UYGULAMALI SGK&İŞ KİTAPLARI SATIŞI

28 yılı aşkın SGK’nın Başmüfettişi olarak sosyal güvenlik, iş hukuku, iş sağlı ve güvenliği ile çalışma ve sosyal güvenlikle ilgili  olarak gerek  yapmış olduğum her çeşit sektör ve işyerindeki binlerce  teftiş-denetim tecrübelerimin yanı sıra aynı zamanda bu alanlarda Mahkemelerde Bilirkişi, A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ve eğiticisi ile gazeteci-yazar olarak bütün deneyimlerimden hareketle başta kendi ihtiyacıma cevap verecek şekilde baş ustalık dönemi eserlerimi en güncel olarak “El Kitabı”  olarak  sizler için yeniden tasarladım.

SGK-SOSYAL GÜVENLİK VE ÇALIŞMA HAYATINDA UZMANLAŞMAK İSTEYENLERİN ELİNDEN BIRAKAMADIKLARI BU KİTAPLARIMIZ;

 • Tüm işyerleri, işveren ve alt işverenler
 • Avukat, hakim ve diğer hukukçular  İş güvenliği uzmanları-işyeri hekimleri, OSGB’ler ve İSGB eğtim şirketleri
 • İnsan kaynakları/ personel yönetimi ve muhasebe departmanında çalışanlar
 • Müfettiş ve denetmenler,
 • Sendikacılar, işçi ve işveren temsilcileri
 • Bilirkişi ve danışman/müşavir, sosyal güvenlik uzmanları
 • Öğrenciler ile diğer ilgililer için

Başucu   bir rehber niteliğindedir.

*****KİTAPLARIMIZI YAYINLAMAK-DAĞITMAK-SATMAK ve ULAŞMAK İSTEYENLER İÇİN: 0542-792 23 34

1.KİTABIMIZ: TÜM YÖNLERİYLE“EMEKLİLİK  Uygulaması ve Davaları EL KİTABI” Lüx 5. Baskı 1150 sayfa

Fiyatı: 850 TL (2 kitap alımında %15 indirim ve kargo bedava)

                                             EN Kolay SGK Emeklilik Öğreten ESERİMİZDİR.

Piyasadaki tüm yurt içi ve yurt dışı emeklilik konularını ve davalarını kapsayan tek güncel kitap:Danışmansız Kendi emeklilik sorununu çözüp ve emeklilik planlamanızı  yapabilirsiniz.

EN GÜNCEL en kapsamlı kitap /emeklilikle ilgili tüm konular var

 • SSK EMEKLİLİK
 • EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİLİK
 • BAĞ-KUR EMEKLİLİK
 • 65 YAŞ EMEKLİLİK
 • ÖZÜRLÜ EMEKLİLİK
 • MALULEN EMEKLİLİK
 • DUL-YETİM AYLIĞI
 • YURTDIŞI BORÇLANMASI İLE DİĞER HİZMET BORÇLANMALARI VE BİRLEŞTİRİLMESİ
 • TARIM SİGORTASI EMEKLİLİK….
 • VE EMEKLİLİK İLE İLGİLİ DİĞER KONULAR….. Artık Emeklilik ile ilgili soru ve sorunlarınız için para vermenize gerek yok. Bu eserle  danışmanlara para vermeden Emeklilik ile ilgili tüm soru ve sorunlarınızı rahatlıkla çözebilirsiniz.

2.KİTABIMIZ: Tüm işyerleri için Uygulamalı Sosyal Güvenlik El Kitabı” 

Lüx 5.BASKI, 1000 sayfa

Fiyatı:950 TL (2 kitap alımında %15 indirim ve kargo bedava)

 “24 yılı aşkın SGK’nın BAŞMÜFETTİŞİ olarak başta kendim için her an başvuracağım bir kaynak olması için hazırladığım bu kitap özelikle insan kaynakları/ personel yönetimi ve muhasebe departmanında çalışanlar ile SMMM-YMM, avukat-hukukçular için de başucu eser halini almıştır.

 Bu kitabımız ayrıca üniversitelerin insan kaynakları, sosyal güvenlik ve çalışma ekonomisi öğrencileri ve sosyal güvenlik ile ilgili uzmanlaşmak isteyenler için de en güvenilir klasik rehber haline gelmiştir. Danışman/Müşavir, Öğrenciler ile diğer ilgililerinde çok kolay bir şekilde faydalanabileceği   bu kitapta en son değişikliklerle baştan sona yenilenip- güncellenmiştir.

Tüm sektör ve işyerleri, işveren ve alt işverenler için  hazırlanan  eserin bu baskısında SGK ve Mahkeme dilekçe örnekleri-form/belge örneklerine yer verilmiş ayrıca uygulamalı – örnekli ve pratik bir rehber anlayışıyla yeniden dizayın edilmiştir.Diğer bir özeliği ise  SGK uyuşmazlıklarının çözümüne yönelik  en güncel kritik Yargıtay/YHGK kararları  rapor örnekleriyle donatılmasıdır.”

Sosyal güvenliğe ilişkin işlemleri tüm işyerlerini-işverenleri-taşeronlar ile  işveren adına fiilen veya dolaylı olarak yürütmekte olan SMMM-YMM, Avukat, Bilirkişi, Aday Stajyer SMMM ve bu alanla ilgili kişileri yakından ilgilendirmektedir.  Sosyal güvenlik reformu öncesinde SSK ve BağKur işlemleri olarak bilinen uygulamalara paralele olarak her türlü ve her sektördeki işyerlerinin SGK işlemlerini uygulamalı örnekli ve pratik bir rehber anlayışıyla işyerinin ve işçinin SGK ya bildirilmesinden her türlü prim ve diğer uygulamalara kadar herkesin kolaylıkla anlayacağı ve uygulayacağı  bir sistematik dahilinde açıklanmıştır.

3.KİTABIMIZ: İŞ KAZASI UYGULAMALARI’ ında Tartışmasız Başucu Eser Haline Gelen Eserimizin 9.Baskısı.  EN GÜNCEL =2023 9. LÜX BASKI= 1010 SAYFA

                                    FİYATI: 1.100 TL (2 KİTAP ALIMINDA %15 İNDİRİM VE KARGO BEDAVA

İŞ KAZASI UYGULAMALARININ; SGK-İş Sağlığı ve Güvenliği, Borçlar Kanunu ile Türk Ceza Kanunu boyutlarıyla birlikte  ele alan yegane bir eserdir.

“25 yılı aşkın SGK’nın Başmüfettişi olarak iş kazaları ve iş kazaları bağlamında yapmış olduğum her çeşit sektör ve işyerindeki yüzlerce iş kazası teftiş tecrübelerimin yanı sıra aynı zamanda bu alanda Mahkemelerde Bilirkişi, A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ve eğiticisi ile gazeteci-yazar olarak bütün deneyimlerimden hareketle başta kendi ihtiyacıma cevap verecek şekilde;  * Tüm işyerleri, işveren ve alt işverenler, * Avukat, hakim ve diğer hukukçular, * İş güvenliği uzmanları-işyeri hekimleri, OSGB’ler ve İSGB eğtim şirketleri, * İnsan kaynakları/ personel yönetimi ve muhasebe departmanında çalışanlar, * Müfettiş ve denetmenler, * Bilirkişi ve danışman/müşavir, sosyal güvenlik uzmanları, * Öğrenciler ile diğer ilgililer için  Başucu bir rehber niteliğindedir.”

Bu eserin en önemli özelliği İş Kazalarının; SGK-İş Sağlığı ve Güvenliği, Borçlar Kanunu ile Türk Ceza Kanun birlikte bütünsellik yaklaşımıyla, hesaplamalı baştan sona ÇSGB/SGK ve Mahkeme dilekçe örnekleri-form/belge örnekleri ile uygulamalı –örnekli ve pratik bir rehber anlayışıyla hazırlanmış olmasıdır. Kitapta iş kazalarının İ.K. bildirim işlemleri ve teftişe hazırlık süreçleri, müfettiş soruşturmaları ve kusur tespiti, iş göremezlik hesaplamaları, rücu davaları, peşin sermaya hesabı, maddi-manevi tazminat, destekten yoksun kalma tazminatı, iş güvenliği  Uzmanlarının sorumlulukları, SGK’itiraz ve dava yolları dahil …tüm boyutlarına yer verilmiştir.

4.KİTABIMIZ: SGK&İŞ Mevzuatında YÜKÜMLÜLÜKLER ve İDARİ PARA CEZALARI İle Çözüm Yolları El Kitabı” 3.Baskı.

Fiyatı: 850 TL (2 kitap alımında %15 indirim ve kargo bedava)

Güncel Yargı Kararlarıyla Donatılmış, Örnekli, Açıklamalı, Çok Sayıda İtiraz- Dava Dilekçesi-Form- Belge ve Bilirkişi rapor Örnekleriyle donatılan eserimizde;

 • “SGK” Uygulamasında Yükümlülükler, İdari Para Cezaları, İtiraz ve Dava Yolları
 • İŞ KANUNU” Uygulamasında İdari Para Cezaları ve ÇözümYolları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” Uygulamasında Yükümlükler, İdari Para Cezaları ve Çözüm Yolları
 • “İŞKUR ve İşsizlik Sigortası” Uygulamalarında İdari Para Cezaları ve Çözüm Yolları
 • “BASIN Ve DENİZ İŞ KANUNU” Uygulamalarında İdari Para Cezaları Ve Çözüm Yolları
 • “YABANCILAR MEVZUATINDA” İdari Para Cezaları
 • SENDİKALALAR MEVZUATINDA” İdari Para Cezaları ve Çözüm Yolları
 • İtiraz ve Dava Yolları, Erken Ödeme avantajı , püf noktalar… yer almaktadır.

5.KİTABIMIZ: İŞÇİ ALACAK VE TAZMİNATLARI

Yeni İş Mahkemeleri Kanunu ve Arabuluculuk  Uygulaması Çerçevesinde İhtilafların Çözümüyle

“İşçi Alacakları ve Tazminatları ile Dava Yolları” eserimizin   

1016 SAYFA LÜX BASIM

Fiyatı: 850 TL (2 kitap alımında %15 indirim ve kargo bedava)

 4.Baskı, Lüx kapak 1.hamur kağıdı, 1008 sayfa, tamamı açıklama ve örnekli

Hem işçi hem de işveren tarafından tarafıma en çok yöneltilen soruların başında “İşçi Alacak ve Tazminatları” olduğu gerçeğinden hareketle okuyucuların ihtiyaçları doğrultusunda bu kitap, herkesin rahatlıkla anlayabileceği ve kullanabileceği şekilde dizayn  edilmiştir.

Bu eserin ilk bölümünde “Ücret Alacakları” tüm yönleriyle Yargıtay kararları ışığında açıklanarak yer verilmiştir. Kitabın diğer bölümlerinde ise fazla çalışma ve izin ücretleri ile diğer işçi alacakları, kıdem-ihbar-kötüniyet ve iş güvencesi tazminatları ile diğer alacaklar özelikle ihtilaf konularına yönelik çok sayıda yargı kararlarına da yer verilerek, ilgililerin aradıkları cevapların karşılanmasına çalışılmıştır.

Kitapta işçi alacakları, iş güvencesi tazminatı, kıdem, ihbar ve kötü niyet tazminatlarına hak kazanma şartlarından, hesaplanmasına; vergilendirilmeden SGK primi kesilip-kesilmeyeceğine kadar bir çok uygulama konusuna yer verilmiştir.

Öte yandan işçi alacak ve tazminatlarının yasal yollardan talebine yönelik, başvurulacak idari mercilere, nasıl ve ne şekilde başvurunun yapılacağı örneklerle izah edilmiş bu konuda gerekli form ve dilekçelere yer verilmiştir.

Ayrıca  yeni İş mahkemeleri Kanunu ve Arabulucuk uygulaması ile dava yollarına belirsiz alacak ve tespit dilekçe örneklerine ve bilirkişi rapor örneklerine yer verilerek okuyucuların işçi alacak ve tazminatlarıyla ilgili olarak tüm ihtiyaçları bir bütün olarak bu eserde giderilmeye çalışılmıştır.

Bu eser herkesin kolaylıkla faydalanacağı şekilde dizayn edilmiştir. Kitabın özelikle tüm Avukat-Hukukçu, İşyerleri – İşçi – İşveren – Taşeron – SMMM – YMM, Avukat, Bilirkişi, Stajyer- Aday SMMM, İnsan Kaynakları Departmanı Çalışanları, Akademisyen, Öğrenci ve diğer İlgililer İçin faydalı bir başucu kitabı olacağı düşünülmektedir.       Kitabın bütün okuyuculara yararlı olması temennisiyle.…

“25 yılı aşkın AÇSHB (ÇSGB)/SGK’nın Başmüfettişi olarak  yapmış olduğum her çeşit sektör ve işyerindeki   teftiş ve denetim  tecrübelerimin yanı sıra aynı zamanda bu alanda Mahkemelerde Bilirkişi,  gazeteci-yazar olarak bütün deneyimlerimden hareketle hem işçi hem de işverenler  tarafından tarafıma en çok yöneltilen soruların başında “İşçi Alacak ve Tazminatları” olduğu gerçeğinden hareketle okuyucuların ihtiyaçları doğrultusunda bu kitap, herkesin rahatlıkla anlayabileceği ve kullanabileceği şekilde  hazırlanmıştır.

Kitapta işçi alacakları ve  tazminatları SGK ve Vergi boyutu dahil  tüm yönleriyle güncel emsal nitalikteki Yargıtay kararları ışığında örneklerle açıklanarak yer verilmeye çalışılmıştır. 

Diğer yandan işçi alacak ve tazminatlarının yasal yollardan talebine yönelik, başvurulacak idari mercilere, nasıl ve ne şekilde başvurunun yapılacağı örneklerle izah edilmiş bu konuda gerekli form ve dilekçelere yer verilmiştir.

Ayrıca  yeni İş mahkemeleri Kanunu ve Arabuluculuk uygulaması ile dava yollarına belirsiz alacak ve tespit dilekçe örneklerine ve bilirkişi rapor örneklerine yer verilmiştir. Bu eserin;

 • Tüm işyerleri, işveren ve alt işverenler, avukat, hakim ve diğer hukukçular,
 • İnsan kaynakları/ personel yönetimi ve muhasebe departmanında çalışanlar
 • Müfettiş ve denetmenler, bilirkişi ve danışman/müşavir, sosyal güvenlik uzmanları, iş güvenliği uzmanları-işyeri hekimleri
 • Akademisyen, öğrenciler ile iş  ve sosyal güvenlik alanında uzmanlaşmak isteyen diğer ilgililer için…Başucu   bir rehber niteliğindedir.”

6.KİTABIMIZ: Bilirkişi-Müfettiş ve Form-Belge-Dilekçe Örnekleriyle Açıklamalı   ve  İçtihatlı   6331 S. İSG, SGK, TCK ve BORÇLAR KANUNU AÇISINDAN TÜM YÖNLERİYLE UYGULAMALI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ”   4.Baskı, 

Fiyatı:850 TL (2 kitap alımında %15 indirim ve kargo bedava)

 “İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatı bazı istisnalar hariç çalışan sayısı ve faaliyet konusu ne olursa olsun kamu/özel tüm işyerleri ile işçi-memur-çırak-stajyer- sözleşmeli  ve diğer tüm çalışanlar arasında ayrım olmaksızın bütün çalışanlarını kapsamaktadır. Elinizdeki bu kitabın 4. Baskısında; tüm işyeri ve çalışanlar, tüm iş güvenliği profesyonelleri, avukat ve hukukçular, akademisyen ve öğrenciler, müfettiş-denetmen, bilirkişi ve danışmanlar ile diğer ilgililer dahil olmak üzere herkesin ihtiyaçları gözetilerek “İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatı” bizzat uygulayıcı, Başmüfettiş, A Sınıf İş Güvenliği Uzmanı,  Bilirkişi, Gazeteci ve Yazar tecrübe ve birikimlerinin tamamını yansıtmış olduğumı emsalsiz yegane bir eser haline gelmiştir.

Kitabın önemli diğer farklı bir özelliği ise  6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu uygulamasının yanı sıra “SGK”, “Türk Ceza Kanunu” ve “Borçlar Kanunu” uygulamalarıyla birlikte “İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatı”nın tüm yönleriyle  bütüncül bir yaklaşımla  en son Yargıtay ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararları, Müfettiş ve Bilirkişi rapor örnekleri ile açıklanmasıdır.”

7.KİTABIMIZ:Bilirkişi-Müfettiş ve Form-Belge-Dilekçe Örnekleriyle Açıklamalı   ve  İçtihatlı   Yeni Arabuluculuk ve İş Mahkemeleri çerçevesinde  İŞ KANUNU UYGULAMASI ile İHTİLAFLARI ve ÇÖZÜMÜ EL KİTABI”    5.Baskı.  =2023 GÜNCEL SON 5. BASKI= 1030 SAYFA

FİYATI: 1.100 TL (2 KİTAP ALIMINDA %15 İNDİRİM VE KARGO BEDAVA

Güncel Yargı Kararları,Bilirkişi Rapor Örnekleri,Örnek İtiraz ve Dava Dilekçeleri, İş Sözleşmeleri, Form ve Belge Örnekleri

 İnsan Kaynakları-Personel Departmanı/ İşveren-İşçiler/ Sendikalar/ Sınava Hazırlanlar/ Avukat-Hukukçu/ Muhasebe-SMM-YMM/ Bilirkişi/ Öğrenci-stajyer/ Akademisyen/ tüm işçi çalıştıranlar ile diğer tüm ilgililer için

TÜM İŞYERLERİ İÇİN

UYGULAMALI

(İhtilafların Çözümüyle Birlikte)

İŞ KANUNU

EL KİTABI
 Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş

5.BASKI

İş Kanunun uygulandığı tüm işyeri sahipleri-işverenleri-alt işverenleri ve çalışanlarının iş kanunundan doğan tüm hak ve yükümlülükleri ile yaptırımları özelikli Yargıtay (ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu) kararları ve örnek bilirkişi raporları çerçevesinde; işyerinin kurulması, iş sözleşmelerinin düzenlenmesi,izin uygulamları, ücretlendirme-fazla mesasi ve çalışanların işe alınmasından, işten ayrılmasına kadar hatta Yargıtay aşamasına kadar yapılan ve yapılacak tüm iş kanunu işlemleri uygulamalı olarak form-dilekçe örnekleri ve bilirkişi raporlarıyla birlikte herkesin anlayacağı bir sistematik dizayn içersinde bu rehber eserde açıklanmıştır. Kitabın en önemli özeliklerinden biri de Borçlar Kanununun  işverenleri ve çalışanları ilgilendiren uygulamalarına yer verilmesidir. Keza Türk Borçlar Kanununda düzenlenen özelikle İBRA” (İbraname) müessesesi ile hizmet sözleşmelerine ilişkin hükümler tüm işveren ve çalışanlar için son derece büyük önem arz etmektedir.

İş sözleşmesinin sona ermesi, geçerli ibraname düzenlenmesi, İş Kanunundan doğan uyuşmazlıkların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mahkemelerde çözümü ile Yargıtayın uyuşmazlıklara ilişkin çözümleri bu eserde ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Eserin diğer bir özelliği de İş Kanunu açısından uygulamada işveren ve çalışanlar bakımından önem addeden bazı ödemelerin vergi karşısındaki durumunun belirlenmesi bağlamında özelikli bazı özelgelere yer verilmesi ayrıca “Asgari geçim indirimi”nin uygulamalı-örnekli-form ve belge örneklerine yer verilerek açıklanması teşkil etmektedir.

Bu Kitapta;

 • İşverenlik Uygulamaları ile ihtilaflar ve çözüm yolları
 • İş Sözleşmelerinin Düzenlenmesi
 • Yeni Borçlar Kanununa Göre Hizmet Sözleşmeleri Ve Bu Sözleşmelerden Doğan Hak Ve Yükümlülükler
 • İş Sözleşmelerinin Sona Ermesi Halinde Yapılacak İşlemler ve Düzenlenecek belgeler
 • Ücretlendirme Uygulamaları- Asgari geçim indirim-ücret pusulası ve ücret bordrosu işlemleri
 • Fazla Çalışma Uygulamaları
 • İzin Ve Tatil Uygulamaları
 • Çalışma Sürelerinin Düzenlenmesi
 • İş Kanununda Öngörülen Çalıştırma Yasakları
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği-Ağır ve tehlikeli işlerde yapılacak işlemler, Çocuk-genç ve Kadın İşçi çalıştırılması esasları
 • Denetim Ve İdari Para Cezaları uygulamaları
 • Kıdem Tazminatı Uygulaması,Hesaplanması, ihtilafları ve çözüm yolları
 • İhbar Ve Kötüniyet Uygulaması, ihtilafları ve çözüm yolları
 • İş sözleşmesinin sona ermesi
 • İşe iade uygulamaları,
 • Geçerli ve usulüne uygun İbraname Düzenleme
 • Bilirkişi raporları
 • Çalışanların İş Kanunundan doğan ihtilaflarına ilişkin örnek dilekçeler ve başvuru yolları ile
 • Diğer İş Kanunu uygulamaları ile İş Kanunu İhtilaflarının Çözümü Ve Dava Yolları… yer verilmiştir.

24 yılı aşkın ÇSGB/SGK’nın BAŞMÜFETTİŞİ,

 • Elliyi (50’yi) Aşkın kitap yazarı olarak,
 • Yıllarca süren birçok ulusal gazete yazarı, TV’lerde uzman olarak,
 • İş ve Sosyal güvenlikle ilgili STK kurucusu ve başkanı olarak,
 • En saygın 50’den fazla dergide 800’den fazla makale yazarı olarak,
 • Bir çok üniversite, akademik ortamda, oturum başkanı, konuşmacı, bilimsel tebliğ sunucusu olarak,

İşverenlerin İş Kanunu ilgili çok basit bilgi eksikliğinden dolayı idari para cezaları, tazminatlar ve faiz gibi müeyyidelerle karşılaştıklarına mütali oldum.

Aynı şekilde çalışanların da İş Kanunundan doğan haklarından yeterince yararlanmadıklarını, hak ve yükümlülükleri konusunda gerekli bilince sahip olmadıklarına, özelikle çok basit önlemleri almaları halinde İş Kanunundan doğan ücret ve tazminat haklarına kavuşmaları mümkün iken gerekli bilgiye sahip olmadıklarına İş Kanununda kendilerine tanınan bir çok hakların farkında olmadıklarını müşahede ettim.

1989 yılından beri üniversite- yüksek lisans ve doktora özel öğrenciliği dahil tüm eğitimimin yoğun şekilde İş Hukuku ve sosyal güvenlikle alanında olan “İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK UZMANI” olarak hiçbir maddi kaygı duymadan, başta gelen görevimin eğitim ve rehberlik olduğu (İnsanların En Hayırlısı İnsanlara Hizmet Edendir.) anlayışından hareketle bu eser kaleme alınmıştır.

Bu kitapla anlaşılması en zor alanlardan olan 4857 s. İş Kanunu uygulamalarının işveren ve çalışanlara en basit ve en kolay anlaşılacak şekilde aktarılmaya gayret edilmiştir.

Eserin en önemli özelliği uygulamalı –örnekli ve pratik bir rehber anlayışıyla hazırlanması ayrıca güncel ve önemli yargı kararları ile donatılmasıdır. Başka bir özeliği ise hak arama yollarına ilişkin gerekli dilekçe ve diğer form ve belge örneklere yer verilmesidir.

Kitabın bütün ilgililere yararlı olması dileğiyle…

 

8.KİTABIMIZ:Müfettiş ve Form-Belge-Dilekçe Örnekleriyle Açıklamalı   ve  İçtihatlı   TÜM YÖNLERİYLE  SGK ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMALARI ile İHTİLAFLARI VE ÇÖZÜMÜ EL KİTABI”   5.Baskı, 

Fiyatı: 980 TL (2 kitap alımında %15 indirim ve kargo bedava)

“Asgari işçilik alanında ilk ve en kapsamlı eser olma özeliğine de sahip olan bu kitabımız ilgililer için alanında alternatifsiz bir uygulama rehberi haline gelmiştir.

28 yıldan beri SGK’nın Başmüfettişi olarak inşaat-ihale ve diğer sektörlerde yapmış olduğum çok sayıda denetim ve uygulamalar ile aynı zamanda “SSK Uygulamalarında Asgari İşçilik” adı altında hazırlamış olduğum kapsamlı yüksek lisans tez çalışmalarım, bu alanda mahkemekerde “Bilirkişilik” dahil olmak üzere en çok makale-yazı ve diğer çalışmalarımdan edindiğim tüm deneyimlerimi güncel yargı içtihatlarıyla birlikte bu eserin 5. Baskısında yer verdim.

Baştan sona tamamen yenilenip güncellenen bu baskıda sektörel asgari işçilik uygulamalarının yanı sıra SGK Müdürlükleri, Müfettiş ve SMMM-YMM uygulamalarına ilişkin örnekler daha da çoğaltılmış, asgari işçilik uyuşmazlıklarının çözüm yolları daha geniş bir şekilde ele alınmıştır.

Başta inşaat, ihale ve diğer tüm sektör işyerleri, işveren, alt işveren, avukat- hukukçu- bilir kişi, SMMM-YMM, uzman, danışman, akademisyen, stajyer-öğrenci, denetçi ve denetim elemanları, konuyla ilgili sınava hazırlananlar ile diğer ilgili tüm kişiler için adeta başucu klasik bir eser haline gelmiştir.

Kitabın bu baskısı herkesin rahatlıkla anlayacağı, uygulayacağı ve karşılaşabileceği sorununu çözebileceği şekilde dizayn edilmiştir. Bu bağlamda öncelikle gerekli temel kavramlara yer verilerek okuyucunun teknik bazı kavramlara takılması ve zaman kaybetmesi önlenmiştir. Akabinde inşaat ve taahhüt ve diğer tüm sektörlerdeki işyerlerinin yükümlülükleri ile birlikte asgari işçilik işlemlerine itiraz ve dava yolları dahil olmak üzere bütünsellik yaklaşımıyla işlenmiştir.”

9.KİTABIMIZ:

Koronanavirüsü (Covid-19) uygulamaları ile birlikte

Tüm Yönleriyle SGK, İSG, Borçları Kanunu ve TCK  Açısından

 “İŞ KAZASI &MESLEK HASTALIĞI UYGULAMASI İTİRAZ VE DAVA YOLLARI”

Güncel Lüx 4.Baskı 1270 Sayfa

Fiyatı:900 TL (2 kitap alımında %15 indirim ve kargo bedava)

Güncel Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Yargıtay-Danıştay ve Anayasa Kararları Işığında;

 • Tüm Yönleriyle SGK İş Kazası-Meslek Hastalıkları Uygulamaları
 • İş Kazasından Doğan İhtilaflar ve Çözüm Yolları
 • Meslek Hastalıklarından Doğan İhtilaflar ve Çözüm Yolları
 • İş Kazası-Meslek Hast.Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
 • Türk Ceza Kanununa Göre Ölümlü ve Yaralanma İle Sonuçlanan İş Kazası ve Meslek Hastalıklarında Cezai Yaptırım ve Sorumluluk
 • İş Kazası ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Sorumluluk
 • İş Kazası Nedeniyle İşçiye Ödenen Tazminatın Vergi Karşısındaki Durumu
 • İş Kazası-Meslek Hastalıklarından Doğan Destekten Yoksun Kalma Davaları
 • İş Kazası-Meslek Hastalıklarından Dolayı SGK’ya İtiraz ve Dava Yolları
 • İş Kazası-Meslek Hastalıklarından Dolayı SGK’nın Açacağı Rücu Davaları
 • İş Kazası-Meslek Has Doğan Destekten Yoksun Kalma Tazminatları
 • İş Kazasında Genel Sağlık Sigortası Bağlamında Sorumluluk ve Rücu
 • İş Kazası ve MH’nın ÇSGB/SGK’ya Bildirilmesinin Usul ve Esasları İle
 • İş Kazası-Meslek Hastalıklarına İlişkin Diğer Hususlar…

10.KİTABIMIZ:

Avukat-Hukukçu /İnsan Kaynakları-Personel Departmanı/ İşveren-İşçiler/ Sendikalar/ Sınava Hazırlananlar / Muhasebe-SMM-YMM/ Bilirkişi/ Öğrenci-stajyer/ Akademisyen/ tüm işçi çalıştıranlar ile diğer tüm ilgililer için..

Kamu-Özel Tüm İşyerleri ve Çalışanlar İçin “İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK” EMSAL YARGI KARARLARI, BİLİRKİŞİ RAPORLARI, PRATİK BİLGİLER Ve  DİLEKÇE-FORM ÖRNEKLERİ

Güncel Lüx 4.Baskı 1303 Sayfa

Fiyatı:900 TL (2 kitap alımında %15 indirim ve kargo bedava)

 

 • SGK ve İş Hukuku Uygulamalarına  ilişkin Emsal Yargı Kararları
 • SGK ve İş Hukuku Uygulamalarına İlişkin Bilirkişi Rapor Örnekleri
 • SGK ve İş Hukukunda Yükümlülükler Ve İdari Para Cezaları
 • Örnek İtiraz ve Dava Dilekçeleri
 • İş Sözleşmeleri, Form ve Belge Örnekleri ile Pratik Bilgiler

 Avukat-Hukukçu /İnsan Kaynakları-Personel Departmanı/ İşveren-İşçiler/ Sendikalar/ Sınava Hazırlananlar / Muhasebe-SMM-YMM/ Bilirkişi/ Öğrenci-stajyer/ Akademisyen/ tüm işçi çalıştıranlar ile diğer tüm ilgililer için

11.SORU ve CEVAPLARIYLA TÜM YÖNLERİYLE HERKES İÇİN EMEKLİLİK EL KİTABI/2012 baskı

680 sayfa karton kapak  FİYATI :550 TL ( 2 Kitap alımında %15 indirim+kargo bedava)

kitapta yer alan konular.

 • SSK EMEKLİLİK
 • EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİLİK
 • BAĞ-KUR EMEKLİLİK
 • 65 YAŞ EMEKLİLİK
 • ÖZÜRLÜ EMEKLİLİK
 • MALULEN EMEKLİLİK
 • DUL-YETİM AYLIĞI
 • YURTDIŞI BORÇLANMASI İLE DİĞER HİZMET BORÇLANMALARI VE BİRLEŞTİRİLMESİ
 • TARIM SİGORTASI EMEKLİLİK….
 • VE EMEKLİLİK İLE İLGİLİ DİĞER KONULAR….. Artık Emeklilik ile ilgili soru ve sorunlarınız için para vermenize gerek yok. Bu eserle  danışmanlara para vermeden Emeklilik ile ilgili tüm soru ve sorunlarınızı rahatlıkla çözebilirsiniz.

 

12.Yeni İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EL KİTABI 2013/2.BASKI

1088 Sayfa Lüx kapak/basım FİYATI :550 TL ( 2 Kitap alımında %15 indirim+kargo bedava)

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uygulamaları SGK mevzuatını da içerecek şekilde ayrıntılı olarak rapor ve form ve belgeleri ile bu eserde açıklanmaktadır.  Tüm özel sektör ve kamu sektörü ile çalışanlar içindir.

13.Tüm Kamu Kurumları, Belediyeler ve Çalışanları İçin SGK REHBERİ 

 Sayfa Sayısı:1232,  Lüx kapak ve basım 1. Hm. Kağıt

FİYATI :850 TL ( 2 Kitap alımında %15 indirim+kargo bedava)

Bu kitapta Tüm Kamu Kurumları, Belediyeler ve Çalışanları İçin  SGK İLE İLGİLİ TÜM İŞLEM VE UYGULAMALAR YER ALMAKTADIR. 

 

14.İŞÇİNİN SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI EL KİTABI

İşçilerin A-Z’ye tüm SGK sosyal güvenlik uygulamalarını içeren başucu eserdir.

Roman Boy, karton kapak, 298 sayfadır. Tek alımda 450 TL 

****FİYATI: En az 5 kitabımızı satın alanlara ÜCRETSİZ HEDİYE olarak verilmektedir.

15.KİTABIMIZ: KADIN VE ÇOCUKLARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ

KADIN VE ÇOCUKLARIN  A-Z’ye tüm SGK sosyal güvenlik uygulamalarını içeren başucu eserdir.

Karton kapak, 272 sayfadır.

****FİYATI: En az 5 kitabımızı satın alanlara ÜCRETSİZ HEDİYE olarak verilmektedir.

sgk_kitap_isa_karakas_isveren_isyeri_4a_is_kazası_teftis_asgari_iscilik_idari_para_cezasi-tesvik-ssk_emeklilik-yurdtdisi-Borclanma-askerlik_dava-itiraz-kidem-tazminati-ise-iade- sgk danisma, alo 170, ssk  iş kanunu, 4857, 5510, 4447, 6331, sigorta, çalışma ve sosyal güvenlik…

 

KİTAP TALEBİ/BASIM VE DAĞITIM ve SATIŞ İÇİN:

0542 7922334 (WHATSAAP MESAJ HATTIDIR)

Paylaşabilirsiniz