Çalışan SGK Emeklilik

ALO 170 SGK, İŞKUR , Çalışma ve Sosyal Bakanlığı ihbar ve şikayet

SGK’nın 25 yılı aşkın BAŞMÜFETTİŞİ İsa KARAKAŞ DİYOR Kİ; TÜM çalışanların sosyal güvenlik şemsiyesi altında SSK/SGK’lı olmaları Anayasal bir haktır.   Çalışmaya başlayanlar kanunen mutlaka sosyal güvenlik sistemine dahil olmak zorundadır.

Tüm  işyerlerinde çalışanlar yasal bu hakkın yerine getirilip getirilmediğini her zaman için işverenden istemek ve yerine getirilmediği taktirde de yasal yollara başvurma hakkına sahiptir.

İşverenlerin ise çalışanlarını SGK’ya bildirmesi, sigortalı yapması zorunludur. Aksi takdirde suç işlemiş olur bir sürü cezanın yanı sıra Devlet teşviklerinden mahrum kalır.

 

https://www.youtube.com/channel/UCt35Q5DJzE2gRXnUh7dl4jw

SGK Sosyal güvenlik şikayet ve ihbarları için ALO 170

sigortasız çalışma, Kaçak sigotartalılık, eksik ücret ve mesai beyanı, sigorta gününüzün eksik gösterilmesi,  ile diğer tüm SGK şikayetlerinizi  sadece ALO 170’i arayarak yapabilirsiniz.

SGK haklarınızın verilmesi için  şikayet edilecek işyerinin ünvanı, açık adres bilgisi ve sigortasız çalışan kişilerin isim bilgilerini mutlaka söylemeniz gerekmektedir.

ÇALIŞMA HAYATI VE SOSYAL  GÜVENLİKLE İLGİLİ SORULARINIZI İSA KARAKAŞ YOUTUBE KANALINA ABONE OLARAK SORABİLİRSİNİZ!!!!!

ALO 170 hattını aradığınızda yanınızda kimliğinizin bulunması işlem hızlılığı açısından önemlidir.

ALO 170 hattını aramanız halinde, adınıza bir başvuru oluşturulmakta ve başvuru takip numarası verilmektedir. 3 iş günü sonra tekrar arayarak başvurunuzla ilgili bilgi alabilirsiniz.

İletişim Merkezi çalışma hayatı ve sosyal güvenlik hakkında her türlü;

 • Soru,
 • Öneri,
 • Eleştiri,
 • İhbar,
 • Şikâyet,
 • Başvuru ve taleplerinizi etkin ve hızlı bir biçimde çözüme kavuşturabilmek amacıyla kurulmuştur.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi “ALO 170″i 7 gün 24 saat arayabilirsiniz.

İletişim merkezimiz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu tarafından sunulan tüm hizmetlerle ilgili olarak bilgilendirme yapmakta ve çözüm üretmektedir.

İletişim Merkezimize gelen tüm çağrılara uzmanlarımız doğrudan cevap vermekte ve ilk görüşmede talepler sonuçlandırılmaya çalışılmaktadır. Çağrılara hemen cevap üretilemediği durumlarda anında kurum ve kuruluşlarımızla iletişime geçilerek en geç 72 saat içerisinde taleplere cevap verilmektedir.

ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi
 • ALO 170, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, SGK, İŞKUR ve MYK’ya ilişkin 50 bin sayfanın üzerinde mevzuatta yurtiçi ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza 7/24 kesintisiz hizmet sunmaktadır.
 • ALO 170 hattı 1.296 vatandaş temsilci olmak üzere 1.567 çalışan ile 7/24 ve 2.990 kurum kullanıcısı ile vatandaşlara hizmet vermektedir.
 • ALO 170, %30 engelli, %50’nin üstünde bayan, %15 oranında gazi, gazi ve şehit yakını ve %50’si maden sektöründe çalışan, maden sektöründe iş kazası ve yakını istihdamıyla, Türkiye’nin en büyük sosyal sorumluluk projelerinden biridir.
 • Vatandaşlara sunulan hizmetlerde teknoloji etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Çağrı kanalının yanında; 50’nin üzerinde kurum ekranlarıyla entegrasyon, Webchat, SMS, yabancı dil, web sayfası ve sosyal medya alternatif kanalları üzerinden de hizmetler etkin bir şekilde sunulmaktadır.
 • 2018 yılı ortalama başvuru sayısı yaklaşık 1,4 milyon olup, ALO 170’e bugüne kadar 84,6 milyonun üzerinde çağrı gelmiştir.
 • Türkiye’de yaşayan 3 milyonun üzerinde işitme engelli vatandaşımıza 0850 222 7 170 numarası üzerinden görüntülü olarak işaret dili bilen temsilcilerimiz tarafından hizmet sunulmaktadır. 31/12/2018 tarihine kadar engelli vatandaşlarımız tarafından 10.447 adet arama yapılmıştır.
 • ALO 170, İşyerinde Psikolojik Yıldırma (Mobbing) ile ilgili, psikologlar vasıtasıyla vatandaşlara hizmet veren ilk ve tek çağrı merkezidir. Mart 2011’den 31/12/2018 sonuna kadar 74.380 mobbing başvurusu alınmıştır.
 • Yurtdışında yaşayan 10 milyona yakın vatandaşımıza 90 216 170 11 22 numarasından hizmet verilmektedir. 31/12/2018 tarihine kadar yurtdışından 13.480 çağrı gelmiştir.

İşçi alacakları ve tazminatları şikayet ve ihbarları için ALO 170

 1. işyeri tarafından ödenmeyen normal çalışma ücretleri ve fazla mesai ücretleri,
 2. senelik izin,
 3. mazeret izinleri,
 4. tazminatlar  ile diğer tüm İşçi alacakları ve tazminatları ilgili soruların cevapları
 5. Teftiş ve denetimlerin yapılabilmesi için, şikayet edilecek işyerinin ünvanı, açık adres bilgisi ve sigortasız çalışan kişilerin isim bilgilerini mutlaka biliyor olmamız gerekmektedir.
“Tüm haklarımı aldım, işverenden alacağım kalmamıştır, SGK sigortam tam yatmıştır, başka çalışmam olmamıştır, işvereni mahkeme etmeyeceğim, SGK’ya şikâyet etmeyeceğim, iş kazasını söylemeyeceğim…” şeklinde işveren tarafından işe başlarken, çalışırken ya da işten çıkarken zorla imzalatılan belgeler hak aramayı engeller mi? Bu sorular hemen hemen her gün çalışan okuyucularımızdan gelmektedir…
Peşin olarak bu soruların cevabını direkt verelim; gerçekte alamadığınız ya da eksik aldığınız alacak ve tazminatlarınız ile SGK  haklarınızı SGK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ya da  mahkeme nezdinde almamıza engel değildir.
Yargıtay itibar etmiyor
Hakikaten bazı işverenlerce işçi daha işe alınırken ya da çalışırken veya işten çıkarılırken bu tarz ibraname şeklinde belgelerin imzalatıldığı bilinen bir gerçektir.
İşçilerde çoğu kez bu ibranameden dolayı haklarını aramaktan vazgeçmektedir.
İşçilere imzalatılan  belgeler/ibranameler kesinlikle işçinin hak arama yollarını kapatmamaktadır. Yargıtay birçok kararında da bu tür belgelere itibar edilmemesi gerektiğine karar vermektedir. Yeter ki işçi bilinçli bir şekilde haklarını aramasını bilsin…
İşçiyi korkutarak, tehdit ederek imzalatılan belgeler, hukuki anlamda ifade edersek ibranamedeki irade fesadı hâllerinin, ‘Borçlar Kanunu’nda öngörülen 1 yıllık hak düşürücü süre içinde ileri sürülmesi gerekir.
Ancak, işe girerken alınan matbu nitelikteki ibranameler bakımından iş ilişkisinin devam ettiği süre içinde bir yıllık süre işlemez.
Diğer yandan matbu ibranameler de geçerli kabul edilmemektedir.
İşveren gerçekten işçinin tüm haklarını vermişse bu noktada geçerli bir ibraname düzenlemesi hayati öneme sahiptir.
Zira ibra sözleşmesi, varlığı tartışmasız olan bir borcun sona erdirilmesine dair bir yol almakla, varlığı şüpheli ya da tartışmalı olan borçların ibra yoluyla sona ermesi de mümkün olmamaktadır.
SGK’da hak arama yolu her zaman açık
Çalışanların sosyal güvenlik hakları ile ilgili her zaman SGK’ya başvurma hakları bulunmaktadır.
İşveren, işçiye evrak ya da ibraname imzalatarak hak aramasını engellemek istese dahi işçi; başta iş kazasından doğan hakları olmak üzere, düşük ücretle sigorta gösterilmesi dâhil tüm SGK hakları için kuruma başvuruda bulunabilir.

“BAŞIN DÜŞERSE DARA, İSA KARAKAŞ’I ARA”   iş kazası mı geçirdiniz? kıdem ödenmedi mi? tazminatınız verilmedi mi?, haksız yere işten mi çıkarıldınız? Nasıl yüksek emekli maaşı mı almak istiyorsunuz? işe iade tazminatı?  size yardımcı olalım, dilekçe örneği verelim? isakarakas@hotmail.com

Bunları yapan işçiler haklarına daha çabuk ve eksiksiz kavuşur

25 yılı aşkın çalışma hayatımda işçilerin iş ve sosyal güvenlik hukukundan doğan haklarından yeterince yararlanamadıklarına, hak ve yükümlülükleri konusunda gerekli bilince sahip olmadıklarına özellikle haksız işten çıkarılma, sigortasız çalışma, iş kazasına maruz kalma ile diğer hâllerde etkin olarak hak arama yollarını kullanamadıklarına muttali oldum.
Oysa işe başlar başlamaz çok basit önlemleri almaları hâlinde çalışma ve sosyal güvenlik haklarına kavuşmaları mümkün iken; gerekli bilgiye sahip olmadıkları, emeklilik, sağlık, iş kazası ve diğer uygulamalardan yeterince yararlanamadıklarını gördüm.
İş kazası ve emeklilikte yüksek maaş almak için
Gerçek ücretlerinizin brüt olarak SGK’ya bildirilip bildirilmediğine dikkat edin. Sadece ödenen maaşlarınız değil aynı zamanda başta fazla mesai ücretleri, bayram ve resmî tatillerde alınan ücretler ile değişik isimler altında işveren tarafından ödenen diğer ücret eklentilerinizin de SGK’ya bildirilip bildirilmediğini sürekli e-Devlet’ten kontrol edin.
Aksi takdirde düşük ücret üzerinden sigortalı gösterilmeye çalışmak; emekli aylıklarını artırmak yerine azalmasına neden olmaktadır. Demek ki tüm emeklilik hâlleri ile iş kazası durumunda yüksek maaş almak için çalışırken bütün ücretlerin SGK’ya gerçek matrah üzerinden bildirilmesi zaruridir.
Mahkemeden önce SGK ve İŞKUR’a başvurun
Çalışan işçiler haklarında bir eksiklik olduğunda ya da alamadıklarında genellikle hemen avukat tutup mahkeme yoluna başvurmaktadır. Oysaki çalışan işçilerin öncelikle idari yollardan müfettiş ya da denetmen vasıtasıyla haklarını aramaları gerekmektedir.
İş sözleşmesi devam eden işçilerin ücretlerini alamaması, eksik alması, fazla mesai ve ücretleri ile ilgili sorunları, mazeret ve senelik izinlerin kullandırılmaması ya da usulüne uygun kullandırılmaması, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmemesi, ara dinlenmesinin kullandırılmaması, çalışma sürelerine uyulmaması ile iş kanununa aykırı diğer hâllerde Çalışma Bakanlığı ya da taşra teşkilatındaki birimlere yazacakları şikâyet dilekçesi ile haklarını aramaları gerekmektedir.
Keza iş sözleşmesi devam eden işçilerin şikâyet ve ihbarlarını İş Müfettişleri inceleyerek sonuçlandırmaktadır.  Dilekçe örneği ve ücretsiz destek için bizlerle iletişime geçebilirsiniz…
Sigortasız çalışma ya da eksik sigorta hâlinde önce SGK’ya başvurun
İşçinin SSK’sının hiç yapılmaması ya da yapılmış olmakla birlikte gün sayısı veya kazançları eksik bildirilmiş ise bu sürelere ait geriye dönük SSK hizmeti kazanmak mümkündür.
Bu durumlarda mahkemeden önce mutlaka  SGK’ya ayrıntılı bir dilekçe ile başvurmak gerekmektedir. SGK’dan sonuç alınmaması hâlinde mahkemeye gitmek gerekir.
İmzalatılan evraklar tazminat ve alacaklarınızı almanızı engellemez
Çok sayıda çalışan soruyor: “Tüm haklarımı aldım şeklinde imzaladığımız  belgeler tazminat ve diğer haklarımızı mahkemede almamıza engel olur mu?”
Bazı işverenlerce işçi daha işe alınırken ya da çalışırken veya işten çıkarılırken bu tarz ibraname şeklinde belgelerin imzalatıldığı bilinen bir gerçektir.
İşçilerde ibranameden dolayı haklarını aramaktan vazgeçmektedir. Hemen cevaplayayım: Belirtilen belgeler ibranameler kesinlikle işçinin hak arama yollarını kapatmamaktadır. Yargıtay birçok kararında bu tür belgelere itibar edilmemesi gerektiğine karar vermektedir. Yeter ki işçi bilinçli bir şekilde haklarını aramasını bilsin… Keza matbu ibranameler de geçerli kabul edilmemektedir.
             ***
“Her şey telafi edilir de, geçip giden zaman, hiçbir şeyle telafi edilemez…” GOETHE
“BAŞIN DÜŞERSE DARA, İSA KARAKAŞ’I ARA”
İş kazasında manevi tazminat ne kadar?
“İsa Bey, oğlum iş kazası sonucu geçen sene vefat etti. Manevi tazminat alabileceğimiz söylendi. Ne kadar manevi tazminat alabiliriz?” Hacer Öyken
Hacer Hanım, manevi tazminat sabit bir ödeme değil. Her olaya göre hâkim belirlemektedir. Bu nedenle bu konuda rakam belirtmemiz mümkün değildir. Ancak hâkim bu tazminatla ilgili takdir hakkını kullanırken, genelikle ülkenin ekonomik şartları, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, paranın satın alma gücü, tarafların kusur durumu, olayın ağırlığı, davacının sürekli iş göremezlik oranı, işçinin yaşı, olay tarihi gibi özellikleri göz önünde tutarak belirlediğini hatırlatmak isterim.
İşe iade için 6 ay kıdem şart
“İsa Bey, 4 ay 15 gün çalıştıktan sonra haksız yere işten atıldım. İşe iade davası açabilir miyim?” Kemal Konak
Kemal Bey, işe iade davası açmak için belirli süre kıdem gerekmektedir. Daha açık bir anlatımla en az altı aylık bir çalışma süresine sahip olmanız  gerekmektedir. Altı aydan daha az çalışma süreniz bulunduğundan işe iade davası açma hakkınız bulunmamaktadır.

İŞÇİLER!!! Bu son derece ve kolay anlaşılır aşağıdaki kitabımızla tüm haklarınızı öğrenip en etkili bir şekilde haklarınızı avukat ve danışmana ihtiyaç duymadan kendiniz arayabilirsiniz

yeni iş mahkemeleri ve arabulucuk uygulaması çerçevesinde işçi alacakları- tazminatları ile dava yolları

Alo 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi: 

15 kasım 2010 tarihinde ilk Karaman İlinde başladı.

Akabinde Şanlıurfa ve Sivas ilinde kurulan “Alo 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi” ne açılan telefonlarla verilen bilgiler, bu merkezdeki operatörler tarafından bilgisayar programı aracılığıyla anında ilgili ünite ekranına düşürülerek, ilgili ünite ekranına düşen bu bilgiler ünitede bizzat bu işle görevlendirilmiş personel tarafından işlem yapacak ilgili servise düşürülmesi” şeklinde çalışan bir siteme göre yürütülmektedir.

25 KASIM 2017 saat 13:45 itibarıyla ALO 170 istatistikleri;

 • 150 Vatandaşımız şuanda görüşme sağlıyor.
 • 8.443 Vatandaşımız bugün görüşme sağladı.
 • 7.727 Başvuru bugün ALO 170 ile çözüm buldu.
 • 1.030.292 Başvuru bu ay ALO 170 ile çözüm buldu.
 • 13.547.039 BAŞVURU BU YIL ALO 170 İLE ÇÖZÜM BULDU.
 • alo 170 ücretlimi

  ssk telefon numarası öğrenme

  alo 170 çalışma saatleri

  sgk genel müdürlüğü iletişim

  sgk şikayet hattı

  sgk çağrı merkezi

  alo sgk

  emeklilik danışma merkezi

  KAÇAK SSK’lı çalıştıranlar Devlet teşviki ve desteklerden  faydalanamaz

   Kayıt dışı sigortalı çalıştıranlar dikkat;

  Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenler Devlet teşviki ve desteklerden  faydalanamaz/ yararlanamaz.

  Bu tespitin yapılmış olması durumunda  yersiz yararlanılan destek tutarları gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.

  Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen alt işveren olsa dahi asıl işveren de bu destekten yararlanamayacaktır. Söz konusu tespit, asıl işveren için yapılmış ise, asıl işveren bu destekten yararlanamayacak ancak alt işveren yararlanabilecektir.

     İşçinin ücretinin zamanında yapılmaması ve sigortasının eksik yatırılması

  İşçinin emeğinin karşılığı olan ücret işçi için en önemli hak, işveren için en temel borçtur. 4857 sayılı İş Kanununun 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında, ücretin en geç ayda bir ödeneceği kurala bağlanmıştır. 5953 sayılı Basın İş Kanununun 14 üncü maddesinin aksine, 4857 sayılı Yasada ücretin peşin ödeneceği yönünde bir hüküm bulunmamaktadır. Buna göre, aksi bireysel ya da toplu iş sözleşmesinde kararlaştırılmadığı sürece işçinin ücreti bir ay çalışıldıktan sora ödenmelidir.
  Ücreti ödenmeyen işçinin, bu ücretini işverenden dava ya da icra takibi gibi yasal yollardan talep etmesi mümkündür. 
  Ücreti ödenmeyen işçinin alacağı konusunda takibe geçmesi ya da ücreti ödeninceye kadar iş görme edimini yerine getirmekten kaçınması, iş ilişkisinin devamında bazı sorunlara yol açabilir. Bu bakımdan, işverenle bir çekişme içine girmek istemeyen işçinin, haklı nedene dayanarak iş sözleşmesini feshetme hakkı da bulunmaktadır. Ücretin hiç ya da bir kısmının ödenmemiş olması bu konuda önemsizdir.
  4857 sayılı İş Kanununun 24 üncü maddesinin (II) numaralı bendinin (e) alt bendinde sözü edilen ücret, geniş anlamda ücret olarak değerlendirilmelidir. İkramiye, prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil gibi alacakların ödenmemesi durumunda da işçinin haklı fesih imkânı bulunmaktadır (Yargıtay 9. HD. 16.7.2008 gün 2007/22062 E, 2008/16398 K.).
  İşçinin sigorta primlerinin hiç yatırılmaması veya eksik bildirilmesi, sosyal güvenlik hakkını ilgilendiren bir durum olsa da Dairemizin 1475 sayılı Yasa döneminde istikrar kazanmış olan görüşü, 4857 sayılı İş Kanunu döneminde de devam etmekte olup, sigorta primlerinin hiç yatırılmaması, eksik yatırılması veya düşük ücretten yatırılması hallerinde de işçinin haklı fesih imkânı vardır (Yargıtay 9. HD. 18.1.2010 gün, 2009/24286 E, 2010/74 K.).
  Sigorta primine esas kazancının düşük gösterilmesi, işverenin  bu durumu düzeltilmemesi, fazla mesai ücretinin ödenmemesi ve fazla mesai yönünden eksik sigorta primi ödenmesine bağlı olarak 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24/II-(e) maddesine göre haklı nedenle iş akdini feshedebilir.  kıdem tazminatı da talep edebilir

İsa KARAKAŞ

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku BAŞUZMANI

ÇSGB/SGK BAŞMÜFETTİŞİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Der. GENEL BAŞKANI

İş-Sosyal Güvenlik-İş Sağ.Güvenliği. Adli ve Ceza Bilirkişisi

A Sınıfı İş Güvenliği UZMANI

Gazeteci/ Yazar (50’yi aşkın kitabı bulunmaktadır)

www.isakarakas.com

sgk_ihbar_sikayet_isci_eksik ucret_fazla mesai_kidem tazminati-ise iade_is kazasi-meslek hastaligi-calisma-iskur-alo 170_mufettis_hak-arama-emeklilik_borclanma-sigorta

SGK DANIŞMA ile ilgili aramalar

Paylaşabilirsiniz

145 thoughts on “ALO 170 SGK, İŞKUR , Çalışma ve Sosyal Bakanlığı ihbar ve şikayet

 1. Özel ortadoğu hastanesinde temizlik gorevlisi olarak çalışıyordum. İş kur aracılığıyla başladığım bu işe istifaya zorlanarak ayrıldım tazminat ödememek için bu yolu kullaniyorlar 2 senelik çalışanada nekadar süre ile çalıştığın önemli değil istifayı kendileri yazdiriyor onların dediği gibi yazdığımız için haklarimizi arayamiyororuz.bizler mağdur olurken onlar para odemedikleri için büyümeye devam ediyor.şef kimliği altın çalışanlarını ezen hakaret eden bir yer için birşey yapilamazmi?

 2. Merhaba.. Bir konu hakkında bilginize ihtiyacım var… yaklaşık 6 yıldır özel sektörde satış danışmanı olarak çalışmaktayım.. bu süre zarfında dini bayramlara (ramazan-kurban) yakın süreçte (en az 10 gün kala) sabah 10:00 gece 24:00 e kadar haftalık izin kullanmaksızın çalıştırılıyoruz ve buna istinaden herhangi bir fazla mesai ücreti veya ekstra izin verilmiyor… konuyla alakalı gecen yıl (2017) BİMER’e şikayette bulundum.. teftiş için gelen müfettiş incelemesi sonucunda çalışan personele fazla mesai ücreti işveren tarafından ödendi.. Fakat bu yıl ramazan bayramına 11 gün kala tekrar aynı şekilde sabah 10:00 gece 24:00 a kadar (14 saat) izinsiz zorunlu olarak fazla çalıştırıldık ve karşılığında herhangi bir ödeme veya izin verilmedi.. Herhangi bir iyileştirmeyede gidilmedi.. Bu sebeplerden ötürü haklı fesih hakkına sahip miyim? Şikayetimi yine aynı şekilde BİMER aracılığıyla yapmalıyım? Konuyla alakalı yardımcı olursanız sevinirim… İyi çalışmalar.

 3. Ermax adında bir dükkanda çalışıyorum 18 yaşındayım 1000 lira veriyorlar ve 12 yaşında bir çocuk çalıştırıyorlar 15 günde bir izin veriyorlar sabah 9 dan akşam 9 kadar çalıştırıyorlar ve orda çalışan kimsenin sigortasını yapmıyorlar

 4. Calistigim cagri merkezinde 2 ay deneme sureli ise basladim.bu ayin 29unda deneme surem bitecek.8ekim pazartrsi aksami mesai cikisi bize bazi belgeler getirip imzalamamizi istediler arasinda ibraname olarak bi belge de vardi.ben onu imzalamak istemedigimi belirttim ama isten mi cikmak istiyorsun diye aba altindan sopa gosterip imzalatti o kagidi.simdi ben burda ne yapabilirim

 5. Merhaba,toplam 15 ay çalıştığım işyeri bana sigorta yapmadı ! İlk önce 9 ay çalıştım ve sigortA yapmadıklarını anladığımda bunu sorgulamaya başkadığımda işten çıkarıldım. 2 ay sonra tekrar aradılar pişman olduklarını söylediler ve ilk günden tsigortaöın yapılacağını ve maaşıma da güzel bir zam sözü verdiler. Tekrar başladım, fakat yine yapmadılar. Tüm ısrarlarıma rağmen 6 ay yine sigortam yapılmadı. Orda çalışmaktayken eşim 170 ihbarda bulundu ama kimse denetime gelmedi, referans numarası vermişler alo 170 . Şimdi de sgk ya gittim durumu anlattım ve artık orda çalışmadığım için hiç birşey yapamadıklarını söylediler. Noterden işverene ihtarname gönderdim cevap vermedi, arabulucuya başvurdum yarın görüşmemiz var, ama alacaklarımı yine alamayacağıma eminim. Bir sonraki adımım hizmet tespit davası açmak olacak. Şimdi sgk ihbar dilekçesi örneği gördüm, acaba onu doldurup yine sgk ya gitsem ve alo 170 in verdiği referans numarasını da söylesem bir işe yarar mı? Sonuçta ben orda çalışırken ihbarda bulunmuşuz ama kime gelmemiş, ihbara ait referans no var. Daha ne yapabilirim?

  1. SGK’ da denetmenlerin işi çok yoğun onun için gecikme olabilir. Tekrar göndermenizde fayda vardır

   1. Selamın aleyküm ben kuyumcu fabrikasında çalışıyorum 4 ay oldu sabah 8.30 işbaşı akşam 19.00 paydos bizim yemek molası çok az yarım saat hafta sonları mesai olduğu zaman servis gelmiyor kendi imkanlarımızla gelip gidiyoruz yılbaşında sabah 8.30 iş başı yaptık öteki gün sabah 8.30 a kadar çalıştık 2 gün tatil verdiler 2 günü kestiler bizden hem adamların işini görüyoruz hemde para kesiyorlar 1 ay boyunca ailemızı göremedik mesailerden dolayı artı hafta sonları mesailerde 30 dakikalık molamızı maaştan kesiyorlar ne yapmam gerekiyor simdiden tşkler

    1. Hemen durumunuzu özetleyen işveren ve sizin adreslerin yer aldığı yazılı bir dilekçe ile bulunduğun ilin İŞKUR İl Müdürlüğüne başvurabilirsiniz. Başvurudan sonra iş müfettişi işyerine teftişe gelince ona durumu ayrıntılı anlatırsan haklarına kavuşabilirsin. İşten çıkarsan müfettişler bakmaz.

    2. Benim şikayet ettiğimi bilseler hak değil direk çıkış verirler çok hakkımızı yiyiyorlar normalde cumartesi pazar tatil bizde ayda bir cumartesi çalışıyoruz zorunlu mesai diye oda mesai yerine geçmiyor mesai saYılmıyor yani bir sorum olacak ben bu iş yerine gireli 4 ay oldu 3.000 tl maaşımda var enflasyon zammı yapıldı 1 sene sini dolduranlara bana zam yapılmadı bu doğrumu dur sizce enflasyon zammı almam için bir yılı doldurmammı gerekiyor

     1. Size verilecek zam iş sözleşmenize bağlı. Sözleşmenizde bu yönde bir şart varsa ödenmesi gerekir. Diğer hususlarla ilgili Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurabilirsiniz. Dilekçede isminizin gizli tutulmasını yazabilirsiniz

 6. Bursa karton fabrikasında calisir vaziyetteyim işveren çok haksız kazanç sağlamaktadır
  3 vardiya çalışıyoruz haftanın 1 günü tatil 4 günü 8 saat 2 günü 12 saat lakin bu 12 saatler SGK ve vergi dairesine 8 saat tan gösteriliyor vergi ve işçi hakkı ihlal ediliyor ortalama 1 işçiden yıllık 4000tl yakın para gaps ediliyor bu durumda şikayet edemiyoruz.
  2 olarak yıllık izinler verilmiyor veriliyorsa da hafta tatili gibi şeylerle kandırılıyor verilmeyenler ise zorla imza atirilip parası verilmeye çalışılıyor
  3 kaçak işçi ve mülteci çalıştırıyor herhangi bir iş kazasında adamı yok ediyorlar
  4 çok yüksek miktarda çevre kirliliği yapılıyor en başta kömür kazanlarının filitreleri yok
  5 kaçak su ve sondaj kullanıyor
  6 aritma sistemi belli günler çalıştırılıp diyer günlerde direk çevreye bırakılıyor etrafta agac kalmadı
  7 iş güvenliği yok işciler görevi dışında çalıştırılıyor örnek vermek gerekirse adam diyer kağıt elemanı olarak geçiyor ama adama komur kazanı yaktırılıyor kazan yakma belgesi bile yokken baska örnek gerekirse kepceci oda kağıt elemanı olarak geçiyor adam kepçe kullanıyor ehliyeti yok kullandiriliyor tatiler de çalışiliyor resmi izinlerde de aynı durum bunu hiç bir şekilde SGK veya başka bir yere bildirilmiyor ay sonu çalışırsan elden kayıt dışı para veriliyor
  9isyeri elbise güvenlik ayakkabısı gibi gereksinimleri kısmen karşılıyor
  10 iş kazası gecirirsen şikayetçi olma diye baskı yapılıyor ve görev yeri dışında olmuş gibi gösterilip işçi haksız çıkartılıyor
  11istenilen şekilde calismazsan da hakaret ve sözlü taciz yapiliyor
  Ve daha sayamadığım bisuru olay var bunu adımızı duyurmadan nereye şikayet edebiliriz

  1. Bunu işyerinin bulunduğu ildeki Çalışma ve İşkur İl Müdürlüğü ile SGK iL Müdürlüğüne elden ya da posta ile verilecek yazılı dilekçe ile haklarınızı arıyabilirsiniz. Dilekçede isminizin gizli tutulmasını da yazın

   1. usulsüz sahte engelli raporu alıp devleti soyuyorlar aydın da bunları yapan aracı simsarlar var sadece aydın ve çevresinde 6 bin kişi vardır söke gibi yerde sayısı 2 bin kişi var 35 yaşında 40 yaşında hiç bir sağlık sorunu olmamasına rağmen devletten bu şahıslar 4 yıldır maaş alıyorlar ohh be negzl dünya parayı bas emekli ol niye siz sgk olarak denetleme yapmıyorsunuz

    1. Kaan Bey, maalesef bu sahtekarlar çok fazla uzun yıllardır bunlar teftiş edilmektedir. Siz bu durumu özetleyen bir dilekçe yazarak bulunduğunuz SGK’ya elden yada posta ile vermeniz gerekmektedir. Dilekçede isminizin gizli tutulmasını yazınız

     1. bu kişilere genelde süresiz rapor verip vergi indirimi altında hiçbir sağlık problemi olmayan şahıslar simsarlar tarafından para karşılığı emekli ediliyor bu kişiler hiç kullanmadığı ilaçları heyete girip ilaç yazdırılıypr malum kişiler hasta olmadıkları için devleti kandırmak için bu ilaçları kullanıyor gibi gösterip kullanmıyorlar sgk burdan da çok büyük zarar görüyor bu kişileri tespit edip sizin belirlediğiniz hastanelerden tekrar muayene edip tekrar rapor isteyin saygılarımla

 7. Yaklaşık 4 sene 9 ay dır ozel sektorde çalışyrm son biryılın sigorta pirimi yatırılmadı şirket isim degşkligine gitti sigıortamız aktif gozkyr ama tum saglk hizmetlerinden yararlanamıyoruz ne yapmamzlazım

  1. SİGORTAN AKTİF VE YIL İÇİNDE 30 günden fazla primin varsa sağlıktan yararlanabilirsin. hizmet dökümüne bak 2018 de 30 gün prim günün varsa faydalanırsın. sorun varsa SGK ya git aktivasyon yap

 8. 16 senedir ozel bir sektörde çalışıyorum 3 yildir alanyada yasamaktayim eşimin isi nedeniyle istanbula nakil istedim çok şubeli bir kurumda çalışıyorum dilekcemi yazdım bir ay oldu eşim istanbulda ise başladı ama ben hala alanyada devam ediyorum şirket istediğim bölge için eleman açığım yok diyor ne zaman olucagida belli değil cocugumla biz burdayiz eşim orda eleman eksiği olmaması imkansız gibi geliyor istanbul gibi yerde ne gibi yol izlemeliyim ne yapmalıyım bilemiyorum hak yasa kanun ne gibi yaptırımlar var bana yardımcı olurmusunuz

 9. Merhaba isa bey Ben alimünyum doğrama dış cephe işinde 8 ay oldu çalışıyorum geçenlerde grip oldum bi hastaneye gittim sigortalı olarak kayıt yaptıramadım e-devlet ten sigorta dökümüne baktım sigortam hiç yatırılmamış iş verenle konuştum sigortam neden yatırılmıyor diye ee dedi ben sigorta yapamam primler çok yüksek dedi . şikayet edeceğimi söyledim ispat edemezsin işe giriş çıkış kaydın kamera kaydın şahidin yok diyor bana bu konuda yardımcı olurmusunuz ne yapmalıyım 😐

  1. FERHAT BEY, çalıştığın işyerinin adres-ünvan bilgilerini ve hangi saatlerde çalışmakta olduğunu, senin çalıştığına dair neye bakılması gerekiyorsa bütün hususları içeren bir dilekçeyi SGK’ya gönder. SGK denetmenleri işyerine geldiğinde korkmadan sana sordukları işe başlama tarihini doğru söylersen
   sigortanı geriye doğru yaparlar

 10. NEDEN AKSARAYDA SGK YAPMADAN İŞCİ CALISTIRLMASINA İZİN VERİLİYOR SARAY ASANSÖRDE COK İŞCİ SGK SIZ CALISTIRIYOR BUGDAY PAZARINDA DA BELGESİZ KAYNAKCI CALISTIRILIYOR SGK SIZ CALISANIN BIRİSİDE MUHAMMET ALİ ÖZ DÜR

 11. Merhaba ben bi özel bi iş yerinde 5 yıl calistim sigortam başka yerden yatırımışlar ama hayeli sigorta kesilmiş ne yapmam gerekiyo

 12. Merhaba, bugün işkur üzerinden davet mektubu alıp gorüşmeye gittim. Aldığım tek cevap biz önceden aldık işkur mesaj atıyormu diye baktık gidebilirsiniz diye dalga geçtiler lütfen rica ediyorum işyerlerini denetlemeden ilan verdirmeyin ortalıkta bir sürü işsiz var yazık !

 13. SELAMLAR BEN MEHMET ÇEVİRME HER ZAMAN İŞ KURA GİDİP
  İŞ ARIYORUM DİYORUM OLDAKİKER ENGELİ OLARAK İŞ BULAMIYORUZ DİYORLAR BANA BU NASIL İŞ KUR YERİ
  ANCA OLDA SOHBET EDİYORLAR OTURUP

  BEN ENGELİ TEMİZLİK PERSONELİYİM ACİL OLARAK İŞ ARIYORUM VE BULAMIYORUM
  YEREKENİN YAPILMASINI ARIZ EDERİM

 14. Merhaba 2011 ve 2016 yılına kadar bir yerde calistim sigortam bi hayeli şirkete yatırmışlar ama bunlar kesilmiş ne yapmam gerekiyo yardımcı olurmusunuz

 15. Catering firmasında işe başladım 1 ay sigortam yapıldı sonra hiç bakmadım nasıl olsa yatıyor sigortam diye işten çıkardılar 7 yıl kadar çalıştım sonra bir baktım 7 yıl içinde sadece 1 ay sigortam var ve şuan 1haftadir bostayim yardımcı olursanız sevinirim

 16. Merhaba
  Isyerim maas uzerunden degil ashari ucret odediler ssg yi ve ben cimere yazip ismimin gizli tutulmasini soyledim fakat bu arada son 4.5 ayi isyeri ssg odemesini duzelttiler
  Simdi beni sosyal guvenlik cagiriyor nasil sikayetimi geri cekebikirim

  1. SGK, şikayetten vazgeçseniz bile mutlaka inceleme yapacaktır. Bundan dolayı şikayetinizi geri almanız mümkün değildir.

   1. Onlara şikayet ulaşmadan hanerleri oldu ki şuan da şubat ayı maaş yok ve yemeği yatirmadular hala bu durumda be yapabilirim

    1. Merhaba bulunduğun ilin Çalışma ve İş Kur İl Müdürlüğüne durumunu özetleyen yazılı bir dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir.

 17. merhaba ben adi emrah yaş 32 işitme engeli oldu ankara cep tel + 90 543 432 0 574 sms ulaş olan bilgi tamam teşekkür

  şikayet iş tazminat gerekler yok olma var
  ben diğer bank borç çok var ödermek şu anda var belir var
  ben iş ne yapti yaz yorum ve şikayet olur
  eski 19 ay iş adi dorate grup ankara ibni sina hastanesi temizlik ve
  32 ay iş adi tab gida s t a.ş ankara beşevler popeyes
  örnek ben tc numara 11236265668 kontrol doğru gerek var
  tazminat kide çek gerek koşu bank gerek yatir var

  kendi iyi bak
  sever kaydet selam ol

  1. Hamilelik nedeniyle işten çıkarılmanız suç. ne zamandan beri hangi şehirde çalışıyorsunuz?

 18. BEN BIR ARKADASIMLA BERABER CENDERE YOLU UZERINDE BIR FABRIKAYA CALISMAYA BASALADIK YAKLASIK 1.5 /2 AY DIR ORADA CALISIYORUZ SSK YAPICAM DEDI AMA YAPMIYOR NEDEN YAPMIYOR BILIYORMUSUNUZ CUNKU YABANCI UYRUKLU UCUZ ISCI CALISTIRIYOR BUNLAR OZBEKISTANLI TURKMENISTANLI VE SURIYELI BUNLARIN YUZUNDEN BIZIM SSK LARIMIZI YAPMIYOR LUTFEN YARDIMCI OLUN not: ilgilenirseniz bana ulasin::05347649440

  1. yazılı dilekçe ile bulunduğunuz ildeki SGK’ ya başvurmanız lazım. bahsettiğiniz konuları detaylı açıklayan bir dilekçe ile SGK’ya şahsen yada mektupla başvurmanız lazım

 19. Merhabalar ben ozel bir otelde asci olarak calismis oldugum 2 yil sezonluk 4 yilda devamli calismis oldugum is yerinden 15.10.2918 taarhin de cikarildim tazminat vermemek icin son 1 yildan beri baski tutanak tutarak isten atildim 29 kod dan daha sonra 4 koduna cekildigi duzeltildigi gorunmektedir bu durumda benim haklarim verilmesi kerekmekteyken hakkimi hukukumu alamadi konu ile dava acildi .ama ben iszizlikten yararalanamiyorum isverenin yapmis olduklari hukuksuzluktan dolayi bilginize sunarim iskuru bagli oldugum iskur aradigimda dilekce yaziniz isverene diye soyluyorlar isveren za ten cekmis 29 kodan 4 koduna bildiri gondermemis diyorlar ssg.iskurun yapmasi degilmi .tsk ederim bilgilerinize

 20. Biz çifti bakuru ödenmektedir gelen son zamlar dolayı çok madur um. Biranda çok zam yapıldı ve zamlar çok yüksek o yüzden fiyatın düşmesini talep ediyorum . 500 den 650 tl ye çıkması uygunmu

  1. Ferit Bey, asgari ücret artışıyla birlikte gerçekten prim miktarı çok arttı. Bu konuda Türkiye Gazetesindeki köşemde sizleri destekleyici yazı ile gündeme getireceğim

 21. Çalıştığım is yerinde ağustos 2017 ayında BES girişim görünmekte her ay maaşımdan sözde BES parasi adı altında kesinti yapılıyor fakat hesabima baktığımda görünen para sadece 130TL yani 2 ay ve tüm çalışanların aynı şekilde konu ile ilgili ne yapılabilir

  1. Konuyla ilgili alacağınız dökümü yazacağınız ayrıntılı dilekçeye ekleyerek bulunduğunuz ildeki İŞKUR’A ŞİKAYET EDEBİLİRSİNİZ

   1. Sikayetten sonra isten ayrilma durumunda kalicam yaklasik 5 yildir ayni yerdeyim kıdem tazminati alabilmem icin çıktığımda ne yapmaliyim

   2. İşveren sigortasız kaçak işçi çalıştırıyor arti yemek yok SSK yok asgari ücret yok 1 hafta çalıştım günlükÇÜ olarak günlüğü 40 liradan aylıkci olarak girneler 16 yaşından küçük üstelik çalıştırıp ücret ödemeside yapılmiyor 1 haftam içeride ve bunun bana ödemesini yapmayacağını söyledi ne yapmam gerekir

 22. İsa bey benim sorunum çalıştığım yerde agi dahil toplamda 2428 maaş alıyorum ve bize siz askeri ücretli değilsiniz biz size zam çok vermeyiz diyorlar maaş Bodrum’da neet 2200 yaziyor bu maaş 2018 yilinin maaşı bize askeri ucrete yapılan yani 26.05 zam vermek zorunda değiller mi..saygılarımla beni bu konuda bilgilendirir Şeniz sevinirim

  1. Zeki Bey, Kanuna göre işveren asgari ücretin altında ücret ödeyemez. Bunun dışında yapılacak zam karşılık sözleşme ya da anlaşmanıza bırakılmıştır

 23. Bayanlar ve erkekler toplam 50 kisi falan ama soyle bir durum var bayanlarin parasi gunu gunune yatiyor ama erkeklerin parasi her ay aksıyor her ay en az 2 hafta ugrasiyorus maas alabilmek icin.

  1. Eşitlik ilkesine aykırı uygulamalarda var. İşten çıkarılsan bile bu durumları ıspatlaman halinde rahatlıkla tazminatlarını alabilirsin

   1. Cok tesekkurler isa bey ilginize ayrica tesekkur ederim sizden aldigim bilgiler aydınlatıcı oldu

 24. Bir iş yerinde bir yakınım çalışıyor ve gece geç saatlere kadar çalışıyorlar normal çalışma saatleri 8 ve 6 arası mesai diyorlar ama kaç aydır hiç bir şekilde mesai parası falan almıyor ve suan da asgari ücret arttı ve onlara hala artış yok olmayacağı da söylenmiş lütfen bu durumla ilgilenir mısınız?

 25. İsa bey merhabalar,
  Özel sektörde , işveren ile aramda noter onaylı sözleşme ile çalışan bir mühendisim.
  İşyerimi Ekim 2018 ayında Alo 170 kanalıyla sözleşmedeki ücretten daha düşük bir ücret vererek çalıştırdığı için gizli olarak şikayet ettim.Daha sonra aradığımda yaptığım şikayetin işleme alındığını öğrendim.Fakat 4 ay oldu herhangi bir teftiş olmamıştır.Yoğunluktan dolayı süreç uzun mu sürmektedir?
  İyi çalışmalar teşekkürler.

  1. merhaba alo 170 ile işi şansa bırakmamamnızı tavsiye ederim. özelikle işten çıkmadan hemen İŞKUR’a Kanunsuz uygulamaları detaylı açıklayan bir dilekçe ile başvurun. Dilekçede isminizin gizli tutulmasını belirtin

   1. İsa bey merhabalar,
    Alo 170 ile çoğu kişi bu şekilde sorununa çözüm bulmuş.Şansa bırakmamak derken tam anlayamadım ama eğer belirttiğiniz gibi eğer teftiş olmazsa cimere yazacağım.

 26. İsa bey merhabalar,
  Alo 170 ile çoğu kişi bu şekilde sorununa çözüm bulmuş.Şansa bırakmamak derken tam anlayamadım ama eğer belirttiğiniz gibi eğer teftiş olmazsa cimere yazacağım.

  1. yazılı bir dilekçe ile daha çabuk sonuçlanır. Böylece işten çıkarılmadan teftiş olursa haklarınızı almanız daha çabuk olur. Ayrıca dilekçe ekine varsa delil niteliğinde belgeleri de sunma olanağınız olacaktır. Alo 170’de çözüm bulur ancak biraz gecikme olabilir.

   1. İsa bey,
    İşyerim şu anda konkordato ilan etmiş durumdadır.Maaşlarımız düzgün ödeniyor ama mühendislerin bu noter onaylı sözleşmeye dayalı ücreti düşük gösterip sgk primini de eksik bildirmesine konkordato komiseri de herhangi birşey yapmıyor.Kayıt dışı olarak şirkette şu an için bizler varız.Iyi çalışmalar.

    1. Ücretin gerçekdışı olarak eksik bir şekilde SGK BİLDİRİLMESİ Konkordata bile olsa suçtur. SGK’ya yazılı dilekçe ile başvurulması halinde gerekli denetimleri yaparak ceza uygular

 27. Merhaba ben 9 sene Belarusta Prenses Otelde çalıştım. Sahibi Türk. Son 5 senenin çalıştığına dair konsolosun onaylı belgem var. Ama bırakın tazminatı 3000 dolar maaş alacağım kaldı. Otel in burayla ilgisi yok diye dava bile açamıyorum. Türkiyede birçok oteli var.Paramı alamazmıyım.

 28. Merhaba İsa Bey,

  Sizin gibi iş hukuku ve Sosyal Güvenlik alanında duayen bir kişiden bir konu hakkında bilgi almak istiyorum.

  7 yıldır bir kargo şirketinde çalışmaktayım. Son 5 yıldır yıllık izin kullanmadım. Çalışma saatlerimiz de 08:00 – 20:00 yalnızca en fazla 30 dakika öğle yemeği molası var, o da belirli bir saatte değil. Çalıştığımız Şube de toplam 10 personel bulunmaktadır. Herkes aynı saatte gelip aynı saatte çıktığı halde maaş bordrolarında kimine aylık 7 saat kimine 58 saat kimine 15 saat fazla mesai yazmaktadır. Tüm personel görevi ne olursa olsun asgari ücret aliyor gibi gösterilip, görevi ne göre fazla mesai saati yüksek gösterilip maaşını ona gore almaktadır. Butun personele her ay ayni fazla mesai saati yazmaktadır. Şubat ayinda da 58 saat, mart ayında da 58 saat gibi. Benim sorum şu, anayasa ve yargıtay kararlarına göre bir isci fazla calisma muvaffakatnamesi imzalamış, bordroda yazan fazla mesai ücreti işveren tarafından ödenmiş ve işçi bordronu imzalamış olsa bile yıllık fazla mesai süresi 700 saat olursa haklı fesih yaparak tazminatını alabilir mi? Maaş bordrosunda da işveren tarafından aylık 58 saat fazla mesai yazıyor, kanıtlamış olur mu?
  Teşekkür ederim.

 29. 24 aydır çalıştığım iş yeri benden habersiz vardiyami ve çalıştığım bölümü değiştiriyor ve zorluklar yaşıyorum,işe adapte olmakta sıkıntı çekiyorum. Nereye şikayet başvurusu yapabilirim, haklarım nelerdir. Teşekkürler.

 30. Merhaba ……. 3. Organize sanayi bölgesinde çalışmaktayım aydınlar yedek parça.
  Burada tuvaletler kısıtlı oğlene kadar 1 kere hakkın var oda 10 dakikaydı bugün itibari ile sadece molalarda girebilirsiniz diye emir geldi kişisel haklarımız elimizden alındı şuan 276 kişil bir bölümde 6 adet tuvalet vardır ve mola saatinde yığılma meydana geliyor ayrıca sağlık açısından iyi olduğunu düşünmüyorum. iş yerinin bunu yapabilme yaptırabilme hakkı varmı???

  1. TUVALET FİZYOLOJİK VE ZORUNLU BİR İHTİYAÇ. BAHSETTİĞİNİZ ŞEKİLDE BİR KISITLAMA KEYFİ OLARAK YAPILAMAZ. ANCAK İŞÇİLERİN DE BU HAKKI SİGAR V.S NEDENLERLE UZUN SÜRE KEYFİ OLARAK BEKLEYİP ÇALIŞMA SÜRELERİNİ İSTİSMAR ETMEMELERİ GEREKMEKTEDİR. Özetle iyi niyet kurallarına göre hareket edilmesi zorunlu. Aksini düşünüyorsanız bulunduğunun ilin Çalışma ve İş Kur İl Müdürlüğüne dilekçe ile başvuruda bulunabilirsiniz.

 31. ……….. San. Tiç. A.Ş.
  Bu iş yeri ailemden bazi kisiler ve ben calistim ve bütün duyduğuma göre 187 kisiinin parasını vermedi. Is yerinde calisanlar da cikmak istiyor ama patronlar cikarsaniz paralarinizi vermem diyor. Benim de maasim ve mesai param var. Bir suru kisi ayni durumda. Beni 10 aya yakindir oyaliyorlar. Yardim edin lutfen calıştığıma dair kamera kayıtlari da var. Bazi kisiler gibi bende sigortasi calistirildim. Allah rizasi icin yardim edin. Burasi tamamen sahtekar bir yer. …. Calisma ortami her sey cok kotu. Son duyduguma gore tasinicaklarmis mayis ayina kadar. Tasinmadan paramizi almak istiyoruz ben ve aile uyelerim ve tanidiklar. Bakin su 187 kisi icerisinden herkes ayni sabri tasimiyo. Ya bi gun kotu bir sey olursa bunun sorumlusu kim olucak soyler misiniz? Bir el atin artik lutfen. Yardim edin.

  1. Merhaba işyerinin bulunduğu ilin “Çalışma ve İş Kur İl Müdürlüğü”ne durumu özetleyen yazılı bir dilekçe ile başvurulması halinde ilgili Bakanlık müfettişleri bu durumu inceleyebilir.

   1. Linkini atabilir misiniz? Dilekce yazabileceğim adresi bulamıyorum. Dilekce yazabileceğim linki atar mısinız?

 32. Merhaba Ben …. turkiye cumhuriyeti devletinin vatandaslarini surundurme gibi bir hobisi var ve bunu burdan yaziyorum tum dunyaya bunu dururacagim bir tane antibiyotik 116 lira olurmu toplami 4 ilac yazdilar burun spreyi agri kesici antibiyotik ve grip ilaci taplam 198 tl bu bir halki soyma ve yagma sucudur burdan yetkililere sesleniyorum insallah herbirinizin sigortalari kesilir ve cocuklariniz hasta oldugunuda o ilaclari alamazsiniz ve ayni durumu yasarsiniz bende sizin insallahki o durumunuzu gorurum ve icim buz gibi sogur Ben nasilki hasta hasta Boyle kaldiysam insallah elinizden birsey gelmez ve caresiz bakar ve acilar icinde uyuya kalirsiniz sessizce mevladan tek dilegim bunlari Boyle yapanlarin dustukleri durumlari gormek

 33. Simdiden tesekkur ederim ben 3 aydir bi sirkette calisiyordum temizlikci olarak benim ne parami verdiler nede sigortami baslattilar beni hep kandirdilar bugu yarin bugun yarin bende isten ciktim sigorta da basladilmadi oaramda yatma di lutfen cevap bekliyom napmaliyim

  1. Tayfur Bey, bu gibi durumlarda işten çıkmadan bulunduğu ildeki hem SGK hem İŞKUR’a yazılı dilekçelerle başvurman hakkınızı almak için en doğru yol. Şimdi de dilekçe ile başvurabilirsin

 34. Beni işten çikardilar hiç bir sebep olmadan bana dediler yarin arac bakimi yapilacak gelme gitmedim ertesi gun bir personel beni aramiş benim telefonum aracin içindeydi sonra baktim iki cevapsiz vardi bende sonra onlara geri donuş yaptim muhasabeciyi aradim acillen bize şofor lazim di aramişiz başka şofor gonderdik ertesi gun sabah işe hazirlandim bana dediller gelme seni işten çikiş verdik ne yapayim 3 4 sene sezonluk çaliştim son sene 11 ay

 35. Merhabalar Bir konuda yardımınıza İhtiyacım Var 1ay Çalıştığım Bir yerde İlk İşe girdiğimde 2020tl asgari Ücret + yapılan Satışın %5prim Olarak Anlaşmıştık ve 15günlük deneme süreci olacak dediler sigortada 1ay sonra Başlayacak demişkerdi 15gün sonra satış yapamadığım için Merkez dedikleri yerden Gelen kağıtta İşçi Çıkarılsın yazıyordu 7günlük Deneme süreci daha istermisin dediler bende istedim Ve 7gün daha çalıştım bu 7günlük süreçte 1satış yaptım ve 9 gün sonra İşten çıktım Çıktığım zaman maaş hesaplaması 500 tl üzerinden ve 22günlük deneme süreci hariç 9günlük olarak hesaplandı Ama İşe İlk Girdiğimde deneme sürecinde ücret alamayacaksın dememişlerdi çıkalı 1ay oldu hala Ödemeyi Alamadım Ve Bu İşyeri Açma Ve Çalışma İzni Olmayan Çağrı Merkezinde benim gibi Çalışan 20kişi Daha Var Onlarıda Sigortasız Çalıştırıyorlar nereye şikayet edebilirim şikayet etsem bi sonuç Alırmıyım ?
  Yardımınız için şimdiden teşekkür ederim.

 36. Selamın aleyküm abi ben 1yıldır çalliştığim iş yerinden sigortam 8ay gözüküyor ve hiç mesai ücreti almiyoruz ve benimgşbi bir çok arkadaşvar çalişan bu konuda ne tür bir yol izlemeliyim yardımcı olurmusunuz

 37. 4 aydır gece bekçiliği yapıyorum hala Sigortam yapılmadı, 1 700 lira maaş veriyorlar, öğrendim ki gece bekçiliği arıyorlar beni çıkartacaklar, hiçbir neden yokken, sonra öğrendim ki, üç dört ay çalıştırıp sonra çıkartıyorlar, sonra öğrendim ki 2 sene içerisinde 10 tane Bekçi değiştirmişler, Bu bir haksızlık değil midir, soruyorum sizlere Yazık günah değil mi Bu nasıl bir adalet Adalet istiyorum. Teşekkür ederim Saygılar.

  İşverenin adresi. …………………

 38. 17 aydır maaşımda haciz kesintisi var.bana işyerim ne bilgi veriyor ne de bir makbuz.dosya masrafı kesintisi yapılıyor.2 ayda bir özel kesinti adı altında tüm çalışanlardan para kesiliyor.nasıl bir yol izlemem lazım.

  1. Merhaba, işveren maaşınızdan yapmış olduğu her kesintinin ayrıntısını içeren pusula veya bir belge vermek zorundadır. Bu gibi durumlarda işten çıkmadan bulunduğu ildeki İŞKUR’a yazılı dilekçelerle başvurmanız en doğru yol.

 39. merhaba İsa bey ,
  bir tanıdığım çalıştığı inşaat firmasında 5 aylık maaşını alamadı. şu anda halen çalışıyor. ayrıca maaşı sgk da tam olarak yatırılmıyor. nasıl bir yol izlemeli, alacakları için avukata verip dava mı açması daha iyi yoksa sgk ya dilekçe ile başvurması mı?

 40. Ben kurumsal bir firmanın adı altında iş veren bir iş yerinde çalışıyorum haksız yere işten çıkarıldım. 5 ay boyunca 80 lira kesinti yaparak BES ödemesi diye eksik yatırıldı bankaya maaş her sorduğumuzda unutuyorum hesap açıp oraya atmam lazım dedi işten çıktığım ay paramı istediğimde ben onu size her ay fazladan verdim
  dedi ama öyle birşey yok banka kayıtlarında da görünüyor yol yemek elden veriliyor sözde vermiş ama yok herhangi bir kâğıda imza da atmadım nasıl alabilirim.

  1. Hangi ilde çalışıyorsun, kaç işçi çalışıyor firmada, toplam çalışma süren ne kadar?

   1. Istanbul Kağıthane 5.5 ay çalışma sürem . 7 kişi çalışan sayısı da 2019 senesi başında girdi BES sisteme çalışan sayısı nedeniyle

 41. mrhb benim annem en az 18 yıl dır apartman temizligi ve hergün akşam çöplerini atar hiç bir gün dahi sigortası yoktur ne yapmamız gerekir yardımcı olursanız sevinirim şuan aylık apartmandan 250 tl alıyor

  1. Merhaba annenizin iletişim bilgileri ile çalıştığı apartman adresini içeren ve durumunu özetleyen yazılı bir dilekçe ile bulunduğun ilin SGK İl Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

 42. Merhaba ben m………….üşteri hizmetlerinde 4.5 yıldır çalışmaktayım projem kapandı beni bankalarda satış yapmak için sıkıştırıyorlar ben bankada 6 ay çalıştım satış yapamadım diğer projeye geçtim bize tazminat ödeme yapmamak ıçın içerde mobbing uygulanıyor. Psikolojik şiddet baskı uygulanıyor, istifaya zorlanılıyor. Daha öncede arkadaşlar tarafından sosyal çalisma bakanlığına şikayet edildiğinde 3-5 tane müfettiş işyerine gelip gerekli açıklamalar yapılıp gönderiliyor. Içerideki bazı arkadaşlarımı görüşmeye gönderip korkularından hiç bir şey söylemiyorlar içerdeki baskılara kimse dayanamıyor lütfen bize yardım edin

 43. İki buçuk senedir şirkette çalışıyorum giriş çıkışım olmuştur iki sene sonra geri işe alındım eşim evlilik nedeni istifa etti diye benide işten çıkartı. Tazminat verdi eşime ve bana eşimin iki buçuk sene çalışması 10 bin tl civarı geldi halbuki bizim sabit maaşımız 5500tl 6000tl civarı özel şirket. Benim giriş çıkışım olduğu için iki buçuk aya 1000 tl aldım. Şuan yine işe alındım ve sakatlık nedeniyle raporluyum ben bu şirketi şikayyet etmek istiyorum ve hakkım olan tazminatımı ve eşimin tazminatını geriye dönük tamamını talep etmek istiyorum. Ne yapmalıyım

 44. Saygılar İsa bey 2004 – 2011 yılları İstanbul ikitelli de bir yurt dışına ait bir şirkket de çalışmaya başladım işten ayrılana kadar sürekli yurt dışında çalıştım , ortalama maaşım 1000- 1500 dolar dı yalnız Türkiye de asgari ücret ile gösterilmiş , ayrılırken de bizde o kağıtlar dan imzaladık , asıl sorum dava açarsam zaman aşımı durumu var mı emekli maaşıma etkisi olurmu ?
  Teşekkürler saygılarımla .

 45. İsa bey merhaba
  Yaklaşık 140 çalışanı olan Özel hastanede çalışıyorum 3 ay oldu başlayalı ama maaş alamıyorum sürekli para kalmadı diyorlar 2 haftada 1 bir kısım çalışana ( başhekim torpillisi, polis eşi,il sağlıkta tanıdıkları olan) 1000 – 1000 şeklinde ödeme yapılıyor yeni 1 ayı dolmuş personel tam maaş alırken ondan önce girenler hiç almamış durumda adaletsizlik var ve herkes doktor da dahil asgari ücretten sözleşme imzalamış. Kalan kısım elden veriliyor. 3 aydır sadece 15 günlük ödememi alabildim ve bunu da hergün utana sıkıla isteyerek elde ettim hakkım olan parayı hergün gidip yalvar yakar istiyorum ve 3 4 gün istedikten sonra ödeme 100 tl olarak elden yapılıyor resmen alay ediyorlar ben adım geçsin isteniyorum nasıl bir ihbarda bulunmalıyım konkordato sürecinde olduğunu yeni öğrendim bu ödeme yapmaya engel mi konkordato komiseri bu konuda yardımcı oluyor mu lütfen bir fikir verin herkes perişan halde bazıları 24 saat nöbet tutuyor ama ek mesailer verilmiyor usulsüzlük oldukça fazla burada yardımcı olursanız çok sevinirim

  1. Kesinlikle işten çıkıp haklarınızı kaybetmeyin. Hemen durumunuzu özetleyen yazılı bir dilekçe ile bulunduğun ilin İŞKUR İl Müdürlüğüne başvurabilirsiniz.

   1. Teşekkür ederim İsa bey ben fazla hak hukuktan bahsediyorum usulsüzlüklerine yönetmelikler kanunlarla karşı çıkıp uyarıyorum dolayısıyla şuan beni işten çıkarmak için uğraşıyorlar umarım onlar beni çıkarmadan bir çözüm elde edebilirim noter aracılığı ile ihtar çekmeyi planlamıştım ama dediğiniz mantıklı öncesinde işkura başvurup haklarımı almaya çalışayım gerçi zaten bu başvurumu öğreneceklerdir bu durumda yine onlar çıkarmış olacak olası bu durum için önerebileceğiniz bir önlem var mı adamlar davadan korkmuyor çünkü bir sürü icra dosyaları var alışmışlar artık dolayısıyla mümkün olduğunca ödemeyi uzatmaya çalışacaklardır dava işlerine gelecektir
    Benim anlayamadığım nokta bu şehirdeki SGK İŞKUR vs bu usulsüzlüğü nasıl farketmiyorlar sonuçta 140 çalışanın hepsi asgari ücretten prim ödemesi yapılıyor temizlik personeli hemşire hastane yönetimi ve doktor asgari ücret alabilir mi ne kadar mantıklı bu. Bu durum bu kurumların bazı şeylere göz yumduğunu ve bu emek hırsızlarına destek olduğu anlamına gelmez mi ? Bu nokta da İŞKUR a SGK ya güvenip nasıl bir başvuru yapılabilir ki hastane 1 hafta poliklinik kapatma cezası almasına rağmen hasta kabul etmeye devem etti hastalar poliklinikte muayene olsalar da girişleri acil servisinden yapıldı bunu il sağlık nasıl farketmez 90000 nüfüslu sadece 1 özel ve 1 devlet hastanesi olan bir şehirden söz ediyorum burada . Burada tezgah kurulmuş düzen oturmuş danışıklı dövüş söz konusu. Sağlık hizmeti sunan bir merkezde bu kadar usulsüzlük olması ne kadar doğru?? “ Farkedilmemesi “ ne kadar inandırıcı. Sağlık personeli olarak çalışan sözde hemşireler var mesela eğitim düzeyi, görev ve yetkisi hemşirelik olmamasına rağmen kliniklerde yoğunbakımlarda hastalara hemşirelik uygulamaları yapmaları ve işverenin bile bile bu alanlarda bu kişilere hastaları emanet etmesi ne kadar doğru? İnsanlığa ve sağlık hizmetinin kutsallığına aykırı bu duruma ben artık göz yumamıyorum kurumlarımız nasıl sessiz kalabiliyor ve bu şahıslar için çalışması belgesi düzenleyip sonrasında denetimlerde yetki ve görev alanlarının örtüşüp örtüşmediğine bakan yok ve İnan’ın kafayı yemek üzereyim mantığa dayanmıyor tüm bunlara fırsat tanındığı sürece Türkiye de sağlık hizmetinin kalitesinden söz etmek çok güç.

 46. konkordato ilan eden bir firmada çalışıyorum. konkordato öncesi dönemde maaşım asgari ücretten gösteriliyordu. asgari ücret bankaya yatırılıp kalan meblağ elden bana ödeniyordu.
  işveren konkordato öncesi bankaya 2 ay işçi maaşı yatırmadı. bu maaşları ücret garanti fonu ödedi.. ücret garanti fonu haklı olarak bana asgari ücretli gibi ödeme yaptı. ve bu durum 3 aylık elden maaş alacağım olan 7800 TL mağdur olmama neden oldu.bu parayı işveren ve komiser ödeyeceğiz deyip ödemediler.
  eğer o döneme ait sgk kayıtlarımı mahkeme veya alo 170 e şikayet gibi yollarla düzelttirirsem ücret garanti fonu, gerçek maaşım üzerinden bir fark ödemesi yaparak bu mağduriyetimi giderir mi? ayrıca alo 170’in çok ağır işlediği ile ilgili sizin de belirtimleriniz var. ihbar önelim işliyor. 35 gün sonra iş çıkışım verilecek. bana alternatif bir yol önermenizi de rica ederim.

 47. Alo 170 çok ağır işliyor..Tecrübeyle sabit..Ekim 2018 de şirketi maaşım sgk da tam gösterilmediğinden dolayı şikayet ettim.Isimsiz ihbar yaptım ama nisan 2019 a kadar hiç birşey çıkmadı.Ama şikayetimin işleme alındığını öğrendim..Bu kez de nisan 2019 da sgk yı neden teftiş yapmıyorsunuz diye cimere yazdım..Hala denetim yapılmadı..9 ay oldu esas şikayetim üzerinden..Ama mutlaka denetim olur diyorlar..Bu arada bahsettiğiniz yer gerçekten istanbul ankara izmir gibi büyük iller ise çok geç denetim yapıllıyormuş..

  1. isa bey bizi cevaplamadığına göre biz forum tadında kendi kendimizi cevaplayalım.
   büyükşehirde değilim. Aydın’a bağlı bir ilçedeyim. ilçe sosyal güvenlik merkezine internetten attığım e postaya da dönen olmadı. aslında yok hükmündeyiz. kimse bizi sevmiyor galiba.
   kendimce dilekçelerimi ve dava hazırlığımı yapıyorum.ama devlet makamlarındaki vurdumduymazlık ve rahatlık inancımı sarsıyor.

   1. MELİH BEY,Güzel anlamlı ismin bile sevilmene yeter. Böyle bir hisse niye kapılıyorsun ki. Devlet yazı ile çalışır. Derdini bir dilekçe ile yarıntılı bir şekilde adresini ismini-TC yazıp imzalayıp SGK’ya verdiğin takdirde mutlaka sana yazılı dönüş yapmak zorundalar. Dilekçeyi de bulunduğun yerdeki SGK’ya vermen lazım. Hayırlı mutlu günler dilerim

 48. Merhaba,
  Evet söz konusu şikayet ve ihbar olunca mutlaka denetim yapılıyor..Ama unutmayalım ki sgk denetmeni sayısı az..Hep internette bunları okuyorum ve sayı yetersi olunca yetişememeleri gayet normal..Günde kaç şikayet geliyordur siz tahmin edin artık..Ayrıca belirttiğiniz gibi ilçelerde durum böyleyse siz büyükşehirleri düşünün artık…Ama bekleyin sakın işten çıkmayın denetim olana kadar..Eğer gerçekten orada çalışmak istiyorsanız çalışmaya devam edin..

 49. Selamünaleyküm 5 yıl 4 ay çalıştığım isyerinden beni istifa
  Ettirmek için caydirma politikası uyguladılar bende mecburen istifa ettim. Tazminat alabilir miyim. Bi yol gösterir misiniz

 50. bilgiler için teşekkürler. ancak kronik muhalif biri olarak görüşlerinize katılmıyorum. sistemler hep göstermelik kurulmuş. 2018 ocakta yaptığım bir şikayete hala denetim gelmemiş. ama sitede dosya kapatılmış gözüküyor. kapatılmasına baktığın zaman boş laf. ..” 3 günde sonlandırız”, dilekçe kanununa göre 30 günde döneriz”. bilgi edinme kanuna göre şöyle yaparız”.deniyor.
  bir bilgi edinmeye kalktığın zaman da boş bir cevap yazıp gönderiyorlar. “bilgi edinme kanununa göre bu tür sorular değerlendirilmemektedir” filan…
  bence bu ülkenin memurlarına sihirli dokunuşlar gerekiyor. yoksa “memur canı isterse çalışır, canı istemezse çalışmaz”. tırnak içindeki lafın patenti bana ait değil. üniversitedeyken siyaset bilimi hocam söylerdi. memurun çok çalışanı elbette var. onlar başımızın tacı.benim lafım çalışmayanlara.
  memurlarda iş kaybetme korkusu olmadığı için yeterince motive çalışmıyorlar. etkili ve yetkili yerlerden şarj olmalarını sağlamak gerekiyor. biz özel sektörde işten kovulma korkusuyla bir sürü saçmalığa göğüs gererken memur, güne huzurla başlayıp günü huzurla bitiriyor, bu kadar huzursa yaramıyor.
  ayağı uf olursa gidiyor fazladan bilmem kaç gün rapor alıyor, biz hastanede doktora aman rapor yazma gerek yok filan diyoruz.
  konuyu çok dağıtmayayım. bir konuda tespit ettiğim bir yolsuzluk var. buna da iş yükümüz fazla deyip 1,5 sene sonra bakacaklarsa muhalif medyaya vereyim konuyu. veya sgk’nın değil de başka kurumların üzerinden gideyim.
  söz konusu olan devletin parası yani kul hakkıdır. evsizin de hakkı var o parada; yeni doğmuş bebeğin de.
  görmesem iyiydi ama bir kere gördüm. sonuna kadar da üstüne giderim.

 51. Melih bey merhaba,
  Cimerden kurumu şikayet ettiniz mi ?
  Alo 170 den sonuç çok geç geliyor , ben alo 170 şikayetim üzerinden 6 ay geçtikten sonra cimere şikayette bulundum ve de bana “İlgili şikayetiniz…numaralı dosyada yer almaktadır,denetim birimine sevk edilmiştir,denetim yapıldığı zaman tarafınıza bilgi verilecektir” şeklinde mesaj geldi…
  CİMER i deneyin derim..Evet bira sabırlı olmak gerekiyor..

 52. onlar boş laf melike hanım.bir şey yapıldığı anlamına gelmiyor.bekliyor işte dosyanız.
  ilçe sgk’ya gidip delil sunarak dilekçe verdim. dilekçeyi almak istemediler alo 170 ten dosyanızı yaptık diyerek.ben de orda bu kadar ayrıntı olmadığını, operatörün özet geçtiği şeyler olduğunu söyleyerek ısrar ettim. dosyamın içine koydurabildim sadece dilekçe ve delillerini. koydularsa tabi.

  1. Melih bey ,
   Bir de cimerden şikayet etmeyi deneyin.Hatta dosya numaranızı öğrenmeniz sizin için yararlı olabilir.Şu dosya numaralı şikayetim incelenmiyor diye cimere yazın.Çalışma bakanlığına gönderin yazıyı.Cimer daha ciddi işliyor.Eğer dosyanız kapandimadıysa daha da hız kazandırabilir.

 53. Melih bey ,
  Bir de cimerden şikayet etmeyi deneyin.Hatta dosya numaranızı öğrenmeniz sizin için yararlı olabilir.Şu dosya numaralı şikayetim incelenmiyor diye cimere yazın.Çalışma bakanlığına gönderin yazıyı.Cimer daha ciddi işliyor.Eğer dosyanız kapandimadıysa daha da hız kazandırabilir.

 54. İsa bey merhaba,
  Bir firmada istihdamı zorunlu personel kapsamında işveren ile aramda noter onaylı sözleşme bulunan mühendisim.Ücretimiz meslek odası tarafından her yıl düzenli olarak belirlenmektedir ve noter onaylı sözleşmede de bu ücret yazmaktadır.(2019 yılı için net 5076 tl dir).Işveren şu anda bu ücretten daha düşük bir ücret tarafıma vermektedir.Sigortamı da bu ücret üzerinden gösteriyor(Yani 5076 tl üzerinden değil).Şu anda firmam kapanıyor ancak beni fason üretim yaptıracağı başka bir firmada çalıştırmaya devam edecektir ve burada yasal şartları taşımadığımdan dolayı istihdamı zorunlu personel olamayacağım.Bu durumda beni çıkartsa istihdamı zorunlu personel ücreti üzerinden mi tazminat verme durumunda kalır yoksa şu anda yatırdığı daha düşük ücretten mi ?
  Teşekkürler…

  1. İşten çıkardığı ayda SGK’ya bildirmiş olduğu ücret üzerinden sana kıdem tazminatı ödeyecektir. Sana elden ödediği ücret var mı? Bunu ait belge ve kanıtın varsa işin kolay…………

   1. İsa bey merhaba,
    Sanırım yukardaki sorumu yanlış izah ettim.
    Şu anda firmada İstihdamı zorunlu personel olarak çalışıyorum(gıda mühendisi).Firmam kapanıyor.İşveren de beni kendi işyeri olmadığı bir firmada fason üretim yaptıracağı için burada fason üretimi takipten sorumlu mühendis olarak bulunduracaktır.Bu firma aynı ilçe sınırları içerisinde bulunmaktadır.
    Fakat kapanacak olan firmamda , ücretim mevcut istihdamı zorunlu personel sözleşmesindeki(noter onaylı-her yıl yukarıda belirttiğim gibi meslek odası tarafından yasal olarak belirleniyor ve ücret bu sözleşmede yazıyor,Net:5076 tl -sgk primi de bu ücret üzerinden gösterilmesi gerekiyor,sgk da denetimlerini bu ücret üzerinden yapıyor).
    Ancak esas kritik olan durum şöyle ki ; işyerim kapanacağı için istihdamı zorunlu personel sözleşmem otomatik olarak bitecektir.Hatta işveren beni muhtemelen sigorta mı da merkezde gösterecektir.
    Merak ettiğim şudur: Şu anda yukarıdaki sözleşmedeki rakamı işveren vermiyor,daha düşük bir ücret veriyor.Elden maaş almıyorum.Tam yatıyor.Ancak işyerim kapandığından dolayı ,işveren beni İş kanunun 22.maddesine göre durumum işyerindeki esaslı değişiklik anlamına gelmektedir(Çünkü pozisyonum,görev tanımım hepsi değişiyor ayrıca işyeri işverene de ait değil).Bu durumda istihdamı zorunlu personel sözleşmem bittiğinden dolayı da tazminatımı da bu ücret üzerinden mi alabilirim dava açarsam ? (Net:5076 tl üzerinden ? )
    Teşekkür ederim , iyi çalışmalar.

 55. Yaklaşık 5 aydır bir şirkette çalışmaktayım 4 .ay sigortamın yatırlmamış olduğunu öğrendim iş yeri sahibi ile görüştüm yatırılmayacağını söyledi ama 5.ay son ayımı yatırdı ve başlattı ben 4 ay ilk yatırlmadığını öğrendiğimde 170 sgk ya şikayette bulundum ve şuanda sgk bölge müdürlüğüne evrakımın ulaştığını denetimciler tarafından incelendiği söylendi ben sigortamın başlatıldığı ve iş yerini zor durumda bırakmamak için şikayetimi geri çekmeye karar verdim. bununla ilgili ne yapmalıyım. 170 i arayıp veya sgk ya gidip dilekçe yazarak geri çekebilir miyim? şuanda incelemede olduğu ve denetimcilerin işyerini henüz gelmediği için şikayetimi geri çekebilir miyim? geri çekmem halinde bir sorun ile karşılaşır mıyım? lütfen cevaplarını bekliyorum şimdiden teşekkür edeirm saygılar.

  1. SGK’ya usulüne uygun yapılan şikayetler gecikmede olsa eninde sonunda mutlaka denetime gider. Verilen şikayet dilekçelerinin geri alınması mümkün değildir.

 56. Yaklaşık 5 aydır bir şirkette çalışmaktayım 4 .ay sigortamın yatırlmamış olduğunu öğrendim iş yeri sahibi ile görüştüm yatırılmayacağını söyledi ama 5.ay son ayımı yatırdı ve başlattı ben 4 ay ilk yatırlmadığını öğrendiğimde 170 sgk ya şikayette bulundum ve şuanda sgk bölge müdürlüğüne evrakımın ulaştığını denetimciler tarafından incelendiği söylendi ben sigortamın başlatıldığı ve iş yerini zor durumda bırakmamak için şikayetimi geri çekmeye karar verdim. bununla ilgili ne yapmalıyım. 170 i arayıp veya sgk ya gidip dilekçe yazarak geri çekebilir miyim? şuanda incelemede olduğu ve denetimcilerin işyerini henüz gelmediği için şikayetimi geri çekebilir miyim? geri çekmem halinde bir sorun ile karşılaşır mıyım? lütfen cevaplarını bekliyorum şimdiden teşekkür edeirm saygılar.

 57. Merhaba,
  1 sene 5 gun calistigim isyerinde 6.ayda net 3000 yapilan maasim soylememe ragmen asgari ucretten gosterildi.Duzeltmeyip 3100 tl yaptilar.Baski yapmaya basladilar ve istifaya zorladilar.Bende hakli fesih yapacagimi soyledim.Hakaret ve darp tesebbusu ile ortalik karisti.Polisi arayacakken gelip tum haklarimi verip cikisimi yapacaklarini soylediler.Cikisim yapildi.Sadece can guvenligim yuzunden isten cikis bildirgemi imzaladim.Bundan onceki bordrolarimi maasimi kurtarabilmek adina aylik imzalamistim.Kanuni odeme suresi ve is yerinin genel odeme zamani gecti.Herkes alacagini almis bana verilmedi.Sahit bulmam cok zor hepsi yakin tanidiklar.Cok dusuk oranda issizlik maasi almayada basladim.Lutfen tazminat,mesai ve sgk haklarimi almak icin ne yapmam gerekir?

 58. cevaplanmadığı için görüş bildirmek adına yazıyorum.hatalarım varsa admin yayınlamasın veya düzeltsin.
  şahitlik ne durumunuz var ki. işyerinizde paralar bankaya yatıyorsa tazminat ve son maaşınızın yatmadığını kanıtlayabilirsiniz. işsizlik maaşı aldığınıza göre 04 koduyla çıkışınız yapılmış. kıdem tazminatı için çıkış ile ilgili belgelerinizi de yanınıza alarak bulunduğunuz il adliyesine gidip arabulucu atanmasını isteyin. arabulucuda işveren, sizin meblağ da az olduğu için kuyrugunu sıkıştırıp ödeyecektir. arabulucuyu kendiniz bulmayın, pahalıya gelir.devlet atasın. arabulucuya rağmen ödemezse iş mahkemesine dava açmanız gerekiyor.orda da avukat tutmayıp kendiniz girin davaya.burda da sadece dava dilekçesini düzgün yazmanız gerekiyor.arzuhalciye yazdırırsınız gerekirse.
  mesailer için ise bulunduğunuz il, ilçe sgk merkezine dilekçe ile şikayet edin. dilekçe yazmak zor bir şey değil. derdiniz neyse masal anlatmadan 3-5 cümle yazıyorsunuz. son cümleler zaten devletten talepleriniz oluyor(denetim yapılması, vs…) daha sonra tc no ve imza, adres bitti… zaten eksiği varsa memurlar düzelttirirler size orda. dilekçe eki olacaksa ki, delil sunmak için şart, dilekçe sonuna ekler diye ara bir başlık açıp, dilekçenize ne ilave etmek istiyosanız o belgelerin ismini yazıp belgeleri de dilekçenin arkasına iliştiriceksiniz. ekine delilleriniz varsa onlardan mutlaka ek yapın.bu deliller banka hesap özeti, maaş bordrosu, çıkış kağıdınız, tarihli-imzalı şahit tutanakları vs.. olabilir)
  mesaiyi işveren kanıtlamak zorunda denetimde. 20 saat mesai, asgari ücrete dahildir gibi sözleşmeler geçersizdir. sadece dini bayramlar değil, milli bayramlar, dinilerin arefe saat 13’ten sonraları, 15 temmuz gibi günler de mesaidir.
  sevgiler.

  1. Elden para odeniyor sikinti burda.Asgari ucretten 50 tl fazlasi bankaya yatiyor.Bordrolarim imzali sonuncu haric.İsten cikis bildirgem imzali.Zaten oderim diyor ama gercek maas uzerinden degil.Ayrica bordroyu ve ikale sozlesmesini imzalamadan bankaya yatani dahi vermiyor.İmza icin ofise cagiriyor ki tekin adamlar degiller.İhtarname cekildi yine sallamadi.Amacim denetlenmesi ve herkese gercek ucretlerinin sorulmasi.Arabulucu ve mahkeme masraflari hakkinda hic bilgim yok.Mahkemede emsal ucret talebi olur mu? Kalifiye usta olarak 2080 tl ye calismayacagimi anlayacak ve bana hak verecek insanlarla karsilasamaz isem altindan kalkamayacagim masraflar olusabilir mi? arabulucuya gitmek icin zaman asimi var mi? Borclarim sebebiyle maddi sikintim var.Dogruyu soyleyene degil kanita bakiyorlar anlasilan

   1. İçi alacak ve tazminatları ile ilgili teftişlere İŞ MÜFETTİŞLERİ bakıyor. Ancak işten çıkanlara bakılmıyor. Sadece çalışması devam edenlerin şikayetleri teftiş ediliyor. İşten çıktıysan bir an önce arabulucuya başvurman lazım. Avukat şart değil. kendin de şahsen başvurabilirsin.
    Ücretlerin eksik yatırılmasına bağlı olarak ise sigortan için SGK’YA ŞİKAYET DİLEKÇESİ verebilirsin.
    ücretleri ve hakları eksik ödenen ya da ödenmeyen halen çalışan arkadaşların İŞKURA şikayet dilekçesi verirlerse müfettiş denetlemeye gelebilir

 59. Selam isa bey
  Ben halen çalışmaktayım. Fakat işyeri sahibi işten kendim ayrılalım diye sözlü olarak değilde ödeme kısıtlaması veya psikolojik olarak sanki ben onun ailesinden biriymişim gibi hakaretler yapıyor. Ben 05/01/2018 yıldan beri sigortalı olarak çalışıyorum yanında 2400 tl ye çalışmaya başladım şu anda 2900 TL fakat sıkıntılarımız olduğundan dolayı ihtiyaç için par istediğimizde 100 50 veya 200 gibi rakamlar ile ödeme yapıyor. Ve tabi sıkıntılar biteceğine dahada çoğalıyor. Ben bundan geçen sene 4000 TL civarında parça parça para çekmiştim. Ona istinaden benden şu anda her ay 300 TL olmak üzere para eksik veriyor. Toplam 3300 TL kaldığını söylüyor. Bende kendim ayrılırsan tazminatı mı ve geriye dönük yıllık izin ücretini alamayacağım. Yıllık üretimi düşerim para vermem diyor. Ok onuda kabul ettim borcum istinaden düşelim. Ama ben Kıdem tazminatı ve diğer yasal haklarımı nasıl alabilirim. Nasıl bir yol izleyebilirim. Çünkü şu anda bana resmen mobbing uyguluyor. Ne yapmam lazım lütfen yardımcı olurmusunuz.

  1. Kesinlikle işten çıkıp haklarınızı kaybetmeyin. Hemen durumunuzu özetleyen işveren ve sizin adreslerin yer aldığı yazılı bir dilekçe ile bulunduğun ilin İŞKUR İl Müdürlüğüne başvurabilirsiniz.

 60. 19.11.2017 tarih arası typ kapsamında başka biyerde iş buldum bu neenle işkura başvurdum ne yapmam lazım dei bana belediye başvuracaksın bizen bu dilekceler çıktı dedi bende belediyeye gittim durumu izah ettim bana ordaki yetkili izah edip dilekçe yapmamı söyledi bende yazdım kendine verdim sonra ben ona dilekçeyi yazdım bir sıkıntı olurmu dedim olmaz dedi bana ben typ kapsamından işten ayrıldım artvine çalışmaya gittim ama 25 gün sonra artvinde tünel işi bittiğinde geri geldim projler açıldı typ den bana işkurdan ceza aldının 2 yıl ama ben edim dilkçe yazdım nasıl ceza aldım dedim sizişten ayrılmışsınız ama 1 hafta içinde sigartalı iş bulmanız lazımdı deiler ben kenilerine beleiyeeki sekreter bana öyle bişey söylemedi bir sıkıntı olmaz söyledi bana bizim bişey yapamayız 2 yıl bekliceksiniz dediler ben bunun için o kaar uğraş verdim şuan 19.11.2019 oluyor ama şuan projeler açılıyor yazılamıyorum cezamdan dolayı ceza dolana kadar projeler bitecek ne yapmam lazım ben eski hükümlüyüm bana bu konuda yardımcı olursanız sevinirim saygılarımla. TRABZON ORTAHİSAR

 61. Merhabalar şöyle bir şey soracaktım benim yakın çevrede birileri vefat eden babanın emekli maaşını alıyor dul veya bekar kız ama resmî olarak evli değil dini nikah var ve 10 çocuk sahibi maaş iptal olmaması için resmî nikah yapılmıyor bu bir şuç degilmidir bunun iptalı için nerelere başvuru yapabiliriz

  1. muvazaalı boşanma deniyor bu duruma ve suçtur. SGK’ya dilekçe verilirse teftiş yapılır

 62. ben haken çalıştığım iş yerinde 2008den2014 e kadar sigortasız çalıştım 2009-2010-2011-2012 yıllarında en az 2 şerkez şikayyet ettim sigortsızım dye dosya açtılar oyaladılar 2014 te beni iş veren sigortaya soktu sgk dan geldiler ben sigortaya girdikten sonra patorn baskı yaptı zaten inancımıda yitirmiştim sgk ya ve adalaete işimide kaybetmek istemedim o anda şikayetçi olmadım ama ertsi gün aradım tekrar baskı altında konuşamadım diye 2010 yılıona kadar belge verdim çeşitli kurumlardan şirket adına tarafıma adım tc numaram geçen. nitekim 2019 yılının 2. ayında şirkete 60bin tl ceza kesildi ve sgk 2011 e kadar prim yatırılmasına karar verdi işveren itiraz etti mahkemeye gittiler mahkeme 2013 e karar verdi sgk itiraz etti istinaf a gitti dosya v.sv.s kısır bir döngü sonra adalaet bekle …….

 63. Merhaba ben Adana bir firmada satış temsilcisi olarak çalışmaktayım maaşımız asgari ücret gösterip primi elden muhasebeden kağıt imzalayarak alıyoruz ve Cumartesi günleri tam mesai yapıyoruz bunları işverene söyleyip haklarımın verilmesini istedim ama böyle bir hakkımız olmadığını satış sektöründe fazla mesai kavramı yok diye bir cevap aldım bende bu şartlarda çalışmayacağımı haklarımın verilerek işten çıkarılmamı istedim çıkarmadılar bende çıkarmasanız çalışmayacağımı söyledim halen çalışıyorum ama işimi yapmıyorum bu durumda ne yapmalıyım nereye başvurmalıyım teşekkürler.

  1. Harun BEY, Kesinlikle işten çıkıp haklarınızı kaybetmeyin. Hemen durumunuzu özetleyen işveren ve sizin adreslerin yer aldığı yazılı bir dilekçe ile bulunduğun ilin ADANA İŞKUR İl Müdürlüğüne başvurabilirsiniz. Başvurudan sonra iş müfettişi işyerine teftişe gelince ona durumu ayrıntılı anlatırsan haklarına kavuşabilirsin. İşten çıkarsan müfettişler bakmaz.

 64. Meraba ben kastamonuda özel bi şirkette işmakinası operatörüyüm eskavatör ve gıreyder kullanıyorum maaşım yüksek ama sigortam askeri ücret yatıyor 8aydır cumartesi pazar drmeden çalışıyorum çalıştığım halde her ay sigortama aynı gün girişş çıkış yapıyolar napmam gerek

  1. DURSUN BEY, Bulunduğun ildeki SGK’ya yaşadığınız sorunları ayrıntılı anlatan dilekçe ile başvurabilirsiniz.

 65. Mrb İsa bey kıdem tazminatımi almak için SGK 3600 gününü doldurdugumu kıdem tazminatı ni almak için kağıt aldım bunu noter yoluyla işverene ihbar çektim ama hala tazminatımı ve içerdeki alacaklarimi yatirmadilar ne yapmalıyım

 66. merhaba işten çıkarıldım ssk işkur ihtarname arabulucu sırasıyla bunlara gittim arabulucuda anlaşamadık itiraz etti.dava acmak istiyorum ama şahit bulamıyorum ne yapmaliyim

 67. 8yıldır bir işyerinde çalıştım sıgortamı yapmamişlar bundan ben şikayetçi olsam bir sonuç alabilirmiyim ve işten çıktım yeni

 68. Merhaba Ben ozel sektorde calisiyorum magazamizda 2 kasiyeriz ve vardiyali Calisiliyor 2 vardiyali beni surekli hep kapanis getiriyor aksam 22.15 kadar Ben bayan oldugum icin aksamlar I cok zor durumda kaliyorum dolmus bulmakla yardimci olurmusunuz ve magazada eleman oldugu halde boyle yapiyorlar

  1. Hemen durumunuzu özetleyen işveren ve sizin adreslerin yer aldığı yazılı bir dilekçe ile bulunduğun ilin İŞKUR İl Müdürlüğüne başvurabilirsiniz. Başvurudan sonra iş müfettişi işyerine teftişe gelince ona durumu ayrıntılı anlatırsan haklarına kavuşabilirsin. İşten çıkarsan müfettişler bakmaz.

 69. Bursa orhangazı ilçesinde bulunan sabanlı palet ve geri dönüş fabrika çalışıyorum benim 03/02/2020 ssk yapmamışlar ve orda çalışırken iş
  Kazası geçirdim sağ elime çivi girdi beni işten çıkaracaklar korkusundan birşeyler yapamıyorum ne yapmam lazım

 70. Mrb koronivirus e karşı market çalışanlarına lütfen bi karar çıkarın mesai saatleriyle değişime zorlayın biz şirkete çalışan işçi olarak sözümüzü dinletemiyoruz onlar ciro derdinde biz canımızın derdindeyiz en azından vardiya sistemi değişsin geç saatlere kadar açık olmasın bi sürü insan gelip gidiyor bizim de bi canımız var bizleri de düşünün lütfen

 71. Selam isa bey ben 2 sene beş aydır bir şirkette asgari ücretle çalışıyorum işyerim de ben ve depocu dahil işverenlerle 8 kişiyiz 6kişi patronlar ve çocukları bu çocukların biriyle anlaşmazlığa
  Düştük ve bana işten çıkmam için psikolojik baskı yapıyor inat ettim çıkmadım ama bu gün işyerime benim yerime çalışması için başka bir kadını getirmişler . işin gereklerini anlattılar kadına gözümün önünde zannımca yakında işten çıkartılacağım bu süreçte nelere dikkat etmeliyim
  Birde bu işyeri fiilen çalışmayan birine sigorta yapmış bunu öğrenmiş bulunmaktayım bu şirketişikayet etmem halinde bu işten sıyrılabilirlermi.

  1. Belirttiğiniz hususları ayrıntılı bir şekilde içeren bir dilekçe ile bulunduğunuz ildeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne başvurabilirsiniz. Dilekçede özelikle halen çalışmakta olduğunuzu ve isminizin gizli tutulmasını yazmanızda fayda vardır. İstifa ederseniz haklarınızı kaybedebilirsiniz.

 72. Merhaba isa bey ben büşra bu saat oldu alo 170 i ariyorum eşim için iş başvurusunda bulunacak bu saat oldu hala cevap veren olmadi 24 saat hizmet verilmekte deniliyor ama bakan yok lütfen yardımcı olur musunuz 3 çocuk annesiyim lütfen isa bey

 73. Merhaba isa bey. Ben 16 aydır bi şirkette çalışmaktayım 2 kere tutanak yazdılar 1 hafta aralıklarla. İlk tutanak yıllık izne çıkarken amirim 2 gün yıllık 1 gün de ben veriyorum izin deyip sonra ben izin vermedim demesi sonucunda yazıldı tutanak diğer tutanak ise yemekten sonra tuvalet ihtiyacından sonra 5 dakika işe geç kalmamdan dolayı tutulan tutanak bunlar tazminatsiz işten cikartilma söz konusu olabilir mi

  1. Senin işten çıkarılman için bu sebepler yeterli değildir.
   İsa KARAKAŞ YOUTUBE Kanalımızı açtık oradan soruları abonelere ücretsiz cevaplamaktayız.

  2. İsa KARAKAŞ YOUTUBE Kanalımızı açtık oradan soruları abonelere ücretsiz cevaplamaktayız.

 74. 2aralikta Çanakkale Lapseki devlet Hastanesi’nde menisküs yırtığı için amaliyat oldum amaliyatimda kullanılan dikis ipliklerini devlet odemiyomus amaliyat kapısından çıkmadan tedarikçi firma benden 3bintl para istediler şuanda üzerimde yok dedim kredi kartida geçerli dedi yoksa senet yapacağız denildi ve bizden nakit olarak 2bintl aldılar gif fatura dediğimizde ozaman 3bin vereceksiniz denildi nasıl bir iştir böyle anlamıyorum paramız olmasaydı çıkıp eve gelemiyomuyuz devletimiz nerde birtane amaliyat dikiş ipliğini odeniyormu lütfen yardımcı olurmusunuz

 75. 2aralikta Çanakkale Lapseki devlet Hastanesi’nde menisküs yırtığı için amaliyat oldum amaliyatimda kullanılan dikis ipliklerini devlet odemiyomus amaliyat kapısından çıkmadan tedarikçi firma benden 3bintl para istediler şuanda üzerimde yok dedim kredi kartida geçerli dedi yoksa senet yapacağız denildi ve bizden nakit olarak 2bintl aldılar gif fatura dediğimizde ozaman 3bin vereceksiniz denildi nasıl bir iştir böyle anlamıyorum paramız olmasaydı çıkıp eve gelemiyomuyuz devletimiz nerde birtane amaliyat dikiş ipliğini odeniyormu lütfen yardımcı olurmusunuz

 76. Merhaba Mart 2020 döneminde ücretsiz annelik iznindeyken işverenim tarafından pandemi bahane edilerek işten çıkartıldım tazminatlar konusunda anlaşamamıştık, ihbarımı bile ücretsiz izinli olduğum süreye saymaya çalıştılar… ancak ücretsiz annelik iznim haziranda bittiği için çıkış işlemlerim yapılamadı… Bu süreçte de işten çıkarma yasağı gelince sonrasında çıkış işlemleri yine yapılamadı… işveren tüm çalışanlara kçö başvurusu yaptı… haziran ayında ben de kendilerine kçö talebimi ilettim ancak zora sokmak amacıyla çıkış sürecinde olduğum için ücretsiz izin dayatmasıyla karşılaştım… ve normal şartlarda 4.300 tl civarı kçö almam gerekirken 1.170 tl nakdi ücret desteğine mahkum bırakıldım… yasal olarak yapabileceğim birşeyler var ise hakkımı hukuk yoluyla aramak istiyorum… dava yoluna gidilmesi durumunda tüm tazminatlarımı ve kçö haklarımı talep edebilir miyim?… ilginiz ve danışmanlığınız için şimdiden çok teşekkürler yanıtınızı sabırsızlıkla bekliyorum

 77. 1 nisan 2021 de iş başı yaptim 4 nisan 2021 saat 16.15 sularinda iş kazasi geçirsim jastane yolunda kimliyimi istedi iş veren bende verdim 15 dakika sonra mesaj geldi ssk nız yapilmiştir diye uani saat 16.30 ssk yapiliyor 17.20 civari hastanede acil ameliyata giriyoeum ve hiç bir konudada yardim etmediler dava ve tazminat hakkim varmi bi vevap lütgen

  1. Elbette hakların var. E-mail bilgilerin ya da iletişim bilgilerini yazarsan hakların konusunda bilgilendirme yapılsın

 78. Meraba kolay gelsin abim Ben 460 gun ssk li olarak calistigim isyerinden zorunlu sebepten dolayi hapis cezam geldi 460 gun calismisligim var 3 defa aralikli ceza evine girip tekrar is basi yaptim 1 hafta ilk girdigim 20 gun ikinci girisim ve 460 gun calismisligim son gelen hapis cezam da 5 ay yattim ve is verenim geldigimde beni ise almadi ve hic bir kidem tazminati falan almadim herhangi bir cikis belgesini de imzalamadim ve bu is yeri 4 bin maas aliyordum asgari ucretten gosterip gerisini elden veriyordu bemin 460 gun luk sure icinde yillik izin kullanmadim sadece 1 hafta ile 20 gun ceza evine girip ciktim tekrar devam ettim ben izin ve tazminat ala bilirmiyim saygilarimla abim

 79. Merhaba benim nişanlım çalıştığı yerde sigortasiz çalıştırılıyor ve kimsenin sigortası yok şikayet etmiyor bu zor dönemde işimi kaybetmek istemiyorum diyor bunu bne şikayet etmek istesem kabul. Olur mu bu arada bende yurtdisinda im bu yüzden mail. İle yada çimere başvuru yapsam kabul olur mu?

 80. merhaba ben işitme engelilere oldu ankara ve memleket erzurum oldu arka üye yorum yaz ücretsiz zaten bilgi ol tamam teşekkür
  3 adet iş tazminat yok üzüttür var sabir ol tamam
  iş adi andaç grup temizlik sihhiye ve tab gida popeyes tavuk bulaşik beşevler ve lazzoni mobilya fabrika akyurt
  ibni sina hastanesi 1 yil buçuk popeyes 2 yil buçuk lazzoni mobilya 1 yil buçuk oldu
  tazminat para yok ama hatira oldu tamam teşekkür selam ol hoşçakali ol iyi dilerdilerim
  arka
  ben iş 14 yil ssk var şimdi iş yok oldu sabir ol ssk ve emekli maaş al yok başka 65 yaş devlet engeli maaş para normal al sabir ol tamam ama teşekkür ve iyi dilerdilerim
  EMRAH GÖKÇAY İYİLERİMLERİN

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir