İş Kanunu İşlemleri

Deniz İş Kanununa göre  iş sözleşmesinin bildirimsiz fesih esasları

854 sayılı Deniz İş Kanununa göre iş sözleşmesinin önelsiz fesih esasları  4857 sayılı İş Kanunundan farklı olarak düzenlenmiştir. Süresi belirli olan veya olmıyan yahut da sefer üzerine yapılan iş sözleşmesi  işveren veya işveren vekili tarafından ya da işçi (Gemi adamı)tarafından aşağıdaki esaslara göre fesih edilebilecektir.   1. İşveren veya işveren vekili tarafından iş sözleşmesinin feshi;  Gemiadamının […]

İşçi Alacak ve Tazminatları

Kıdem, ihbar ve diğer tazminatlarda zamanaşımı süresi 8 yıl kısalacak

İş Kanununda işçilik alacak ve tazminatları genel olarak 5-10 yıl arasında Zamanaşımı süresi uygulanmaktadır. Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi 5 yıldır. Kıdem tazminatında ise zamanaşımı süresi 10 yıldır.  Henüz yasalaşma sürecinde olmamakla birlikte İş Mahkemeleri ile ilgili yapılması öngörülen yeni düzenlemelerle; Yıllık izin ücreti ile aşağıda belirtilen tazminatların zamanaşımı süresi 2 yıl olarak öngörülmektedir. *1475 sayılı İş Kanunundan kaynaklanan […]

Memur Rehberi

Emeklilik ikramiyesinde bilinmeyenler

Çayda dem memurda kıdem önemlidir.  Memurun kıdem tazminatı emeklilik ikramiyesidir. Memura ödenecek  emeklilik ikramiyesinin hesabında yine 5434 sayılı Kanun hükümleri esas alınmaktadır. Burada memurun çalıştığı statüsü (E.S,SSK, Bağkur) de önemlidir. Buna göre farklı olmaktadır.  Genel olarak çalışma sürelerinin tamamı kamu görevlisi olarak geçmiş ise aylık bağlamaya esas tutarın 1 aylığı emekli ikramiyesi verilmektedir. Kanunlarla belirlenen bekleme süreleri sonunda […]

İş Kanunu İşlemleri İşçi Alacak ve Tazminatları Yargı Kararları

Taşeron işçileri Kadroya geçirilmedi ama Mahkemede Kadroyu alıyorlar Nasıl mı işte yeni örnek

Taşeron işçileri Kadroya geçirilmedi ama Mahkemede Kadroyu alıyorlar… Son örneklerden biri de  www.isakarakas.com aracılığıyla bize ulaşan A. BURAK YAYLAOĞLU. YAYLAOĞLU, ….. Bakanlık Ç…….Bilgi teknolojileri Şube Müdürlüğünde 14/04/2012 tarihinden itibaren bilgi işlem personeli olarak çalıştığını, sigorta bildiriminin kamu ihale mevzuatı kapsamına sürücülü ve sürücüsüz taşıma işinin verildiği önce …….Turizm ve 15/02/2013 tarihinden itibaren de davalı Örnek […]