SGK İşveren Rehberi

SGK e-Devlet’e taşındı

SGK  tarafından e-Devlet kapısı üzerinden ilk defa 4A/4B İş Göremezlik Ödemesi Görme, 4A Hizmet Dökümü ve 4A Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti olmak üzere Kasım 2010 tarihinde 3 adet uygulama ile hizmet verilmeye başlanmıştır.

Aralık 2018 itibarı ile e-Devlet Platformundan 127 uygulama ile hizmet sunulmaktadır TURKSAT istatistiklerine göre şimdiye kadar tüm kamu kurumlarının e-Devlet’ten sunduğu hizmetler içinde toplam 2.527.133.163 tıklanmanın 606.943.769 âdeti Kurum uygulamalarına aittir.

Yine TURKSAT verileri baz alınarak; Kurum hizmetlerinin kullanım oranı 2014 yılında 26.8, 2015 yılında %28.8, 2016 yılında %32.00, 2017 yılında %28.8, 2018 yılında % 22,1 oranında gerçekleşerek tüm yıllar bazında SGK birinci sırada yer almıştır.

2018 yılı itibarıyla ise SGK hizmetlerinin kullanım oranları;

Temmuz ayında %29.40, Aralık ayı sonu itibarıyla %24 olarak gerçekleşmiş olup, tüm aylarda ilk sırada yer alarak e-Devlet Platformunda hizmet sunan kurumlar arasında birinciliğini devam ettirmektedir.

SGK tarafından sunulan hizmetler içinde 2018 yılı içinde vatandaşlarımızın en çok rağbet gösterdiği ilk 5 uygulama ise aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

  • 4A Hizmet Dökümü
  • SGK Tescil ve Hizmet Dökümü
  • 4A/4B İş göremezlik Ödemesi Görme
  • 4A Emekli Aylık Bilgisi
  • 4A Emekli Ödeme Bilgileri

2018 yılı içerisinde SGK e-Devlet uygulamaları Tablo 40’ta gösterilmektedir.

SGK e-Devlet Uygulamaları

Hizmet Adı
4A Hizmet Dökümü
SGK Tescil ve Hizmet Dökümü
4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme
4A Emekli Aylık Bilgisi
4A Emekli Ödeme Bilgileri
Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim
4A/4B/4C İlaç Kullanım Süresi Sorgulama
Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama

 

4B Borç Durumu
4C Emekli Aylık Bilgisi
4B Hizmet Bilgisi
İlaç Rapor Bilgisi Sorgulama
4A Emekli Aylığı Kesintileri
4A/4B/4C Muayene Katılım Payı Sorgulama
SPAS Müstahaktık Sorgulama(Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi)
Şahıs Ödemeleri Sorgulama
4B Ödeme Dökümü
4A Emeklilik Kaydı
4A Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti
Tedavi Bilgileri Sorgulama
4C Emekli Aylık Ödeme ve Kesinti Bilgileri
4B Emekli Aylık Bilgisi
7143 GSS Yapılandırma Borç Sorgulama ve Döküm Alma
4C Emeklilik İşlemleri Evrak Takibi
Hareketsiz ve Blokeli Emekli Maaşı Sorgulama
4C Tescil Kaydı
4B 6736 Yapılandırma Borç Bilgileri
Medula Optik Cam ve  Çerçeve Bilgisi Sorgulama
4A(SSK) Sigortalılarının Kendini Bildirmesi
Sosyal Güvenlik Kurumu Kart ile Prim Ödeme Uygulaması
SGK Cep Telefonu Bilgisi Beyan
4B Tescil Kaydı
4A Banka ve Adres Değişikliği
4B Basamak Bilgisi
Medula Optik Reçete Bilgileri Sorgulama
Gelir, Aylık,  Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi
Şahıs Ödemeleri Banka Hesabı Tanımlama
4C Bir Aylık Maaş Tercihi
Diş Protezi Hakkı Sorgulama
Sosyal Güvenlik Kurumu DYS Evrak Takip
4B 7020 Yapılandırma Ön Bilgileri
Şahıs Ödeme Durumları Görüntüleme
Hareketsiz ve Blokeli Emekli Maaşı İade Başvurusu
4C İsteğe Bağlı Ödeme Dökümü
Hitap Hizmet Dökümü
e-SGK Şifre
EK5/EK6/5G/30 Günden Az İBS Tescil Kaydı ve Borç Dökümü
6552 Yapılandırma Sorgulama
6736 Yapılandırma Sorgulama
4B Emekli Aylığı Kesintileri

 

4B Emekli Aylığı Hesaplama
Hekim Bilgilendirme
İşe Giriş/İşten Ayrılış Bildirgeleri
4C Banka Değişikliği
4B Banka ve Adres Değişikliği
4C Borçlanma Başvuruları ve Takibi
e-Bildirge Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
E-Bildirge Başvuru Yetkili Onay
E-Borcu Yoktur
4B İş Göremezlik Raporu Çalışmazlık Beyan İşlemleri
SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belge Doğrulama
Medikal Market Sorgulama
Malul Çocuğu Olan Sigortalı Kadın Çalışan 4C Borçlanma Başvurusu ve Takibi
5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu Kapsamında Kamu Görevlilerinin Hizmetlerinin İhyası
İşyeri Bildirgesi (4-a lı Sigortalı Çalıştırılanlar Yönünden)
4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama
Eğitim Öğretim Yardımı Talebi
Evlenme İkramiyesi Ödenmesi Talebi
5434 Sayılı Kanun’un Ek 71’nci Maddesine Göre Sigortalılık İşlemleri
Faizsiz Konut Kredisi ve TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi Başvurusu
4B Emekli Ödeme Bilgileri
Kamu Görevlisi Kadın Sigortalının Doğum Sonrası Primsiz Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
Kamu Görevlisi Sigortalıların Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulaması Kapsamındaki Hizmetlerinin Tespit Edilerek Hizmet

Kayıtlarına İşlenmesi

Engelli ve İşsizlik Teşvik Yönetimi
Kamu Görevlilerinin Er veya Erbaş Olarak Silah Altında veya Yedek Subay Okulunda Geçen Süreleri Borçlanma

Başvurusu ve Takibi

Ölüm Yardımı ve Dul / Yetim Aylığı Talebi
Kamu Görevlisiyken Bu Görevinden Ayrılanların Hizmet Sürelerinin Birleştirilmesi
İş Kazası ve Meslek Hastalığı E-Bildirim
5434 Sayılı Kanun’un Ek 76’ncı Maddesine Göre Sigortalılık İşlemleri
5434 Sayılı Kanun’un Geçici 192’nci Maddesine Göre Sigortalılık İşlemlerinin Yapılması
TSK’da Çalışan Kamu Görevlilerinin Kendi Hesabına Fakülte veya Yüksekokulda Okudukları Süreleri Borçlanma

Başvurusu ve Takibi

5434 Sayılı Kanunun 12’nci Maddesine Göre İsteğe Bağlı İlgilendirme İşleminin Yapılması
4A Askerlik Borçlanması Başvurusu
Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Kapsamında Bağlanan Ölüm Aylığının Tam Aylığa Dönüştürülmesi
Kamu Görevlilerinin Sigortalı Olmaksızın Avukatlık Stajında Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
EGM’de Çalışan Kamu Görevlilerinin Kendi Hesabına Fakülte veya Yüksekokulda Okudukları Süreleri Borçlanma

Başvurusu ve Takibi

Personel Mevzuatlarına Göre Aylıksız İzinde Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
Kurum Sözleşmeli Sağlık Tesisi Sorgulama
Kamu Görevlileri Sendikalarının Yönetimine Seçilenlerin Aylıksız İzinde Sayıldıkları Süreleri Borçlanma Başvurusu ve

Takibi

Toptan Ödeme Talebi
Almanya Hariç Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Kapsamında Bağlanan Yaşlılık Aylığının Tam Aylığa Dönüştürülmesi
Sigortalıların Fahri İmamlıkta Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
Muristen Doğan Hakkın Ödenmesi Talebi
Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Kapsamında Aylık Talebi
İşbaşı Eğitim Teşvik Yönetimi
Teşviklerden Yersiz Yararlanılmış Dönemler
SGK Sınav Sonuç İlan Uygulaması
İşyeri UAVT Adres Giriş
4A Doğum Borçlanması Başvurusu
Almanya Hariç Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Kapsamında Bağlanan Malullük Aylığının Tam Aylığa Dönüştürülmesi
Seçim Kanunları Gereğince Görevlerinden İstifa Eden Kamu Görevlilerinin Seçimler Nedeniyle Açıkta Geçirdikleri Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
4B(Bağkur)Günlük Kazanç Beyanı Girişi
4A On Günden Az Süreli Ev Hizmeti Çalışan Kişi Sorgulama
Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt
Kamu Görevlilerinin 1416 Sayılı Kanun Uyarınca Yurtdışında Geçen Başarılı Öğrenim Süreleri Borçlanma Başvurusu ve

Takibi

4B Askerlik Borçlanması Başvurusu
Kamu Görevlisi Sigortalının Tıpta Uzmanlık Öğreniminde Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
Sigortalılara ve Hak Sahiplerine Ödenen Aylıkların Kesilmesi Talebi
Kamu Görevlilerinin Sigortalı Olmaksızın Doktora Öğreniminde Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
SGK Kurum Dışı Sınav Uygulaması
İşyeri Nace Değişiklik Talep
Vatandaşların Kurumla Sözleşmeli İşitme Cihazı Satış Merkezlerinin İsim ve Adres Bilgileri
Kamu Görevlisi Hekimlerin Fahri Asistanlıkta Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi
Erbaş ve Erler ile Güvenlik Korucularına Vazife Malullüğü Aylığı Bağlanması
Almanya/Bulgaristan Emekli Ödemeleri
4B Doğum Borçlanması Başvurusu
4B İsteğe Bağlı İlk Tescil Kaydı
4A Emekli Aylık Bilgisi Belge Doğrulama
Geçici Köy Korucusu ve Hak Sahiplerine Tazminat Ödenmesi Talebi
Terörden Zarar Gördüğü için Aylık Bağlanan Sivil Vatandaşlar veya Hak Sahiplerinin Aylıklarının Kesilmesi Talebi
Geçici Köy Korucusu ve Hak Sahiplerine Aylık Bağlanması Talebi
Vazife Malullüğü, Harp Malullüğü ve Şeref Aylığı Alanların Aylıklarının Kesilmesi Talebi
Güvenlik Korucusu Aylığı Alanlar ile Hak Sahibi Olanların Aylığının Kesilmesi Talebi
Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması
Kurumsal Hekim Parolası Alma
Hitap Belge Doğrulama
Emekli Aylığının Yurt Dışına Transfer Edilmesi Talebi
4A Hizmet Dökümü Belge Doğrulama

 

 

 

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir