sgk-prim-odeme-tarihi
Pratik Bilgiler

2018 AGİ asgari geçim indirimi ne kadar

AGİ  2018 Asgari geçim indiriminden kimler faydalanır?
1.Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı
Bunlar;
-Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar.
– Özel hizmetlerde çalışan şoförler.
– Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri.
-Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar.
– Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması sebebiyle, Danıştay’ın müspet mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.
2. Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler.
•3.Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler. (İkametgahı Türkiye’de olmayan ve bir takvim yılında 6 aydan az süre ile Türkiye’de ikamet edenler)
• Başka bir kanun hükmü (3218 S. Serbest Bölgeler Kanunu, 4490 S. Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, 4691 S. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu vb.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar yararlanamazlar.

2018 Asgarî geçim indirimi nasıl hesaplanır? ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına;
1• Mükellefin kendisi için % 50’si,
2• Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u,
3• Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5’i,
4• Üçüncü çocuk için %10’u
5 Diğer çocuklar için % 5’i,

olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15’lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12’ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanır. Hesaplanan bu tutar ise ödenecek vergiden mahsup edilir. Ancak, ödenecek asgari geçim indirimi tutarı aylık asgari ücret üzerinden hesap edilen vergiden fazla olamayacaktır.

 

EVLİ-BEKAR-ÇOCUK  DURUMUNA GÖRE Aylık /TL
Evli Değil (Bekar-dul) 152,18
Evli, eşi çalışmayan 182,51
Evli, eşi çalışmayan 1 çocuklu 205,44
Evli, eşi çalışmayan 2 çocuklu 228,16
Evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu 258,70
Evli, eşi çalışmayan 4 çocuklu 258,70
Evli, eşi çalışmayan 5 çocuklu 258,70
Evli, eşi çalışan 152,18
Evli, eşi çalışan 1 çocuklu 175
Evli, eşi çalışan 2 çocuklu 197,83
Evli, eşi çalışan 3 çocuklu 228,56
Evli, eşi çalışan 4 çocuklu 243,48
Evli, eşi çalışan 5 çocuklu 258,70

 

  • 2017 yılı ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN HESAPLANMASI

   (Asgari ücret; 2017 yılı için aylık 1.777,50 TL, yıllık 21.330,00 TL. olarak belirlenmiştir.)

   MATRAH İNDİRİM TUTARI AYLIK TUTAR
   ÜCRETLİNİN MEDENİ DURUMU                                                    (1) ORAN (%)         (2) (Yıllık Brüt Asgari Ücret X AGİ Oranı)                   (3) [(3) X%15]                      (4) [(4)/12]                                    (5)
   BEKAR
   50
   10.665,00
   1.599,75
   133,31
   EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN
   60
   12.798,00
   1.919,70
   159,98
   EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU
   67,5
   14.397,75
   2.159,66
   179,97
   EVLİ EŞİ Ç ALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU
   75
   15.997,50
   2.399,62
   199,97
   EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU*
   85
   18.130,50
   2.719,57
   226,63
   EVLİ EŞİ ÇALIŞAN
   50
   10.665,00
   1.599,75
   133,31
   EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           1 ÇOCUKLU
   57,5
   12.264,75
   1.839,71
   153,31
   EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           2 ÇOCUKLU
   65
   13.864,50
   2.079,67
   173,31
   EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           3 ÇOCUKLU
   75
   15.997,50
   2.399,62
   199,97
   EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           4 ÇOCUKLU
   80
   17.064,00
   2.559,60
   213,30
   EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           5 ÇOCUKLU*
   85
   18.130,50
   2.719,57
   226,63
   * Asgari ücretin 2017 yılı Gelir Vergisi tutarı aylık 226,63 TL. olduğundan asgari geçim indirimi 2017 yılında aylık 226,63 TL’yi aşamayacaktır.

    

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir