İş Kanunu İşlemleri

Deniz İş Kanununa göre  iş sözleşmesinin bildirimsiz fesih esasları

854 sayılı Deniz İş Kanununa göre iş sözleşmesinin önelsiz fesih esasları  4857 sayılı İş Kanunundan farklı olarak düzenlenmiştir.

Süresi belirli olan veya olmıyan yahut da sefer üzerine yapılan iş sözleşmesi  işveren veya işveren vekili tarafından ya da işçi (Gemi adamı)tarafından aşağıdaki esaslara göre fesih edilebilecektir.

  1. İşveren veya işveren vekili tarafından iş sözleşmesinin feshi;

  •  Gemiadamının herhangi bir limanda geminin hareketinden önce gemiye dönerek hizmete girmemesi veya gemiye hiç dönmemesi,
  • Gemiadamının gemide hizmet görmesinin tutukluluk, hapis veya gemide çalışmaktan menolunması gibi sebeplerle imkansız bir hal alması,
  •  Gemiadamının işveren veya işveren vekiline karşı, kanuna, hizmet akitlerine sair iş ve çalışma şartlarına aykırı hareket etmesi veya
  •  Gemiadamının işveren veya işveren vekiline karşı denizcilik kural ve teamüllerine veya ahlak ve adaba aykırı hareket etmesi,   Hallerinde feshedilebilir.

2.Gemiadamı tarafından iş sözleşmesinin feshi;

  •   Ücretin kanun hükümleri veya hizmet akti gereğince ödenmemesi,
  •    İşveren veya işveren vekilinin gemiadamına karşı, kanuna, hizmet akitlerine veya sair iş şartlarına aykırı hareket etmesi,
  •    İşveren veya işveren vekilinin gemiadamına karşı denizcilik kural ve teamüllerine veya ahlak ve adaba aykırı hareket etmesi,Hallerinde feshedilebilir.

   3. İşveren, işveren vekili veya gemiadamı tarafından:

  •     Geminin herhangi bir sebeple 30 günden fazla bir süre seferden kaldırılması,
  •        Gemiadamının herhangi bir sebeple sürekli olarak gemide çalışmasına engel bir hastalığa yakalanması veya engelli hâle gelmesi,    Hallerinde feshedilebilir.

Geminin kayba uğraması, terk edilmesi veya harp ganimeti ilan edilmesi veyahut Türk Bayrağından ayrılması hallerinde ise hizmet akti kendiliğinden bozulur.

    4. Fesih hakkını kullanma süresi:

Yukarıda belirtilen hallerde işveren, işveren vekili veya gemiadamına tanınan akti feshetmek yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu öbür tarafın öğrendiği günden başlıyarak (6) işgünü geçtikten ve herhalde fiilin vukuundan itibaren 1 sene sonra kullanılamaz.

Bu hallere dayanılarak sözleşme süresi içinde fesheden taraf ayrıca mahkemeye başvurarak öbür taraftan bir tazminat istiyebilir.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir