Genel Sağlık Sigortası İş Sağlığı ve Güvenliği

Yurt dışı tedavide Ankara Numune Hastanesi yerine Ankara Şehir Hastanesi yetkili kılındı

SUT’un  “Yurt dışı tedavi sağlık kurulu raporu” başlıklı maddesinin 3 üncü fıkrasında;“(3) Düzenlenen sağlık kurulu raporları Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İzmir Yenişehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden herhangi biri tarafından teyit edilecek ve sonrasında Sağlık Bakanlığınca onaylanacaktır.” hükmü ile aynı tebliğin “2.5.3.A-2 Raporların yenilenmesi, bekleme süreleri ve süre uzatımı “ başlıklı maddesinin 2 nci fıkrasında ise;
“(2) Yurt dışı tedavi süresi raporda belirtilen süreyi geçemez. Tıbbi nedenlerle yurt dışında tedavinin uzaması halinde, tıbbi gerekçeler misyon şeflikleri vasıtasıyla Kuruma gönderilir.
Tedavi süresinin uzatılmasının uygun olup olmadığı konusunda Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin veya bu konuda Kurumca yetkilendirilmiş hastanelerden birinin yazılı görüşü alınarak altı ayı geçmeyen dönemler halinde Kurumun onayı ile tedavi süresi uzatılabilir. Belirlenen ya da uzatılan sürenin aşılması halinde aşılan süreye ait tedavi giderleri ile gündelik ve refakatçi giderleri ödenmez.”hükmü yer almaktadır.
Sağlık Bakanlığından alınan 09/04/2019 tarihli ve E.590 sayılı yazı ile 28/04/2019 tarihli ve E.694 sayılı yazılarda, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Ankara Şehir Hastanesine taşınma sürecinin başladığı ve taşınma sürecinin 26/05/2019 tarihinden itibaren tamamlanarak Ankara Şehir Hastanesi olarak hizmet vermeyi sürdüreceği bildirilmiştir.
Bu doğrultuda, yurt dışı tedavi konusunda Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilgili olan tüm iş ve işlemler Ankara Şehir Hastanesi tarafından yürütülecektir.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir