Çalışan SGK İşveren Rehberi

Çalışan EYT’lilerin emeklilik için SGK’dan alacakları belgeler

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen vatandaşlarımıza yönelik 1.3.2023 tarihli ve 7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı K.HK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun3.3.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  Düzenleme kapsamında yaşlılık aylığına hak kazanma şartlarını yerine getiren sigortalılarımıza aylık bağlanabilmesi için işverenleri tarafından işten ayrılış bildirgelerinin verilmesi sonrası SGK’ya […]

İş Sağlığı ve Güvenliği

2022 YILI OSGB BELGE ÜCRETLERİ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

 OSGB VE EK BELGE ÜCRET bedelleri her yıl makam oluru ile belirlenmekte ve değişiklik göstermektedir. Buna göre; İlk başvuru ve adres değişikliği ücreti 36.285,00 TL olarak belirlenmiştir. Vize ücreti 9.071,25 TL olarak belirlenmiştir. Unvan değişikliği, kayıp belge ve numarataj güncellemesi nedeniyle yapılacak olan belge yenileme ücretleri 826,00 TL olarak belirlenmiştir. Birkaç işlem bir arada yapılsa […]

SGK İşveren Rehberi

Muvazaalı alt işverenlik ilişkisinde SGK işlemleri

 4857 sayılı  Kanununa göre asıl işveren alt işveren ilişkisinin olmadığının ya da muvazaalı olduğunun yapılan denetim sonucunda veya mahkeme kararları ile  ortaya konması ve alt işverenin işçilerinin başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi olarak sayılması halinde; bu sigortalılara ait yasal süresinde verilen belgelerin asıl işverene ait işyerine aktarımı yapılacaktır. Örnek 1– (X) asıl işvereni ile (Y) […]

SGK İşveren Rehberi

Telafi eğitimine ilişkin SGK işlemleri

03/04/2020 tarih ve 31088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2347 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesi ile Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karara eklenen geçici 6 ncı madde; 2019-2020 öğretim yılında, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile […]

SGK Emeklilik

Gurbetçilere müjde SGK uzatmaya gitti

Yurt Dışı Borçlanması Talebinde Bulunan Gurbetçilerimizin Eksik Belgelerini Tamamlama Süreleri Uzatılmıştır. 3201 sayılı Kanuna göre yurt dışı hizmet borçlanması yapmak isteyen vatandaşlarımızın başvuruları Kuruma ulaştıktan sonra bir dizi işlem yapılmaktadır. Eksik bilgi, beyan veya belge ile borçlanma müracaatında bulunanlara SGK tarafından  bildirim yazısı gönderilerek, bu eksikliklerin 3 ay içerisinde tamamlanması istenmektedir. Eksikliklerin 3 aylık süre […]