kamu işçiliğine geçilmemesi sebebiyle çıkış
41 Re’sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler
42  İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması. (4857 s. K.Mad 25-II-a /2021/9 s. Genelge)
43 İşçinin, işveren yahut bunların aile  üyelerinden  birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması (4857 s. K.Mad 25-II-b /2021/9 s. Genelge)
44 İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması. (4857 s. K.Mad 25-II-c /2021/9 s. Genelge)
45 İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması (4857 s. K.Mad 25-II-d /2021/9 s. Genelge)
46 İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması. (4857 s. K.Mad 25-II-e /2021/9 s. Genelge)
47 İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi. (4857 s. K.Mad 25-II-f /2021/9 s. Genelge)
48 İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut birayda üç işgünü işine devam etmemesi. (4857 s. K.Mad 25-II-g /2021/9 s. Genelge)
49 İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi. (4857 s. K.Mad 25-II-h /2021/9 s. Genelge)
50 İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri,  tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin  tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması (4857 s. K.Mad 25-II-ı /2021/9 s. Genelge)

01/08/2009 tarihinden önce sigortalı işten ayrılış bildirgesi ve aylık prim ve hizmet belgesinde yer alan “6” numaralı “İş sözleşmesinin haklı nedenlerle işçi tarafından feshi” ve “7” numaralı “İş sözleşmesinin haklı nedenlerle işveren tarafından feshi” nedenleri kaldırılmış, 4857 sayılı Kanunun 24 ve 25 inci madde hükümleri göz önüne alınarak 23 ila 29 numaralı seçenekler ilave edilmiştir.

Malullük ve yaşlılık aylığı bağlanması için işinden ayrılan sigortalılar ile çalışmakta iken ölen sigortalıların işten ayrılış bildirgeleri on günlük süre beklenmeden verilecektir

 • Hizmet akdine tabi çalışanlar (4/a),
 • 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandık sigortalıları ile
 • kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan (4/b) (vergi mükellefi, esnaf, şirket ortağı, tarımsal faaliyette bulunan sigortalı, jokey ve antrenörler) sigortalıların

5510 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre Kuruma bildirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

 •   Sigortalı işten ayrılış bildirgesi  e-Sigorta yoluyla SGK’ya verilir. Düzenlenen bildirge Kurumca üretilen barkod yada referans numaralı çıktı alınması halinde geçerli sayılır.
 •   Bildirgede Türkiye İş Kurumunca belirlenen meslek adı ve kodu yazılır. Meslek adı ve kodu bilgileri Kurumun internet adresinden (www.sgk.gov.tr)  görüntülenir.
 • Sigortalı işten ayrılış bildirgesinde yanlış ve/veya eksik bilgiler bulunması nedeniyle sigortalı işsize yapılacak haksız ve fazla ödemelerden işveren sorumludur.
Paylaşabilirsiniz

14 thoughts on “2021 Güncel SGK işten çıkış kodları

 1. İsa bey merhaba 38 nolu çıkış kodun yeni geldiğini görüyorum buradaki amaç kadına kıdem tazminat hakkının doğması mı ?

  1. MERHABA, İsa KARAKAŞ, sadece YOUTUBE Kanalına ABONE olanların sorularına cevap vermektedir. Siz de İsa KARAKAŞ YOUTUBE Kanalına ABONE olarak sorularınızı sorup güvenilir cevap bulabilirsiniz. Selam ve Sevgiler EYMEN

  1. ERCAN BEY, -Diğer nedenler” anlamına gelmektedir. İşvereniniz tarafından açıklanması gerekir. İşsizlik maaşı verilmesi açısından İŞKUR, işvereninize ne amaçla çıkış gösterdiğini sorabilir

   1. MERHABA, İsa KARAKAŞ, sadece YOUTUBE Kanalına ABONE olanların sorularına cevap vermektedir. Siz de İsa KARAKAŞ YOUTUBE Kanalına ABONE olarak sorularınızı sorup güvenilir cevap bulabilirsiniz. Selam ve Sevgiler EYMEN

  2. MERHABA, İsa KARAKAŞ, sadece YOUTUBE Kanalına ABONE olanların sorularına cevap vermektedir. Siz de İsa KARAKAŞ YOUTUBE Kanalına ABONE olarak sorularınızı sorup güvenilir cevap bulabilirsiniz. Selam ve Sevgiler EYMEN

 2. merhaba,
  işyerimle anlaşarak iş akdimi anlaşmalı fesh ettiğimde hangi koda giriyor. bu durumda kıdem tazminatımı alabiliyorum sadece sanırım. işsizlik sigortasına başvurabilecek miyim?

 3. Iyi çalışmalar 30 eylül 2019 tarihinde 17. Maddeden çıkışımız yapıldı yetkililer yeni şirket kurulacak ve tüm haklarınızı yeni kurulan şirkete devredeceğiz diyorlar .
  Iş hâlâ devam ediyor ve sigortamız yok geriye dönük ödeme yapacaklarını söylüyorlar böyle birşey mümkün mü

  1. Geriye dönük yaparlarsa ağır cezaları var. Bu cezaları kimse göze alamaz. Ayrıca SGK yapacağı teftişle bu hizmetleri ya kabul eder ya da etmez. Yani garanti değil

  2. MERHABA, İsa KARAKAŞ, sadece YOUTUBE Kanalına ABONE olanların sorularına cevap vermektedir. Siz de İsa KARAKAŞ YOUTUBE Kanalına ABONE olarak sorularınızı sorup güvenilir cevap bulabilirsiniz. Selam ve Sevgiler EYMEN

  1. MERHABA, İsa KARAKAŞ, sadece YOUTUBE Kanalına ABONE olanların sorularına cevap vermektedir. Siz de İsa KARAKAŞ YOUTUBE Kanalına ABONE olarak sorularınızı sorup güvenilir cevap bulabilirsiniz. Selam ve Sevgiler EYMEN

 4. Üstad Merhaba,
  SGK’nın isim değişikliğine gittiği 26- Devamsızlık nedeni ile fesih (Değişik, 19/6/2020 tarihli ve 2020/21 sayılı Genelge) kodu yüzünden İŞKUR işyerlerinin Kısa Çalışmalarını durdurdu ve itiraz ettiğimiz halde genel Merkez aynı hatada ısrar eden cevaplarla döndü. Konu bir çok kurumsal firmayı mağdur etmekte.

  1. MERHABA, İsa KARAKAŞ, sadece YOUTUBE Kanalına ABONE olanların sorularına cevap vermektedir. Siz de İsa KARAKAŞ YOUTUBE Kanalına ABONE olarak sorularınıza cevap bulabilirsiniz…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.