İsa KARAKAŞ Kitapları İşçi Alacak ve Tazminatları SGK İşveren Rehberi

İşçilerin en etkili hak arama yolları

İşçilerin  sosyal güvenlikle ilgili kafasına takılan tüm soruların cevabı bu kitapta!!! Çalışanların en etkili ve pratik hak arama yolları bu kitapta!!!!”Tamamı Açıklamalı-Örnekli-Güncel Yargı Kararlarıyla Donatılmış”  Tüm işyerleri-çalışanlar-işverenler-İnsan Kaynakları Departmanında çalışanlar-öğrenciler-SMMM-YMM-Akademisyen-Hukukçu-Bilirkişi ve diğer ilgili herkes için…

Sosyal Güvenlik (SGK)  Uygulamaları AçısındanİŞVEREN ve ÇALIŞANIN  BAŞUCU  KİTABI”  Lüx Baskısı/ 710 sayfa/1.hamur kağıdı

Beşikten-mezara kadara toplumun tamamını ilgilendiren  sosyal güvenlik uygulamaları özelikle son 5 yılda köklü değişikliklere uğramıştır. Yapılan değişikliklere bağlı olarak özelikle;

ÇALIŞANLARIN(4/1-a)

 • Sosyal güvenliklerinin gerçeğe uygun olarak yapılarak mağduriyetlerinin önlenmesi,
 • Emeklilik planlaması yaparak emeklilik haklarına kavuşmaları,
 • SGK’nın sağlık yardımlarından faydalanması,
 • İş kazası ve meslek hastalığı halinde yapacakları işlemleri, hak ve yükümlülüklerini yerine getirmesi-Yükümlülüklerini mevzuata uygun bir şekilde yerine getirmesi,
 • Çalışanın veya eşinin doğum yapması halinde hakları
 • Sigorta haklarıyla ilgili SGK’ya itiraz-şikayet ve dilekçe örnekleri
 • Mahkeme yoluna müracaat
 • Bağ-Kur’luların SSK’lı olmaları..
 • Genel sağlık sigortasından doğan hakları
 • Sigortasız çalışma halinde en etkin şekilde hak arama yolları ve yapılması gerekenler….

İle sosyal güvenlikle ilgili diğer konularında bilgi sahibi  olmaları ve bilinçli olmaları  hayati öneme sahip bulunmaktadır.

23 yılı aşkın SSK ve Sosyal Güvenlik Kurumunun (Sigorta) BAŞMÜFETTİŞİ,

 • Kırka (40) Yakın kitap yazarı olarak,
 • Yıllarca süren ulusal gazete yazarı olarak,
 • Sosyal güvenlikle ilgili STK kurucusu ve başkanı olarak,
 • En saygın 30’dan fazla dergide 500’den fazla makale yazarı olarak,
 • Bir çok üniversite ve akademik ortamda  sosyal güvenlikle ilgili bilimsel  tebliğ sunucusu olarak,

İşverenlerin sosyal güvenlikle ilgili çok basit bilgi eksikliğinden dolayı idari para cezaları, tazminat, gecikme zammı, gecikme faizi, faiz gibi müeyyidelerle karşılaştıklarına mütali oldum.

Aynı şekilde çalışanların da sosyal güvenlik haklarından yeterince yararlanmadıklarını, hak ve yükümlülükleri konusunda gerekli bilince sahip olmadıklarına, özelikle sigortasız çalışma halinde çok basit önlemleri almaları halinde sosyal güvenlik haklarına kavuşmaları mümkün iken gerekli bilgiye sahip olmadıkları, emeklilik, sağlık, iş kazası ve diğer uygulamalardan yeterince yararlanamadıklarına mutali oldum.

1989 yılından beri üniversite- yüksek lisans ve doktora özel öğrenciliği dahil tüm eğitimimin yoğun şekilde çalışma ve sosyal güvenlikle alanında  olan “İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK UZMANI” olarak hiçbir maddi kaygı duymadan, başta gelen görevimin eğitim ve rehberlik olduğu (İnsanların En Hayırlısı İnsanlara Hizmet Edendir.) anlayışından hareketle bu eser kaleme alınmıştır.

Bu kitapla anlaşılması en zor alanlardan olan sosyal güvenlik uygulamalarının  işveren ve çalışanlara  en basit ve en kolay anlaşılacak  şekilde aktarılmaya gayret edilmiştir.

Eserin en önemli özelliği uygulamalı –örnekli ve pratik bir rehber anlayışıyla hazırlanması ayrıca  güncel ve önemli yargı kararları ile donatılmasıdır. Başka bir özeliği ise hak arama yollarına ilişkin gerekli dilekçe ve diğer form ve belge örneklere yer verilmesidir.

İŞVERENLERİN;

 • Ağır idari para cezaları ve diğer müeyyidelerle karşılaşmaması,
 • SGK’ nın rücu davalarına bağlı olarak tazminat ödememesi,
 • Yükümlülüklerini mevzuata uygun bir şekilde yerine getirmesi,
 • Taksitlendirme ve tecil haklarından faydalanması,
 • İcra ve haciz halinde hak ve yükümlülükleri,
 • Mücbir sebepler halinde hak ve yükümlülükleri
 • Prim ve SGK Cezalarında zamanaşımı,
 •  İdari para cezaları halinde  erken ödeme indiriminden faydalanılması,
 • İşyeri kayıt ve belgelerini usulüne uygun tutması
 • SGK belgelerinin hatasız düzenlenmesi
 • Teftişlerde kayıt ve belgelerin denetim elemanlarına sunulması
 • Uygulamada karşılaşılan sosyal güvenlik ihtilaflarının çözülmesi ile

 

 

 

 

 

   İÇİNDEKİLER

1.BÖLÜM

İŞYERİ VE İŞVEREN İŞLEMLERİ

 2.BÖLÜM

ÇALIŞANLARIN  SOSYAL GÜVENLİĞİ

 VE

SGK’YA BİLDİRİLMESİ İŞLEMLERİ

3.BÖLÜM

İŞVEREN-ESNAF-ŞİRKET ORTAĞI

VE

DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ

 I.ZORUNLU SİGORTALI SAYILANLAR

 1. A.     TİCARİ KAZANÇ VEYA SERBEST MESLEK KAZANCI NEDENİYLE GERÇEK VEYA BASİT USULDE GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ OLANLAR,
 2. B.     GELİR VERGİSİNDEN MUAF OLUP ESNAF VE SANATKÂR SİCİLİNE KAYITLI OLANLAR,
 3. C.     KOLLEKTİF ŞİRKETLERİN ORTAKLARI,
 4. D.     LİMİTED ŞİRKETLERİN ORTAKLARI,
 5. E.     SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETLERİN KOMANDİTE ORTAKLARI,
 6. F.      ADİ KOMANDİT ŞİRKETLERİN KOMANDİTE VE KOMANDİTER ORTAKLARI,
 7. G.    DONATMA İŞTİRAKLERİ ORTAKLARI,
 8. H.    ANONİM ŞİRKETLERİN YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLAN ORTAKLARI,
 9. İ.       TARIMSAL FAALİYETTE BULUNANLAR,
 10. J.      10/7/1953 TARİHLİ VE 6132 SAYILI AT YARIŞLARI HAKKINDA KANUNA TABİ JOKEY VE ANTRENÖRLER

 

 

II.(4/1-B)’LİLERİN BİLDİRİM SÜRELERİ VE BİLDİRİMLE YÜKÜMLÜ OLANLAR

 

           A.GV MÜKELLEFİ OLANLAR

B.GELİR VERGİSİNDEN MUAF OLANLAR

C. ŞİRKET ORTAKLARI

D.KÖY VE MAHALLE MUHTARLARI

E.TARIMDA BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR

F.JOKEY VE ANTRENÖRLER

G.DİĞER HUSUSLAR

III. SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ VE BİLDİRİMİ

A. GV MÜKELLEFİ OLANLARIN SİGORTALILIĞININ SONA ERMESİ

B. GELİR VERGİSİNDEN MUAF OLANLARIN SİGORTALILIKLARININ SONA ERMESİ

C. ŞİRKET ORTAKLARININ SİGORTALIĞININ SONA ERMESİ

D. KÖY VE MAHALLE MUHTARLARININ SİGORTALIĞININ SONA ERMESİ

E.TARIMSAL FAALİYETTE BULUNANLARIN SİGORTALILIKLARININ SONA ERMESİ

F.HERHANGİ BİR YABANCI ÜLKEDE İKAMET EDEN VE O ÜLKE MEVZUATI KAPSAMINDA ÇALIŞMAYA BAŞLAYANLARIN  SİGORTALILIKLARININ SONA ERMESİ

G.JOKEY VE ANTRENÖRLERİN SİGORTALILIKLARININ SONA ERMESİ

4.BÖLÜM

İŞ KAZASI-MH-HASTALIK VE ANALIK  UYGULAMALARI

 

 

I.İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SAYILAN HALLER

 

A.İŞ KAZASININ TANIMI, UNSURLARI VE KAPSAMI

1. İş Kazası Kavramı Ve Unsurları

2.İş Kazası Yardımlarından Faydalanabilecek Kişiler

B. İŞ KAZASI SAYILAN  HAL VE DURUMLAR

1.Sigortalının  İşyerinde Bulunduğu Sırada

2.Yürütülmekte Olan İş Nedeniyle

2.Sigortalının İşveren Tarafından Görev İle Başka
Bir Yere Gönderilmesı Esnasında

 

3.Emziren Kadın Sigortalının Çocuğuna Süt Vermek İçin Ayrılan Zamanlarda

 

4.İşverence Sağlanan Taşıtla İşin Yapıldığı Yere Gidiş Ve Gelişi Sırasında

II.İŞ KAZASI BILDIRIMI VE BILDIRIM SÜRESI

 

A.İŞ KAZASININ SGK’YA BİLDİRİLMESİNİN USUL VE ESASLARI

1.SGK’ya İş kazasının Bildiriminde Dikkat Edilecek Hususlar

2.SGK’ya İş kazasının Bildiriminde Kullanılacak Form Örneği

3. İş Kazasının Geç Bildirilmesi Veya Bildirimin Yanlış Yapılması

III.MESLEK HASTALIĞI

A.MESLEK HASTALIĞININ KAPSAMINDA BULUNANLAR MH KAVRAMI

B.MESLEK HASTALIĞININ TESPİTİ

C.MESLEK HASTALIĞININ BİLDİRİMİ VE BİLDİRİM SÜRESİ

D.MESLEK HASTALIĞININ GEÇ BİLDİRİLMESİ VEYA BİLDİRİLMEMESİ

IV.İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞININ SORUŞTURULMASI

A.İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINI SORUŞTURMANIN USUL VE ESASLARI

B.İŞ KAZALARINDA KUSUR ORANLARININ TESPİTİ

V.İŞ KAZASI VE M.H. HALLERİNDE SAĞLANAN HAKLAR VE YARARLANMA ŞARTLARI

A.SAĞLANAN HAKLAR

B.YARARLANMA ŞARTLARI

VI.HASTALIK SİGORTASI

A.HASTALIK HALİNİN TANIMI VE KAPSAMI

B.HASTALIK HALİNDE SAĞLANAN HAKLAR VE YARARLANMA ŞARTLARI

1)      İstirahatın başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemesi

2)      İş göremezliğin başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması

3)      Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması

VII.ANALIK SİGORTASI

A.ANALIK HALİNİN TANIMI

B.KAPSAM, SAĞLANAN HAKLAR VE YARARLANMA ŞARTLARI

1. Geçici İş Göremezlik Ödeneği

2. Emzirme Ödeneği

VIII.GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK UYGULAMALARI

A.İSTIRAHAT RAPORLARINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR B.GİG ÖDENEĞİNİN SİGORTALILARA ÖDENME USULÜ

C.BİRDEN FAZLA SİGORTALILIK STATÜSÜNÜN ÇAKIŞMASI

Ç.GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNİN HESAPLANMASI

D.GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ VE EMZİRME YARDIMI ÖDEMELERİNİN PTT BANK ARACILIĞI İLE ÖDENMESİ

1. Geçici İş Göremezlik Ödeneği Ödemeleri
2. Emzirme Ödeneği Ödemeleri
3.Listelerin Gönderilmesi Ve Ödeme İşlemleri
4.Organ Nakillerinde Donör Sigortalıların GİG Ödenekleri

E.ÇALIŞMAZLIK BELGESİNE İLİŞKİN TEBLİĞE GÖRE İŞ GÖREMEZLİK PROGRAMLARI VE ÇALIŞILMADIĞINA DAİR BİLDİRİM GİRİŞİ

1.İş Göremezlik Belgesi Ve Çalışabilir Belgesi
2.Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi
3. (4/1-b) Sigortalıların İş Göremezlik Programı

F.SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ

G.KVS KOLLARINDA DİKKATE ALINMAYAN SÜRELER

H.İŞ KAZASI VE MH İLE HASTALIK SİGORTASINDA İŞVEREN VE 3. KİŞİLERİN SORUMLULUĞU

I.SÜRESİNDE BİLDİRİLMEYEN SİGORTALILARDA İŞVERENİN SORUMLULUĞU

İ.SİGORTALIDAN KAYNAKLANAN SEBEPLERLE TEDAVİ SÜRESİNİN UZAMASI VE İŞ GÖREMEZLİĞİNİN ARTMASINDA SİGORTALININ SORUMLULUĞU

 

IX.TARIM İŞÇİLERİ, SGDP’NE TABİ OLARAK ÇALIŞANLAR, İŞ KAYBI TAZMİNATI ALANLAR, İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLAR İLE TOPLULUK SİGORTASINA TABİ OLANLAR İÇİN KVSK UYGULAMASI

A.2925 S. TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA TABİ SİGORTALILAR

B.SGDP’NE TABİ OLARAK ÇALIŞANLAR HAKKINDA DÜZENLENEN SAĞLIK RAPORLARI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR

C.İŞ KAYBI TAZMİNATI ALANLAR

D.İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLAR

E.TOPLULUK SİGORTASINA TABİ OLANLAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.BÖLÜM

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARI

 

I.GENEL SAĞLIK SİGORTASI HAK SAHİPLİĞİ KAPSAMI

A.GENEL SAĞLIK SİGORTASI HAK SAHİPLİĞİNDEN YARARLANACAKLAR

B.5510 S.KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ (01/07/2008)TARİHTEN İTİBAREN GENEL SAĞLIK SİGORTASI HAK SAHİPLERİ

C.01/10/2008 TARİHİNDEN İTİBAREN KAPSAMA ALINAN GENEL SAĞLIK SİGORTALILARI

D.15/1/2010 TARİHİNDEN İTİBAREN KAPSAMA ALINAN GENEL SAĞLIK SİGORTALILARI

E.15/10/2010 TARİHİNDEN İTİBAREN KAPSAMA ALINAN GENEL SAĞLIK SİGORTALILARI

F.25/02/2011 TARİHİNDEN İTİBAREN KAPSAMA ALINAN GENEL SAĞLIK SİGORTALILARI

II.GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILMAYANLAR

III. GENEL SAĞLIK SİGORTALISININ BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KİŞİ SAYILMAYANLAR

IV.GENEL SAĞLIK SİGORTASI HAK SAHİPLİĞİNİN OLUŞTURULMASI İŞLEMLERİ

A. SİGORTALILAR İÇİN ÖDENMESİ GEREKEN PRİM GÜN SAYILARI VE PRİM BORÇLARI

B.HAK SAHİPLİĞİ OLUŞTURULMASI İÇİN MÜRACAAT

1. Müracaata Bağlı Olmadan Hak Sahiplikleri Oluşturulacaklar

2. Müracaata Bağlı Olarak Hak Sahiplikleri Oluşturulacaklar

C.BİRDEN FAZLA HAK SAHİPLİKLERİNİ ÜZERİNDE BULUNDURANLAR

1. Bakmakla Yükümlü Olunan Kişiler

2. 1005 S. KANUNA GÖRE GENEL SAĞLIK SİGORTASI HAK SAHİPLİĞİ

D.YURT DIŞI BORÇLANMASI YAPARAK AYLIK ALANLAR İLE İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILAR

E.MAHKEME KARARLARINA GÖRE SAĞLIK YARDIMLARI

F.TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKANLAR

G.BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN KİŞİLER İLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER

1. Eşler

2. Kız çocukları

3. Erkek çocuklar

4. Malul çocuklar

5. Anne ve baba

H.BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN HAK SAHİPLERİNİN BAŞVURULARINDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

1. Kurumca elektronik ortamda otomatik sağlık aktivasyonları oluşturulanlar hariç bakmakla yükümlü olunan hak sahiplerinin tamamı için

2. Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu yabancı ülke vatandaşlarından

3.  18 Yaşından Büyük Çocuklar İçin

I.SAĞLIK YARDIMI TALEP VE TAAHHÜT FORMU ÖRNEĞİ

V.İŞVERENLERCE DÜZENLENEN SİGORTALI HESAP FİŞLERİNİN İNTERNET ORTAMINDA GÖNDERİLMESİ

VI.GENEL SAĞLIK SİGORTASI HAK SAHİPLİĞİNİN SONA ERMESİ

VII.SIFIR GÜN VE KAZANÇ BILDIRILEN SIGORTALILARIN SAĞLIK YARDIMLARI

VIII.GELİR VEYA AYLIK BAĞLANACAKLARIN TAHSİS BAŞVURU TARİHİ İLE BAĞLANMA TARİHİNE KADAR GEÇEN SÜREDE SAĞLIK AKTİVASYON İŞLEMLERİ

IX.SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA MÜRACAAT İŞLEMLERİ

A.SAĞLIK HİZMETLERİ SUNUCULARININ YER ALDIĞI BASAMAK

1. Sağlık Kuruluşları

1.1. Birinci Basamak Resmi Sağlık Kuruluşu

1.2. Birinci Basamak Özel Sağlık Kuruluşu

1.3. Serbest Eczaneler

2. Sağlık Kurumları

2.1. İkinci Basamak Resmi Sağlık Kurumu

2.2. İkinci Basamak Özel Sağlık Kurumu

2.3. Üçüncü Basamak Resmi Sağlık Kurumu

3. Sağlık Hizmet Sunumu Bakımından Basamaklandırılamayan Sağlık Kurumları/ Kuruluşları

4. Sağlık Hizmet Sunumu Bakımından Basamaklandırılamayan Diğer Sağlık Hizmet Sunucuları;

B.SAĞLIK KURULUŞLARINA MÜRACAAT EDİLİRKEN  DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

   C.PROVİZYON (HASTA TAKİP NUMARASI)

D.KATILIM PAYI

      1. Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı

2. Ayakta Tedavide Sağlanan İlaçlar İçin Katılım Payı

      3. Tıbbi Malzeme Katılım Payı

 

E.İLAVE ÜCRET

 

1. İlave Ücret Alınmayacak Kişiler

 

2. İlave Ücret Alınmayacak Sağlık Hizmetleri

3. Otelcilik Hizmetlerinde İlave Ücret Uygulaması

 

 

6.BÖLÜM

SGK PRİM UYGULAMALARI

 

I.SGK PRİMLERİNE İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER

II. SGK PRİMLERİVE PRİM ORANLARI

A. PRİM ALINMASI

B. ÇALIŞANLARA GÖRE PRİM ORANLARI

1.(4/1-a) Kapsamında Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışanlar
(Yabancı Uyruklu Sigortalılar Dahil)

2. (4/1-a) Kapsamında Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışanlar

3. (4/1-a) Kapsamında Yer Altında Sürekli Çalışanların Prim Oranları

4. (4/1-a) Kapsamında Yer Altında Gruplu (Münavebeli) Çalışanların Prim Oranları

5. (4/1-a) Kapsamında Yerüstü Gruplu Çalışanların Prim Oranları

6. 3308 S. Kanunda Belirtilen Aday Çırak, Çırak Ve İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerden Bakmakla Yükümlü Olunanların Prim Oranların Prim Oranları

7. Geçici 20. Maddeye Tabi Olanların Prim Oranları

8.  Tüm Sigorta Kollarına Tabi Olup İşsizlik Sigortası Primi Kesilmeyenlerin Prim Oranları

9. Libya’da Çalışanların Prim Oranları

10. Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri Bünyesinde Oluşturulan Tesis Atölye Ve Benzeri Ünitelerde Çalıştırılanların Prim Oranları

11. İstisna Akdine İstinaden Almanya’ya Götürülen Türk İşçilerin Prim Oranları

12. Türk İşverenler Tarafından Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmamış Ülkelere Götürülerek Çalıştırılan Türk İşçileri
13.  Meslek Liselerinde Okumakta İken Veya Yüksek Öğrenimleri Sırasında Staja Tabi Tutulan Öğrenciler İle 2547 S. Kanun Uyarınca Üniversitelerde Kısmi Zamanlı Çalıştırılan Öğrencilerden Bakmakla Yükümlü Olunanlar
14. Harp Malülleri İle 3713 Ve 2330 S. Kanunlara Göre Vazife Malüllüğü Aylığı Alanlardan Kısa Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olanlar

15. Harp Malülleri İle 3713 Ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malüllüğü Aylığı Alanlardan Kısa Ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olanlar

16. Türkiye İş Kurumu Tarafından Düzenlenen Eğitimlere Katılan Kursiyerlerden Bakmakla Yükümlü Olunanlar

17. 4046 Sayılı Kanunun 21 İnci Maddesi Kapsamında İş Kaybı Tazminatı Alanlar

18. Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışıp 60 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar

19. İşsizlik Sigortası Hariç 60 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar

20. Harp Malülleri İle 3713 Ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malüllüğü Aylığı Alanlardan Kısa Ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olup 60 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar

21. Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışıp 90 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar

22. İşsizlik Sigortası Hariç 90 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar

23. Harp Malülleri İle 3713 Ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malüllüğü Aylığı Alanlardan Kısa Ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olup 90 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar
24. Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışıp 180 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar

25. İşsizlik Sigortası Hariç 180 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar

26. Harp Malülleri İle 3713 Ve 2330 S. Kanunlara Göre Vazife Malüllüğü Aylığı Alanlardan Kısa Ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olup 180 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar

27.  Birleşik Krallıkta İkamet Edenler Ve İşviçre Vatandaşı Olanlardan Uzun Vadeli Sigorta Kolunun Uygulanmasını Talep Etmeyenler
28. Kamu İdarelerinde İş Akdi Askıda Olanlar

29. 3308 S. Kanunda Belirtilen Aday Çırak, Çırak Ve İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerden Bakmakla Yükümlü Olunmayanlar

30.  Meslek Liselerinde Okumakta İken Veya Yüksek Öğrenimleri Sırasında Staja Tabi Tutulan Öğrenciler İle 2547 Sayılı Kanun Uyarınca Üniversitelerde Kısmi Zamanlı Çalıştırılan Öğrencilerden Bakmakla Yükümlü Olunmayanlar
31. Türkiye İş Kurumu Tarafından Düzenlenen Eğitimlere Katılan Kursiyerlerden Bakmakla Yükümlü Olunmayanlar

32. İtibari Hizmet Süresine Tabi Olarak Çalışanların Prim Oranları
33. 60 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Olanlardan İtibari Hizmet Süresine Tabi Olarak Çalışanların Prim Oranları
34. 90 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Olanlardan İtibari Hizmet Süresine Tabi Olarak Çalışanların Prim Oranları

35. (4/b) Kapsamındaki Sigortalıların Prim Oranları

a) (4/b) Kapsamında Sigortalılığı Devam Edenlerin Prim Oranları

b) 4/b) Kapsamında Faaliyet Gösteren Emeklilerin (SGDP) Prim Oranları

III. PRİME ESAS TUTULACAK KAZANÇLAR

A.ÜCRET VE ÜCRET NİTELİĞİNDEKİ KAZANÇLARIN PRİME TABİ TUTULMASI

B.ÜCRET VE ÜCRET NİTELİĞİ DIŞINDAKİ KAZANÇLARIN PRİME TABİ TUTULMASI

1.Hizmet Akdi Devam Eden Sigortalılar Yönünden

2.Hizmet Akdi Sona Ermiş Olan Sigortalılar Yönünden

C.HİZMET AKDİNİN FESHİNİN GEÇERSİZLİĞİ HALİNDE YAPILACAK ÖDEMELER

D.SİGORTALILARIN İDARİ YARGI KARARLARINA İSTİNADEN GÖREVLERİNE İADE EDİLMESİ ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEM

E.PRİME ESAS KAZANCIN ÜST SINIRINI AŞAN ÜCRET DIŞINDAKİ ÖDEMELER

F.KANUNDA İSTİSNA OLARAK SAYILMAYAN DİĞER ÖDEMELER

IV.KISMEN PRİME TABİ TUTULACAK KAZANÇLAR VE HESAPLANMASI

A. YEMEK PARALARI

B. ÇOCUK ZAMMI

C. AİLE ZAMMI (YARDIMI)

D.İŞVERENLER TARAFINDAN SİGORTALILAR İÇİN ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARINA VE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ VE BİREYSEL EMEKLİLİK KATKI PAYLARI TUTARLARI

V.PRİME TABİ TUTULMAYACAK KAZANÇLAR

A. AYNİ YARDIMLAR

B. ÖLÜM, DOĞUM VE EVLENME YARDIMLARI

C. GÖREV YOLLUKLARI

D.SEYYAR GÖREV TAZMİNATI, KIDEM TAZMİNATI, İŞ SONU TAZMİNATI VEYA KIDEM TAZMİNATI MAHİYETİNDEKİ TOPLU ÖDEMELER VE KEŞİF ÜCRETİ

E. İHBAR TAZMİNATI

F. KASA TAZMİNATI

VI. PRİME TABİ OLAN VE OLMAYAN KAZANÇ UNSURLARI İLE PRİME TABİ TUTULACAĞI AY

VII. PRİME ESAS KAZANÇ SINIRLARI

A.YASAL DÜZENLEME VE AÇIKLAMASI

B.YILLAR İTİBARIYLA SPEK TABANI

1. 16 Yaşından Büyük İşçiler

2. 16 Yaşından Küçük İşçiler

C. YILLAR İTİBARIYLA SPEK TAVANI

VIII.4/1-b  (BAĞ-KUR)  KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARIN

 PRİME ESAS KAZANÇ UYGULAMALARI

IX. YERSİZ ÖDENEN PRİMLERİN GERİ ALINMASI

 

X.PRİMLERDE ZAMANAŞIMI

A.ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ

B.ZAMANAŞIMINI KESEN HALLER

C.ZAMANAŞIMININ İŞLEMEMESİ

XI. SGK’NIN PRİM VE DİĞER ALACAKLARINDA TEBLİGAT İŞLEMLERİ

A.GENEL OLARAK

B.TEBLİĞ YAPILACAKLAR

1. Borçlulara, Kanuni Temsilcilere Ve Umumi Vekillere Tebliğ

2. Veli, Vasi Ve Kayyımlara Tebliğ

3. Vasıtalı Tebliğ

4. Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Tebliğ

5.Yabancı Memlekette Bulunanlara Tebliğ

C.TEBLİĞ USULLERİ

1. Posta İle Tebliğ

2. İlanen Tebliğ

a.Tebliğin İlanla Yapılacağı Haller

b.İlanın İçeriği Ve Kapsamı

c. İlanen Tebliğin Şekil Şartları

d. İlanın Sonuçları

3. Memur vasıtasıyla tebliğ

4. Elektronik ortamda tebliğ

D.TEBLİGATI ALMAKTAN İMTİNA EDİLMESİ

E.SÜRELERİN HESAPLANMASI

 

XII.SGK PRİMLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN GİDER YAZILMASI

A.SSK DÖNEMİ

B.SGK DÖNEMİ

 

7.BÖLÜM

PRİMLERDEN KAYNAKLANAN  SORUMLULUK, SGK İCRA-TAKİP-HACİZ VE TAKSİTLENDİRME UYGULAMALARI

 

I.PRİMLERİN ÖDENMESİNDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUK

A.İŞVERENİN ÖLMESİ HALİNDE SGK ALACAKLARINDAN MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU

B.ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞU

C.ALT İŞVERENLERİN BORÇLARINDAN DOLAYI SORUMLULUK

D.LTD ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU

 

II.SGK’NIN PRİM VE DİĞER ALACAKLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN UYGULAMALAR

A. SGK ALACAKLARI BAKIMINDAN TEMİNAT

1. Teminat olarak kabul edilebilecek kıymetler

2. Teminat Olarak Gösterilenlerin Değerlendirilmesi

B. ŞAHSÎ KEFALET

C. İHTİYATİ HACİZ

1.İhtiyati haczin uygulama nedenleri

2.İhtiyati haczin uygulanması ve dava konusu edilmesi

D.İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI

E.KURUM ALACAKLARINDA RÜÇHAN HAKKI

F.İPTAL DAVASI AÇILMASI GEREKEN TASARRUFLAR

G.Üçüncü Şahısların Hakları Ve Mecburiyetleri

H.TASFİYEYE İLİŞKİN KORUNMA UYGULAMALARI

1.Tasfiyede görevliler

2.Tasfiyede sorumluluk

I.ORTAKLIĞIN FESHİNİ İSTEME

İ.GECİKME ZAMMI ORANI

K. İFLASIN AÇILMASINDAN SONRA GECİKME ZAMMI

 

III.SGK ALACAKLARI BAKIMINDAN MAHSUP VE TECİL UYGULAMALARI

A.MAHSUP İŞLEMLERİ

1. Mahsup sıralaması

2. Rızaen yapılan ödemelerde mahsup

3. Cebri tahsilatta mahsup

4. Tecilde mahsup

5. Tecil bozulduğunda mahsup işlemleri

B.TECİL VE TAKSİTLENDİRME İŞLEMLERİ

1. Tecil ve taksitlendirme yetki tutarları

2. Borçluların tecil ve taksitlendirme başvuruları

3. Borçlunun çok zor durum halinin incelenmesi

a. Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve 100.000 TL ve altında borçlu olanlar için çok zor durum halinin tespiti

b. Tecile konu borç toplamı 100.000 TL’nin üzerinde olan borçlular için çok zor durum halinin tespiti

ba.Halka açık olan şirketlerin “çok zor durum” halinin tespit edilmesi

bb.Tecil ve taksitlendirmeye konu borcu 100.000 TL’nin üzerinde olan diğer borçluların “çok zor durum” halinin tespiti

4.İlk taksitin ödenmesi, tecil ve taksitlendirmenin başlaması

5. Tecil ve taksitlendirme süresi ve kademeli taksitlendirme

6. Tecil ve taksitlendirmenin değerlendirilmesi, ödeme planının düzenlenmesi ve taksitlendirme komisyonunun karar alması

7. Teminat ve teminat aranılmayacak durumlar

8. Teminat olarak gösterilen taşınır ve taşınmazların değer tespitlerinin yapılması

9. Teminat dışındaki hacizlerin kaldırılması

10. Ödemeler nispetinde hacizlerin kaldırılması, teminatın iadesi ve teminat değişikliği

11. Aylık taksitlerin ve cari ay primlerinin aksatılması

12. Tecil ve taksitlendirme şartlarına uyulmaması

13. Niyabeten takipte taksitlendirme işlemleri

14. Daha önce yapılmış olan tecil ve taksitlendirmeler

15. Tecil ve taksitlendirmelerde şahsi kefaletin kabul edilmesi

16. Tecil ve taksitlendirme talepleri uygun görülmeyen borçlular

17. Alt işvereni bulunan borçluların tecil ve taksitlendirme talepleri

18. Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğüne gönderilecek tecil ve taksitlendirme talepleri

19. Tecil faizi

 

IV.SGK’NIN PRİM VE DİĞER ALACAKLARININ CEBREN TAHSİLİNİN USUL VE ESASLARI

A. CEBREN TAKİP VE TAHSİL ŞEKİLLERİ

1. Teminatlı alacaklarda takip

2. Ödeme emri

3. Mal bildirimi

4. Hapsen tazyik

5. Haciz yolu ile takip

a. Kati haciz

b. Haciz kağıdı

6. Menkul malların haczi

7. Üçüncü kişilerdeki menkul malların, alacak ve hakların haczi

a. Borçlunun 3. şahıslardaki menkul malları ile alacak ve haklarının haczi

b. Üçüncü şahısların haciz bildirilerine karşı Kuruma itirazları

c. Üçüncü şahısların 7 günlük süre geçtikten sonra itirazda bulunmaları

d. Üçüncü şahıslar hakkında yürütülecek takip işlemleri

e. Üçüncü şahısların 7 günlük süre içinde itiraz etmeleri karşısında Kurumca yapılacak işlemler

f. Bankaların genel müdürlüklerine tebliğ edilecek haciz bildirileri

g. Üçüncü kişiler nezdinde haczedilen hak ve alacakların Kurum hesaplarına aktarılması

8. Gayrimenkul malların haczi

9. Haczedilemeyecek mallar

10. Kısmen haczedilebilenler

11. Kurumca ödenen gelir, aylık ve ödeneklerin haczi

12. Fazlaya ilişkin hacizler

a. Fazlaya ilişkin hacizlerin kaldırılması taleplerinin değerlendirilmesi

b. Fazlaya ilişkin hacizlerin kaldırılması taleplerinin gayrimenkul satış komisyonlarınca değerlendirilmesi ve dikkate alınacak hususlar

c. Diğer hususlar

13. İstihkak iddiaları

14. Alacaklı amme idareleri arasında hacze iştirak

B.MENKUL MALLARIN SATIŞ İŞLEMLERİ

1. İlan

2. Teminat

3. Satış mahalli

4. Artırım

5. Malın 1. artırımda satılamaması

6. Satılamayan mallar

7. Alıcının malı almaktan vazgeçmesi

8. Tellaliye bedeli

9. Borçluya bilgi verilmesi

10. Satış işleminin kesinleşmesi

 

C.GAYRİMENKUL MALLARIN SATIŞ İŞLEMLERİ

1. Gayrimenkul satış komisyonu

2. Gayrimenkullerde değer tespiti

3. Satış şartnamesi

4. Gayrimenkul satış ilanı

a. İlanda yer alacak hususlar

b. İlanın şekli

3. İlanın tebliği

5. Artırım

6. Gayrimenkulün birinci artırımda satılamaması

7. İhalenin yapılamaması

8. Alıcının malı almaktan vazgeçmesi

9. İhalenin sonucu, fesih ve tescil

10. Borçluya bilgi verilmesi

V.İFLAS YOLU İLE TAKİP

A.İFLASIN İSTENMESİ

B.İFLASIN ERTELENMESİ

 

 

8.BÖLÜM

PRİM BELGELERİNİN  DÜZENLENMESİ

I.PRİM BELGELERİNE İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER

II. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNE GENEL BİLGİLERİN DOLDURULMASI 

 

A.İŞVEREN/ARACI/SİGORTALIYI GEÇİCİ OLARAK DEVRALANIN

B.ÇALIŞTIRILAN SİGORTALILAR

 

C.BELGEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Ç.BELGEYİ DÜZENLEYEN KİŞİYE AİT BİLGİLER

 

D.İŞVEREN VE İŞYERİNE İLİŞKİN BİLGİLERİN DOLDURULMASI

 

E.SİGORTALILARA İLİŞKİN BİLGİLERİN DOLDURULMASI

1.Sigortalıların sosyal güvenlik sicil numaraları ve ad/soyad bilgilerinin girişi

2.Sigortalıların, prim ödeme gün sayılarının, prime esas kazançlarının, işe başlama ve işten çıkış tarihleri ile işten çıkış nedenlerinin girişi

a. Ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların, prim ödeme gün sayılarının hesaplanması

b. Ay/dönem içinde işe başlayan sigortalıların, prim ödeme gün sayılarının hesaplanması

c. Ay/dönem içinde işten ayrılan sigortalıların, prim ödeme gün sayılarının hesaplanması

ç.İşe başladığı ay/dönem içinde işten ayrılan sigortalıların, prim ödeme gün sayılarının hesaplanması

3.Ay/dönem içinde bazı günlerde çalışmamış ve çalışmadığı günler için de ücret almamış sigortalıların prim ödeme gün sayılarının hesaplanması

a. Ay/dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan sigortalılar yönünden;

b. Ay/dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunan sigortalılar yönünden;

4.İşverenlerce, SGK’dan GİG ödeneği alan sigortalılara, istirahatlı oldukları süreler için ücret ödenmesi halinde prim ödeme gün sayısının hesaplanması

5. Hafta tatili ücretine hak kazanıp kazanılmamasına göre prim ödeme gün sayısının hesaplanması

6. Eksik gün nedenlerinin ve işten çıkış nedenlerinin bildirilmesi

a. Eksik gün nedenlerinin bildirilmesi

b. İşten çıkış nedenlerinin bildirilmesi

7.Sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve SGDP primlerinin hesaplanması

F. BELGENİN DOLDURULMASINA İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER

G.BELGEYİ DÜZENLEYEN KİŞİYE İLİŞKİN BİLGİLER

 

III.AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN SGK’YA GÖNDERİLMESİ

A. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN SGK’YA  VERİLME ŞEKLİ VE SÜRESİ

 

B.YASAL SÜRESİ DIŞINDA KURUMA VERİLECEK/GÖNDERİLECEK OLAN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİ

IV. E-SİGORTA UYGULAMASINA BAŞVURULMASI, SÖZLEŞMENİN DÜZENLENMESİ VE ŞİFRE ZARFININ TESLİMİ

A.BAŞVURU

B. BAŞVURU FORMLARININ KAYDEDİLMESİ VE KLASE EDİLMESİ

C.E-SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN DÜZENLENMESİ VE ŞİFRE ZARFININ TESLİMİ

 

D. ŞİFRENİN İPTALİ

 

E.ŞİFRENİN ÇALINMASI, KAYBOLMASI, UNUTULMASI

 

V.AFET DURUMUNDA AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİN VERİLME SÜRESİ

 

VI. PRİM BELGELERİNİN MÜCBİR SEBEPLERLE GÖNDERİLEMEMESİ VE PRİMLERİN SÜRESİ İÇİNDE ÖDENEMEMESİ

 

VII.EKSİK GÜN BİLDİRİMİNİN USUL VE ESASLARI

 

A.EKSİK GÜN NEDENLERİ SAYILAN HALLER

B.12.05.2010 TARİHİNDE EKSİK GÜN NEDENLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

C.TORBA (6111 S.) KANUNLA EKSİK GÜN NEDENLERİNDE  YAPILAN DEĞİŞİKLİK

D. EKSİK GÜN NEDENLERİNE İLİŞKİN BELGELERİN SGK’YA VERİLMEMESİ HALİNDE KURUMCA YAPILAN İŞLEMLER

VIII.SGK PRİM BELGELERİNİN VERGİ KARŞISINDAKİ DURUMU

 

9.BÖLÜM

İDARİ PARA CEZALARI UYGULAMASI

I. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU UYGULAMASINDA
İDARİ PARA CEZALARI

A.SGK UYGULAMALARINDA SİGORTALILARIN BİLDİRİMİNE BAĞLI OLARAK UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI

B.İŞYERİNİN YASAL SÜREDE VE USULUNE UYGUN OLARAK BİLDİRİLMEMESİNE BAĞLI OLARAK UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI

C.AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNE BAĞLI OLARAK UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI

D.İŞYERİ KAYIT VE BELGELERİNİN DÜZENLENMESİ VE İŞYERİ KAYITLARINA BAĞLI OLARAK  UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI

1. İşyeri Kayıt Ve Belgelerine İlişkin Yasa Hükümleri

2. İşyeri Kayıt Ve Belgelerine İlişkin Usul Ve Esaslar

a. Prim Belgelerinin Dayanağı Kayıt Ve Belgeler

b. SGK Açısından İşyeri Kayıt Ve Belgelerinin Geçersizliği

c. Tasdiksiz Tutulmuş Olan Defterler

d. SGK Açısından Ücret Tediye Bordrosu Düzenlenmesi Zorunluluğu ve Geçerliliği

e. Ücret Tediye Bordrosunun Ayrı Ayrı Düzenlenmesi Ve Belgenin İşyeri Kayıtları İle Mutabakatı

3. SGK Uygulamasında İşyeri Kayıtlarının İbrazı

a. SGK Uygulamasında İşverenlerin İşyeri Kayıt Belgelerini Saklama Süresi (Zamanaşımı)

b. İşyeri Kayıt Belgelerinin İbraz Edileceği Adres

c. İşyeri Kayıt Belgelerinin Manyetik Ortamda İbrazı

d. İşyeri Kayıt Belgelerinin İstenme Şekli

e. İşyeri Kayıt Belgelerinin İbraz Süresi

f. İşyeri Kayıt Belgelerinin İbrazında Mehil Süresi İstenmesi

g. İşyeri Kayıt Belgelerinin İbrazında Tebligat Yapılmasına Gerek Bulunmayan Haller

4. İşyeri Kayıt Ve Belgelerine Bağlı Olarak Uygulanan İdari Para Cezaları

5. İşyeri Kayıt Ve Belgelerinin Geçersizliğine Bağlı Olarak Uygulanan İdari Para Cezaları

a. Tutulan Defter

b. Aylık Ücret Tediye Bordrosu

E. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE BANKALARA UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI

F.KURUMUN DENETİM VE KONTROLLE GÖREVLENDİRİLMİŞ MEMURLARININ GÖREVLERİNİ YAPMAYA ENGEL OLANLARA UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI

G. KAMU İDARELERİ, BANKALAR, DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR, KANUNLA KURULMUŞ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDEN İSTENEN BİLGİ VE BELGELERİ VERMEMELERİNE BAĞLI OLARAK UYGULANAN İPC

H. SİGORTALILARIN İŞTEN AYRILMALARININ KURUMA BİLDİRİLMEMESİNE BAĞLI OLARAK İPC UYGULAMASI

I.SİGORTALILARIN İSTİRAHAT RAPORLARININ ELEKTRONİK ORATAMDA GÖNDERİLMEMESİNE BAĞLI İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASI

İ. TİCARİ TAKSİ, DOLMUŞ VE BENZERİ NİTELİKTEKİ ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA ARAÇALARINDA ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIK İŞLEMLERİNE BAĞLI İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASI

II. SGK İDARİ PARA CEZALARINDA İNDİRİM

A. SİGORTALI İŞE GİRİŞ İLE İŞYERİ BİLDİRGENİN YASAL SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA İLGİLİLERCE KENDİLİKLERİNDEN VERİLMESİ

B. İDARÎ PARA CEZALARININ PEŞİN ÖDENMESİ HALİNDE İNDİRİM

III. SGK İDARİ PARA CEZALARINDA ZAMANAŞIMI

10.BÖLÜM

SİGORTALI GÖSTERİLMEYEN ÇALIŞANLARIN

HAK ARAMA YOLLARI

 

I.ÇALIŞANIN SİGORTALI OLMASI ZORUNLUDUR

 

A.SİGORTALILIK MECBURİYETİ

B.SİGORTALILIKTA DENEME SÜRESİ

 

II.SİGORTALILIĞIN YAPILIP YAPILMADIĞININ KONTROLÜ, YAPILMAMIŞ OLMASI HALİNDE HAK ARAMA YOLLARI

 

A.SİGORTALILIĞIN  GERÇEĞE UYGUN OLARAK YAPILIP YAPILMADIĞININ KONTROLÜ

 

1.Sigortalılığın  Gerçeğe Uygun Olarak Yapılması

2.Çalışanın Sigortalı Yapılıp Yapılmadığını Öğrenme Yolları

a.Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinden Öğrenme

b.Hizmet Dökümünden Öğrenme

c.İşyerinin Bağlı Olduğu Üniteden Öğrenilmesi

d.ALO 170 ve Bilgi Edinme

 

B.SİGORTALILIĞIN  YAPILMAMASI HALİNDE  İDARİ  BAŞVURU YAPILARAK HAK ARAMA YOLLARI

 

1.İşten Ayrılmadan Önce Sigortalılık Hakkının Aranması

2.İşten Ayrıldıktan Sonra Sigortalılık Hakkının Aranması

3.Sigortasız Çalıştırılmayla İlgili Örnek Dilekçeler

a.Halen Çalışanlar İçin Dilekçe Örneği

b.İşten Ayrılanlar İçin Dilekçe Örneği

 

III.SİGORTALI GÖSTERİLMEYEN ÇALIŞANLARIN MAHKEME YOLUNA BAŞVURU YOLLARI

A.YASAL DAYANAK

1.SSK DÖNEMİ

2.SGK DÖNEMİ

B.MAHKEME YOLUNA KİMLER BAŞVURABİLİR

C.MAHKEMEYE BAŞVURU SÜRESİ

D.SİGORTASIZ ÇALIŞMAYA İLİŞKİN BAŞVURULACAK MAHKEME

E. HİZMET TESPİT DAVASI DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

IV.SİGORTASIZ ÇALIŞMANIN TESPİTİNE İLİŞKİN  İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜNE AİT YARGITAY KARARLARI

A.YARGITAY KARARLARI

1.Emeklilik (Uzun Vadeli) Sigorta Kollarına Tabi Olmayanların Mahkeme Yoluna Başvurusu

2.Sigortasız Çalışmada Mahkemeye Başvuru  Süresi

3.Sigortasız Çalışmanın Kanıtlanması

4.Sigortalı Hizmet Kazanmak İçin Fiili Çalışmanın Gerekliliği

5. Eksik Bildirilen Çalışma Sürelerinin Tespiti

6.Hizmet Tespiti Davalarının Re’sen Araştırma İlkesine Tabi Olduğu

7.Hizmet Tespitinde Eda Davaları

8.Kısmi-Tam Zamanlı Çalışmanın Tespiti

9.Sigortalılığın Tespiti Davasının  Kamu Düzeni İle İlgili Olduğu

10.Sadece Girişi Yapılmış Ancak Hiç Primi Olmayan Çalışanın Hizmet Kazanması

11.İtibari Hizmet Süresinin Tespiti

12.Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinde Sigortasız Çalışmanın Saptanması

13.Hizmet Tespiti Esnasında Şirketin Tasfiye Sürecine Girmesi

14.Ölçümleme (Asgari İşçiliğin) Uygulanması Halinde Hizmet Tespiti

15.Sırf Sigortalı İşe Girişin Verilmesinin Sigortalılık İçin Yeterli Olmadığı

16.Devir Halinde Çalışanın Sigortalılık Hizmetlerinin Saptanması

 

B.YARGITAY HUKUK GENEL KURULU  KARARLARI

1.Sigortasız Çalışmanın Tespitinde Dikkate Alınacak Kıstaslar

2.Müfettiş Tutanağı İle Sigortasız Çalışmanın Saptanması Halinde Mahkemenin İzleyeceği Yol

3.Sigortalılık Başlangıcının Tespiti

4.Bordrolarda Kaydın Bulunması Halinde  Sigortasız Çalışmaya Bağlı Olarak Dava Açma Süresi

5.Sigortasız Çalışmanın Tespitinde İşverenin Taraf Olmasının Zorunluluğu

6.Sigortasız Çalışanın Kaza Sonucu Ölmesi Halinde İşverenin Giriş Bildirgesini Vermemesine Bağlı Sorumluluğu

7.Çıraklık Döneminde Sigortasız Çalışmanın Tespiti

8.İşçinin Asgari Ücretle Mi Çalıştığı Yoksa Bunun Üzerinde Gelir Mi Elde Ettiği Hususunun Tespiti

9.Sigortasız Çalışmada Ücret Bordrolarında Prim Kesintisinin Bulunması Halinde Hak Düşürücü Süre

10.Sigortasız Çalışmada Sadece Giriş Bildirgesi Verilmişse Hak Düşürücü Süre

 

 

 

11.BÖLÜM

EMEKLİLİK UYGULAMASI

 

I.MALÜLLÜK AYLIĞI

A.MALÜLLÜK AYLIĞINA HAK KAZANMA ŞARTLARI

1. Malullük sigortasından sağlanan yardımlar

2.Malul Sayılma

3. Malullük Aylığına Hak Kazanma Koşulları

4. Malullük Aylığının Başlangıcı

B. MALULLÜK AYLIĞI BAŞVURUSU VE İSTENECEK BELGELER

C. MALULLÜK AYLIĞININ KESİLMESİ VE YENİDEN BAŞLAMASI

D. MALULLÜK AYLIĞI ALMAKTA İKEN ÇALIŞMASI NEDENİYLE AYLIĞI KESİLENLERİN AYLIĞA HAK KAZANMA KOŞULLARI

 

II.ÖLÜM SİGORTASI YARDIMLARI VE HAK KAZANMA ŞARTLARI

A. ÖLÜM SİGORTASINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR

 1. 1.       Ölüm Aylığı
 2. 2.       Ölüm Toptan Ödemesi
 3. 3.       Evlenme Ödeneği
 4. 4.       Cenaze Ödeneği

B. YARARLANMA ŞARTLARI

1. Sigortalıya ilişkin koşullar

2. Hak sahiplerine ilişkin koşullar

2.1. Eşe aylık bağlama şartları

2.2. Çocuklara aylık bağlama şartları

2.2.1. Erkek çocuklar

2.2.2. Kız çocuklar

2.2.3. Malul çocuklar

2.3. Ana Ve Babaya Aylık Bağlama Şartları

C.ÖLÜM AYLIĞI BAŞVURUSU

D.ÖLÜM AYLIĞININ BAŞLANGICI

E.ÖLÜM AYLIĞININ HAK SAHİPLERİNE PAYLAŞTIRILMASI

1. Eşe bağlanacak aylığın oranı

2. Çocuklara bağlanan aylıkların oranı

3. Ana ve babaya bağlanan aylıkların oranı

F.EVLENME VE CENAZE  ÖDENEĞİ VERİLMESİ

1. Evlenme Ödeneği Verilmesi

2. Cenaze Ödeneği Verilmesi

G. ÖLÜM AYLIĞININ KESİLMESİ, YENİDEN BAŞLAMASI, DURUM DEĞİŞİKLİKLERİ

1. Ölüm Aylığının Kesilmesi Ve Yeniden Başlaması

1.1. Dul Eşin Aylıkları

1.2. Erkek Çocukların Aylıkları

1.3. Kız Çocukların Aylıkları

1.4. Malul Çocukların Aylıkları

1.5. Ana Ve Babanın Aylıkları

2. Diğer Durum Değişiklikleri

2.1.Boşandığı Eşiyle Fiilen Birlikte Yaşayan Eş Ve Çocukların Durum Değişiklikleri

2.2. 2022 S. Kanunun Ek 1. Maddesi Gereğince Uygulanan Fark Aylıkları

III.EMEKLİLİK (YAŞLILIK) AYLIĞI BAĞLANMASI VE HAK KAZANMA ŞARTLARI

 

A.YAŞLILIK SİGORTASINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR

B.YARARLANMA KOŞULLARI

1. Genel koşullar

1.1. 08.09.1999 (hariç) tarihinden önce sigortalı olanlar

1.1.1. 4/1-a (SSK) sigortalıları için

1.1.1.1. 506 sayılı Kanunun geçici 81/A bendine göre aylığa hak kazanma koşulları

1.1.1.2. (SSK’lılar için) 506 sayılı Kanunun geçici 81/B bendine göre aylığa hak kazanma koşulları

1.1.1.3.   (SSK’lılar için)  506 sayılı Kanunun geçici 81/C bendine göre aylığa hak kazanma koşulları

1.1.2. 4/1-b (Bağ-Kur) Sigortalıları için

1.1.2.1. 1479 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinin birinci fıkrasına göre aylığa hak kazananlar

1.1.2.2. 1479 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinin ikinci fıkrasına göre aylığa hak kazananlar

1.1.2.3. 1479 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinin üçüncü fıkrasına göre aylığa hak kazananlar

1.2. 08.09.1999 (dahil) ila 30.04.2008 (dahil) tarihleri arasında sigortalı olanlar

1.2.1. 4/1-(a) sigortalıları için

1.2.2. 4/1-(b) sigortalıları için

1.3. 30.04.2008 (hariç) sonrasında sigortalı olanlar

2. Özel koşullar

2.1. Kanuna göre özel şartlarla aylığa hak kazanma koşulları

2.1.1. İşe başlamadan önce malul olanlar

2.1.2. Çalışma gücündeki kayıp oranı % 60’dan az olanlar

2.1.3. Maden işyerlerinin yer altı işlerinde çalışanlar

2.1.4. Erken yaşlanan sigortalılar

2.2. 2008/Ekim ayı başından önce sigortalı olan 4/1-(a) sigortalılarının özel şartlara göre aylığa hak kazanma koşulları

2.2.1. Maden işyerlerinin yer altı işlerinde çalışanlar

2.2.2. İlk defa sigortalı oldukları tarihte malul olan sigortalılar

2.2.3. Sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlananlar

2.3. 506 sayılı Kanunun mülga ek 5. maddesine göre hak kazanılan itibari hizmet sürelerinin değerlendirilmesi

2.3.1. 506 sayılı Kanunun ek 5. maddesi kapsamında olup Kanunun 40. maddesi kapsamında yer almayan sigortalıların itibari hizmet sürelerinin değerlendirilmesi

2.3.2. Hem 506 sayılı Kanunun ek 5. maddesi kapsamında hem Kanunun 40. maddesi kapsamında yer alan sigortalıların hizmetlerinin değerlendirilmesi

2.4. Uçucu personele verilen itibari hizmet süreleri

2.5. 5434 sayılı Kanuna göre zamanaşımına uğramış sürelerin aylık bağlama işlemlerinde değerlendirilmesi

C. YAŞLILIK AYLIĞI BAŞVURUSU

D.YAŞLILIK AYLIĞININ BAŞLANGICI

E. YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİ VE YENİDEN BAĞLANMASI

1. Aylık bağlandıktan sonra çalışma nedeniyle aylığın kesilmesi ve yeniden bağlanması

a. İlk Defa 5510 S.  Kanuna Tabi Sigortalı Olanlar

b. 5510 S.   Kanunun Yürürlük Tarihinden Önce Sigortalı Olanlar

2. Aylığa hak kazanma koşullarının oluşmadığının aylık bağlandıktan sonra tespit edilmesi ve aylığın tekrar başlaması

F.İŞ AKİTLERİ FESHEDİLEN VE MAHKEME KARARIYLA GÖREVLERİNE İADE OLUNANLARIN AYLIKLARININ KESİLMESİ VE YENİDEN BAŞLATILMASI

IV.EMEKLİLERİN YENİDEN ÇALIŞMASI VE SGDP UYGULAMALARI

A. İLK DEFA 2008/EKİM  SONRASI SİGORTALI OLUP EMEKLİ OLANLARIN YENİDEN ÇALIŞMASI

B. 2008/EKİM (HARİÇ) ÖNCESİ SİGORTALI OLUP EMEKLİ OLANLARIN YENİDEN ÇALIŞMASI

 

 

12.BÖLÜM

İŞVEREN  VE  ÇALIŞANLARA İLİŞKİN

 EN GEREKLİ BİLGİLER

 

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir