SGK İşveren Rehberi

İnşaat sektöründe yapılan iş sağlığı ve güvenliği teftişlerinde milyonlarca ceza kesildi, çok sayıda işyeri kapatıldı

İnşaat sektörü yine   İş Sağlığı ve Güvenliği  açısından en riskli sektörler arasında gelmektedir. geçtiğimiz yıl yapılan programlı İş Sağlığı ve Güvenliği  denetimlerinde 123 müfettiş bu sektörü teftiş etti. 393 inşaat işyerinin faaliyeti durduruldu.

İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca önleyici teftiş yaklaşımı esas alınarak gerek işin yürütümü gerekse iş sağlığı ve güvenliği yönünden, klasik teftiş anlayışı dışına çıkılmak ve kaynakları etkin ve verimli kullanmak suretiyle; ilgili tüm sosyal tarafları kapsayan, eğitim, iletişim ve bilgilendirmeye ağırlık veren, çözüm odaklı “Risk Esaslı”, İşkolu/Sektör Esaslı” veya “Alan Esaslı” programlı teftişlere başlanılmıştı.

 

Programlanmış teftişler belirli bir ön hazırlık, planlama, izleme ve değerlendirme içerisinde yürürlüğe konularak denetimlerin kapsamı ve hedefleri doğrultusunda sosyal tarafların sürece dahil edilmesi, eğitim, bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmesi nedeniyle önleme amacına hizmet eden teftiş faaliyetleri niteliğindedir.

 

Temel yaklaşım; ahenk içerisinde düzenlenmiş, güvenlik kültürü üzerine oturtulmuş bir çalışma hayatının ekonomik ve sosyal yaşama katkı sağlayacağından hareketle, sosyal tarafların bilinçlendirilmesi ve çalışma hayatının sorunları üzerine farkındalık arttıracak faaliyetlere ağırlık verilmesidir.  Söz konusu temel yaklaşım ve öncelikler çerçevesinde rehberlik ve yol göstericiliği esas alan önleyici nitelikteki riskli alan ve sektörlere yönelik programlandırılmış teftişler belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için en önemli araç olarak kullanılmaktadır.

geçtiğimiz yıl yapılan teftişlerin 14’ü iş sağlığı ve güvenliği yönünden programlı teftiş yürütülmüştür.

1042 işyeri hakkında 12.650.523 TL idari para cezası uygulandı.

 

Programlı Teftişin Adı Müfettiş Sayısı Teftiş

Edilen

İşyeri

Sayısı

Ulaşılan

Çalışan Sayısı

Tespit

Edilen

Mevzuata

Aykırılık Sayısı

İyileştirme Oranı (%) İPC

Uygulanan

İşyeri Sayısı

Uygulanan İPC Miktarı

(TL)

Durdurma

Uygulanan

İşyeri Sayısı

Yapı İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi 123 2.132 105.639 24.948 87,32 1.042 12.650.523 393

İSA KARAKAŞ

İsa KARAKAŞ

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku BAŞUZMANI

ÇSGB/SGK BAŞMÜFETTİŞİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Der. GENEL BAŞKANI

İş-Sosyal Güvenlik-İş Sağ.Güvenliği. Adli ve Ceza Bilirkişisi

A Sınıfı İş Güvenliği UZMANI

Gazeteci/ Yazar (50’yi aşkın kitabı bulunmaktadır)

www.isakarakas.com

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir