SGK İşveren Rehberi

İşçileri kadroya geçecek taşeronlar 09 Ocak 2018 tarihine dikkat

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhaleleri İle Alt İşveren İşçisi Olarak Çalıştırılan Sigortalılara İlişkin Aralık/2017 Ayı Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin SGK’ya Erken Verilecek.

Özel bütçe kapsamındaki idareler,

  • Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,
  • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar,
  • Sosyal Güvenlik Kurumları,
  • Kapsama dahil edilen diğer özel bütçeli kuruluşlar,
  • İl Özel İdareleri ile
  • Belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu Mahalli İdare Birliklerinde

personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak 04 Aralık 2017 itibariyle çalışanların kamuda sürekli işçi kadrosuna veya işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin düzenlemeleri içeren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Getirilen düzenleme ile kapsama giren kurum, kuruluş ve şirketlerde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak Kurumumuza bildirimleri yapılan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrası (a) bendi kapsamındaki sigortalıların kamuya sürekli işçi kadrosuna veya işçi statüsüne geçişlerindeki iş ve işlemlerin geciktirilmeksizin, zamanında doğru ve sağlıklı bir şekilde yapılmasını teminen, söz konusu sigortalılara ilişkin 2017 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin altişverenlerince 9 Ocak 2018 (dahil) tarihine kadar SGK’ ya  vermeleri gerekmektedir.

İsa KARAKAŞ

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku BAŞUZMANI

ÇSGB/SGK BAŞMÜFETTİŞİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Der. GENEL BAŞKANI

İş-Sosyal Güvenlik-İş Sağ.Güvenliği. Adli ve Ceza Bilirkişisi

A Sınıfı İş Güvenliği UZMANI

Gazeteci/ Yazar (50’yi aşkın kitabı bulunmaktadır)

www.isakarakas.com

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir