Çalışan SGK Emeklilik

İş kazası geçirenlere karşılıksız destek sorun cevaplayalım

 25 yıldan beri yaptığım binlerce iş kazası ve meslek hastalığı teftişlerinde basit bir kaç iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirinin alınmaması nedeniyle binlerce işçimizin ya öldüğü ya da malul kaldığına bizzat şahit oldum. Diğer yandan iş kazalarının işveren tarafından SGK’ya bildirilmesi yasal zorunluluk olmasına rağmen bir çok işverenin iş kazasını gizlemekte olduğu da bilinen bir […]

İsa KARAKAŞ Kitapları İşçi Alacak ve Tazminatları SGK İşveren Rehberi

İşçilerin en etkili hak arama yolları

İşçilerin  sosyal güvenlikle ilgili kafasına takılan tüm soruların cevabı bu kitapta!!! Çalışanların en etkili ve pratik hak arama yolları bu kitapta!!!!”Tamamı Açıklamalı-Örnekli-Güncel Yargı Kararlarıyla Donatılmış”  Tüm işyerleri-çalışanlar-işverenler-İnsan Kaynakları Departmanında çalışanlar-öğrenciler-SMMM-YMM-Akademisyen-Hukukçu-Bilirkişi ve diğer ilgili herkes için… Sosyal Güvenlik (SGK)  Uygulamaları Açısından“İŞVEREN ve ÇALIŞANIN  BAŞUCU  KİTABI”  Lüx Baskısı/ 710 sayfa/1.hamur kağıdı Beşikten-mezara kadara toplumun tamamını ilgilendiren  sosyal güvenlik uygulamaları […]

İş Kanunu İşlemleri

İŞ KAZASI geçirenler, haklarınızı ve hak arama yollarını sorun ücretsiz cevaplayalım

Maalesef ülkemizde iş kazaları çok fazla. İş Kazalarında en çok işçiler ve aileleri etkilenmektedir.  İş kazası hallerinde işçilerin ve ailelerin çok sayıda alacak ve tazminat hakları vardır. Ancak çoğunlukla işçiler bu haklarının farkında değil. Oysa ki küçük bir kaç bilginin bilinmesi halinde bu haklara maksimum düzeyde ve kısa sürede ulaşmak mümkündür. İş kazası ve meslek […]

İşçi Alacak ve Tazminatları

İşçiler, size imzalatılan belgeler tazminat ve alacaklarınızı almanızı engellemez

Çok sayıda çalışandan gelen “Tüm haklarımı aldım şeklinde imzaladığımız  belgeler  tazminat ve diğer haklarımızı  mahkemede almamıza  engel olur mu? Bazı işverenlerce işçi daha işe alınırken yada çalışırken veya işten çıkarılırken bu tarz ibraname şeklinde belgelerin imzalatıldığı bilinen bir gerçektir. İşçilerde ibranameden dolayı haklarına aramaktan vazgeçmektedir. Hemen cevaplayayım belirtilen belgeler ibranameler kesinlikle işçinin hak arama yollarını […]

İş Sağlığı ve Güvenliği SGK Emeklilik

İŞ KAZASI uygulamalarındaki bu değişiklik işçilere can simidi

ÇSGB/SGK Başmüfettişi/A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı/Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Uzmanı İsa KARAKAŞ ilk defa açıklıyor: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13. maddesinin birinci fıkrasında sayılan hal ve durumları sonucunda meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olay iş kazası olarak kabul edilmektedir. Buna göre bir […]