SGK İşveren Rehberi

kamu ve belediyelerin kadroya geçecek taşeron işçilerinin İŞYERİ İŞLEMLERİ

kamu ve belediyelerin kadroya geçecek taşeron işçilerinin işlemlerinde epey yol alındı. Başvurular bitti. Şimdi sıra  SGK işlemlerinde . SGK işlemlerinin ilk ayağı ise taşeron işyerinin kapatılması ve kamu ya da belediyenin bu işçiler için yeni işyeri açıp açmayacağı ve yapılacak işlemler hayati öneme sahip bulunmaktadır.

Yanlış işlem halinde SGK’nın affı yok.

5510 sayılı Kanunun 11. maddesinin, “İşveren, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, Kuruma vermekle yükümlüdür.” hükmü uyarınca sigortalı çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar, işyerini sigortalı çalıştırmaya başladıkları tarih itibariyle tescil ettirmek zorundadır.

Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarınca veya bu kurumlarca kurulan tüzel kişiliklerce; 01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Esaslar’ın 6. maddesinde yer alan hüküm gereğince sürekli işçi kadrosuna geçirilmeye ilişkin iş ve işlemlerin son tarihi 02/4/2018 olarak belirlenmiştir.

Buna göre, işyerlerinin tescili bakımından son tarih 02/4/2018 tarihi olduğundan, bu tarihe kadar yapılacak işyeri tescilleri yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır.

Kadroya geçirilecek olan sigortalıların kadroya geçirilmeden önce hizmet alımı nedeniyle çalışmış oldukları yüklenicilere ait işyeri dosyalarının kapsamdan çıkış nedeni “696 KHK” olarak kodlanacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşları veya bu kurum ve kuruluşlarca kurulan tüzel kişiliklerin kadroya geçirmiş oldukları sigortalıların yapmış oldukları işlerle ilgili iş kolu kodu uygun mevcut işyeri dosyasının olması halinde, ayrıca yeni işyeri dosyası açılmayarak kadroya geçirilecek sigortalıların sosyal sigorta yükümlülükleri bu dosyalardan yerine getirilecektir.

Örnek I– Hizmet alımı suretiyle yaptırılan işin konusunun “genel temizlik işleri” ve hizmet alan kurumun “Sosyal Güvenlik Kurumu” olduğu varsayıldığında, kadroya geçirilecek sigortalılara aynı işin yaptırılacak olması ve Kurumun yapılacak bu işe uygun işkolunda Ulucanlar Sosyal Güvenlik Merkezinde 8121 (genel temizlik işleri) işkolu kodlu işyeri dosyasının bulunması halinde ayrıca işyeri dosyası açılmayarak gerekli işlemler mevcut dosya üzerinden yürütülecektir.

Kadroya geçirecek kurumların sigortalıların yapmış oldukları işlere uygun (aynı iş kolu kodunda) işyeri dosyalarının olmaması halinde, çalıştırılan işe uygun ayrı ayrı işyeri dosyası açılmak suretiyle yükümlülükler bu dosyalardan yerine getirilecektir. Bu işyerlerinin kapsama alınış nedeni “696 KHK” olarak kodlanacaktır.

Ornek 2– Hizmet alımı suretiyle yaptırılan işin konusunun “özel güvenlik işleri” ve hizmet alan kurumun “Sosyal Güvenlik Kurumu” olduğu varsayıldığında, Kurumun kadroya geçirilecek ve güvenlik hizmeti verecek personelin yapmış olduğu işe uygun işyeri dosyasının bulunmaması nedeniyle güvenlik faaliyetleri (8010) işkolu kodlu işyeri dosyasının sigortalıların çalıştırılmaya başladıkları tarih itibariyle veya en geç 02/04/2018 tarihine kadar (dahil) tescil ettirilmesi ve işlemlerin bu dosya üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Söz konusu personelin işverenleri görev yaptıkları kamu kurum ve kuruluşları veya bu kurum ve kuruluşlarca kurulan tüzel kişilikler olacağından, açılan işyeri dosyalarının mahiyet kodlarının (l) kamu/devamlı veya (2) özel/devamlı işyeri olarak verilmesi gerekmektedir.

Sigortalıların işverenleri kadroya geçirildikleri kurum ve kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulmuş olan tüzel kişilikler olacağından, aylık prim ve hizmet belgelerinin; kamu/devamlı şeklinde kodlanan işyeri işverenlerince 15-14 şeklinde dönem bazlı, özel/devamlı şeklinde kodlanan işyeri işverenlerince aylık bazda 1-30 olarak düzenlenmesi gerekmekle birlikte; kamu işvereni olmakla beraber işverenlerince tahakkukların 1-30 veya özel sektör işvereni olmakla birlikte 15-14 şeklinde yapılıyor veya yapılacak olması halinde “ters işyeri” şeklinde kodlama yapılarak işyeri tescili yapılabilecektir.

 Kamu ve Belediyeler sorularını ücretsiz:isakarakas@hotmail.com sorabilir

İsa KARAKAŞ

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku BAŞUZMANI

ÇSGB/SGK BAŞMÜFETTİŞİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Der. GENEL BAŞKANI

İş-Sosyal Güvenlik-İş Sağ.Güvenliği. Adli ve Ceza Bilirkişisi

A Sınıfı İş Güvenliği UZMANI

Gazeteci/ Yazar (50’yi aşkın kitabı bulunmaktadır)

www.isakarakas.com/ 0

 

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir