Pratik Bilgiler SGK Emeklilik

Yarım çalışma ödeneği

Yarım çalışma ödeneğinden faydalanmak için; • İşçinin adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması, • Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması, • Analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine doğum ve evlat edinme sonrası […]

Pratik Bilgiler

İHBAR TAZMİNATI NE KADAR

ihbar tazminatı miktarları; İ BİLDİRİM SÜRELERİ VE İHBAR TAZMİNATI TUTARLARI  HİZMET SÜRESİ BİLDİRİM SÜRESİ İHBAR TAZMİNATI TUTARI 6 Aydan Az Sürmüş İşçi İçin 2 Hafta 2 Haftalık Ücret 6 Aydan 1,5 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin 4 Hafta 4 Haftalık Ücret 1,5 Yıldan 3 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin 6 Hafta 6 Haftalık Ücret 3 Yıldan […]

SGK İşveren Rehberi

SGK prim borçlarından mahsup edilmesi gereken asgari ücret destekleri ile ilgili tereddütlerin çözümü

SGK, prim borçlarını ertelemişti. Bu konuda bazı tereddütler oluştu. Bu tereddütler; erteleme işlemlerinin nasıl yapıldığı ve 2017/11. aydan hak kazanılmış olmakla birlikte 2016/12. ayın sigorta prim borçlarından mahsup edilmesi gereken asgari ücret destekleri ile ilgili. SGK, Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğüne  ulaşan bilgilerden erteleme işlemlerinin nasıl yapıldığı ve 2017/11. aydan hak kazanılmış olmakla birlikte 2016/12. ayın sigorta […]

SGK İşveren Rehberi

SGK Müteahhitten alamazsa Kamu Kurumları ve Belediyelerden alıyor

I.GİRİŞ: Bu konuda, SGK alacaklarından olan prim tahsilini güvence altına alan, keza, tahsilatta kolaylığı ve çabukluğu sağlayan ve bu yönde kamu kurum ve kuruluşlarına yükümlülükler getiren kanuni hükümler yer almaktadır. 1.SSK DÖNEMİ VE 506 SAYILI KANUN UYGULAMASI: 5510 S. Kanunla yürürlükten kaldırılan 506 sayılı Kanun’un Teminatın ve hakedişlerin prim borcuna karşılık tutulması ile yapı kullanma […]