SGK İşveren Rehberi

SGK’nın 696 KHK ile kadroya geçen işçileriyle ilgili iş kolu işlemlerine ilişkin yeni uygulaması

I.YASAL MEVZUAT: 696 s.KHK’nin 113. maddesi ile 6356 sayılı Kanuna eklenen geçici 7. maddesinin birinci fıkrasında; “… anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü ve geçici 24 üncü maddeleri uyarınca sürekli işçi kadrolarına, geçici işçi pozisyonlarına veya işçi statüsüne geçirilen işçilerinden; geçişten önce işçinin çalıştığı alt işveren işyerinin girdiği işkolu mevcut işyerinin girdiği işkolu ile […]

SGK İşveren Rehberi SGK Kamu İşlemleri

Bu fark ücretlerinin bildirim sürelerini geçirecek kamu kurumlarına idari para cezası, gecik cezası var

Resmi Gazete’de   ( 30/03/2018 tarihli, 30376 sayılı )  yayımlanan Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile söz konusu Yönetmeliğe eklenen “geçiş işlemi yapılıncaya kadar ödenecek fiyat farkı” başlıklı geçici 5. madde ile, “375 sayılı KHK’nin geçici 23. maddesinin 15. fıkrası gereğince süresi uzatılan ihale […]

Çalışan

4/C’den 4/B’ye geçmek için başvuru gerekli mi

Geçici personel (4/C) olarak çalışan ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli personel (4/B) pozisyonuna geçirilecek personele ilişkin olarak aşağıdaki hususlar önem arz etmektedir; – Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında, geçici personel olarak çalışanlardan sözleşmeli personel pozisyonlarına geçmek için başvuru ve muhtelif evrak talep edilmiştir. Bu itibarla, 696 sayılı KHK hükmü uyarınca geçici personelin sözleşmeli personel […]

İş Kanunu İşlemleri

12 aydan az süreli çalışan taşeron işçilerine kadro var mı

kamuda bir yıldan az süreyle çalışan alt işveren işçilerine statü değişikliğine ilişkin başvuru imkânı var mı?  696 sayılı KHK’nin 127. maddesi, ve buna istinaden  yayımlanan Usul ve Esasların 19 uncu ve 44 üncü maddelerinde; Kapsamdaki idarelerde ve mahalli idare şirketlerinde 12  aydan az süreyle çalışmakta olan işçilere de en son hizmet alım sözleşmelerinde öngörülen dönem […]

SGK İşveren Rehberi

İşçileri kadroya geçecek taşeronlar 09 Ocak 2018 tarihine dikkat

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhaleleri İle Alt İşveren İşçisi Olarak Çalıştırılan Sigortalılara İlişkin Aralık/2017 Ayı Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin SGK’ya Erken Verilecek. Özel bütçe kapsamındaki idareler, Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, Kapsama dahil edilen diğer özel bütçeli kuruluşlar, İl Özel İdareleri ile Belediyeler ile bağlı kuruluşları […]