İş Kanunu İşlemleri

İŞ KAZASI geçirenler, haklarınızı ve hak arama yollarını sorun ücretsiz cevaplayalım

Maalesef ülkemizde iş kazaları çok fazla. İş Kazalarında en çok işçiler ve aileleri etkilenmektedir.  İş kazası hallerinde işçilerin ve ailelerin çok sayıda alacak ve tazminat hakları vardır.

Ancak çoğunlukla işçiler bu haklarının farkında değil.

Oysa ki küçük bir kaç bilginin bilinmesi halinde bu haklara maksimum düzeyde ve kısa sürede ulaşmak mümkündür.

İş kazası ve meslek hastalığı  haklarınız ve hak arama ile ilgili tüm sorularınızı gönderin İSA KARAKAŞ cevaplasın;

E-Posta: isakarakas@gmail.com
E-Posta2: isakarakas@hotmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/ustatisakarakas
Twitter:   https://twitter.com/isakarakas
Linkedin:  https://www.linkedin.com/in/isa-karaka%C5%9F-5912b556/
İnstagram: https://www.instagram.com/sgkisakarakas/

Türkiye Gazetesi: isa.karakas@tg.com.tr

 İş Kazası ve Meslek Hastalıkları hallerinde;

 • SGK’dan iki maaş/gelir bağlanması hakkı
 • SGK’dan cenaza parası
 • YETİM KIZALARA EVLENME PARASI
 • Borçlar Kanununa göre İş Kazası-Meslek Hastalıklarından doğan MADDİ TAZMİNAT  HAKLARI
 • Borçlar Kanununa göre İş Kazası-Meslek Hastalıklarından doğan MANEVİ TAZMİNAT  HAKLARI
 • Türk Ceza Kanununa göre ölümlü ve yaralanma ile sonuçlanan iş kazası  ve meslek hastalıklarında cezai yaptırım ve sorumluluk
 • İş Kazası-Meslek Hastalıklarından doğan destekten yoksun kalma TAZMİNAT  HAKLARI
 • İş Kazası-Meslek Hastalıklarından dolayı SGK’ ya itiraz ve dava yolları
 • İş Kazası-Meslek Hastalıklarından dolayı SGK’nın Açacağı Rücu Davaları
 • İş Kazası-Meslek Hastalıklarından doğan destekten yoksun kalma tazminatları
 • İş kazası halinde Genel Sağlık Sigortası bağlamında sorumluluk ve rücu
 • İş Kazası ve MH’nın SGK ve ÇSGB Müdürlüklerine Bildirilmesinin usul ve esasları ile İş Kazası-Meslek Hastalıklarından doğan diğer haklar. VAR

İŞLE İLGİLİ OLMASA DA MESAİ DIŞINDA DA OLSA SGK İŞ KAZASI KABUL ETMEKTEDİR.

Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada meydana gelen olayların yapılan işle ilgili olup olmadığına bakılmaksızın iş kazası sayılması gerekmektedir. Bu bakımdan sigortalıların avluda yürürken düşmesi, dinlenme saatinde top oynarken ayağının burkulması, bahçede meyve ağacından meyve toplarken düşmesi, tarlada çalışır iken traktör ile kaza geçirmesi, yemek yerken elini kesmesi, dinlenme odasında dinlenirken sobadan zehirlenmesi, işyerinde intihar etmesi, işyeri sınırları içinde bulunan havuzda boğularak ölmesi, ücretli izinli bulunduğu sırada çalıştığı işyerindeki arkadaşlarını ziyaret için geldiğinde kaza geçirmesi, araçlarla çalışanların bu araçlarda geçirecekleri kazaları SGK  iş kazası olarak kabul etmektedir.

 

İSA KARAKAŞ 

Sosyal Güvenlik Kurumunun BAŞMÜFETTİŞİ

Sosyal Güvenlik& İş Hukuku&

(A ) İş Güvenliği BAŞUZMANI

50’yi (ELLİ) aşkın Sosyal güvenlik/İş mevzuatı, İSG alanında Kitap Yazarı,

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku-İş Sağlığı ve Güvenliği ADLİ Bilirkişisi

İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Eğiticisi  

50’dan fazla saygın dergide 700 aşkın makale yazarı

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Başuzmanı

 A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı 

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku-İş Sağlığı ve Güvenliği CEZA Bilirkişisi

 Gazeteci/ Yazar

İsa KARAKAŞ KİTAPLARI

İş Kazası Sigortasından Sağlanan Haklar

İş kazası sigortasından doğan haklardan yararlanabilmek için herhangi bir prim günü sınırı bulunmamakta olup, iş kazası sigortasından sağlanan haklar şunlardır:

 •  Geçici İş Göremezlik Ödeneği
 •  Sürekli İş Göremezlik Geliri
 •  Ölüm Geliri
 •  Evlenme Ödeneği
 •  Cenaze Ödeneği

Geçici İş Göremezlik Ödeneği : Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama halidir.

Geçici iş göremezlik ödeneği; sosyal sigortacılık bakımından, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigorta kollarından istirahatli bulunan sigortalıya işten kaldığı günler için Kurumca ödenen parasal yardımdır.

Geçici iş Göremezlik Ödeneğinden Ne Kadar Ödeme Yapılmaktadır: Geçici iş göremezlik ödeneği; Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için ödenir.

İş kazası- meslek hastalığı halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği,

> Yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı,
> Ayaktan tedavilerde ise günlük kazancın üçte ikisidir.

Ancak, 4/b sigortalılık statüsüne tabi sigortalılara, iş kazası ve meslek hastalığı halinde geçici iş göremezlik ödeneği yatarak tedavi süresince veya yatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu aldıkları sürede ödenir.

Geçici İş Göremezlik Ödeneğinden Faydalanmak İçin Şartlar Nelerdir?

İş kazası sonucu ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanma koşulları arasında belli bir sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş gibi faktörler yer almaz. Sigortalılık niteliği devam eden sigortalının iş kazası sonucu iş göremez hale gelmesi durumunda Kurumca geçici iş göremezlik ödeneği ödenir.

Ancak, 4/b sigortalıları ile tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan sigortalılarının geçici iş göremezlik ödeneği hakkından yararlanabilmeleri için genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gerekmektedir.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir