SGK İşveren Rehberi

SGK&İŞ ve Sosyal Güvenlik Danışmanlık, Denetim ve Eğitim Hizmetleri

Hizmetlerimizin tamamının ülkemizin uygulamada önde gelen kıdemli ÇSGB/SGK/MALİYE’de uzun yıllar çalışmış Başmüfettiş/BaşDenetmen ve Uzman hocalarımızla sunulmasıdır… Özel-Kamu/Belediye işyerlerine başta SGK/Sosyal Güvenlik ve İş Kanunu işlemleri olmak üzere çalışma hayatına ait tüm işlemlerin uygulaması, insan kaynakları-muhasebe ve iş sağlığı ve güvenliği ile işyerlerinin diğer departmanlarının değişikliklere adaptasyonu,personelin eğitilmesi,işyerlerinin mevzuata aykırı ve sorun teşkil edecek hususların tespit […]

sgk-prim-odeme-tarihi
SGK İşveren Rehberi

SSK’lı 4/1-a işçi, çırak ve öğrencilerin prime esas kazanç taban ve tavanları

SSK’lı 4/1-a işçi, çırak ve öğrencilerin  sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları  1.Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar için; a) Özel sektörde: 1/1/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında sigorta primine esas; Günlük kazanç alt sınırı : 666,75 TL Aylık kazanç alt sınırı: 20.002,50 TL Günlük kazanç […]

SGK İşveren Rehberi

SGK 2024 yılına yeni 100 Sosyal Güvenlik Denetmeni alarak denetimleri artıracak

2024 yılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hem SGK hem de Maliye için yoğun denetim yılı olacak. SGK  hem müfettiş hem denetmen istihdam etmektedir. Özelikle ücretli  bazlı kayıt dışı istihdam üzerinde yoğunlaşma olacak. SGK taşra teşkilatı kadrolarında (İstanbul) Genel İdari Hizmetler sınıfında istihdam edilmek üzere Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sözlü sınav yapılmak suretiyle […]

SGK İşveren Rehberi

TEŞVİKLERDE Yabancı Uyruklu Sigortalılara Yönelik Yeni Uygulama

25/2/2011 tarihli ve 27857 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 s. Kanun ile 4447 sayılı Kanun‘a eklenen geçici 10. maddesi kapsamında genç, kadın ve mesleki belge sahibi olanların istihdamına yönelik uygulanan düzenleme ile özel sektör işverenlerinin 1/3/2011-31/12/2023 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar için, bu sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin tamamının İşsizlik […]