isa karakaş köşe yazıları
SGK İşveren Rehberi

SGK İşveren nakil işlemlerindeki gelişmeler

SGK,  239234 sayılı genel yazımızda, işverenlerin nevi değişikliği, devir, intikal ve aracı giriş işlemlerinin işyerlerinin e-bildirge kullanıcıları tarafından internet ortamından gönderilmesine ilişkin program düzenlemeleri tamamlanarak işletime alındığını açıklamıştı.   03/05/2021 tarihli, 24641420 sayılı genel yazısında  ise, işverenlerin Hisse devri, katılım, birleşme ve adi şirket yeni ortak ekleme işlemlerinin e-bildirge kullanıcıları tarafından internet ortamından gönderilmesine ilişkin program […]

SGK İşveren Rehberi

Asgari Ücret takvimi, EYT işveren kolaylıkları

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısının 7 Aralık saat 14.00’te, ikinci toplantısının ise 14 Aralık saat 14.00’te Bakanlıkta gerçekleştirilecek. TİSK ve ÇSGB toplantısında   Bakanlığa sunulan çalışma 3  ana çatı altında özetlenebilir . TİSK yetkilisi; ” Bir tanesi emekli olup çalışmaya devam edecek arkadaşlarımızla ilgili; SGK primi ve işveren maliyeti artıyor. TİSK, Temmuz ve Ağustos aylarında […]

SGK İşveren Rehberi

Ek Gösterge, Vergi, Öğrenci Affı, Asgari Ücret, İşveren desteklerini düzenleyen Torba Kanun TBMM’de kabul edildi

Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Bu Kanuna göre; Ek göstergesi bakanlık genel müdürü dengi ve daha yüksek tespit edilen üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerinden alınanlar veya görevleri sona erenler, Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve […]

SGK İşveren Rehberi

Ölen işverenin e-Bildirge işlemleri

Ölen e-Bildirge kullanıcılarının şifreleri ölüm tarihi itibarıyla otomatik olarak pasife alınmaktadır. Diğer taraftan, 5510 s. K. 11. maddesinin 5. fıkrasında; “İşyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi veya intikal etmesi halinde, işyerinin nakledildiği, yeni işverenin işi veya işyerini devraldığı tarihi takip eden on gün […]

SGK İşveren Rehberi

SGK uygulamasında Konsorsiyum ve iş ortaklığında taşeronluk

5510 sayılı Kanununun 12. maddesinin birinci fıkrasında; “4. maddenin 1.fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar işverendir.” hükmü yer almaktadır. Yine   5510 sayılı Kanununun 12. maddesinin 6. fıkrasında “Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir […]