SGK Emeklilik

iş kazası sayılan durumlar ile yararlanacak olan kişiler

  • İŞ KAZASI DOĞURDUĞU SONUÇLAR BAKIMINDAN HEM ÇALIŞAN HEM DE İŞ VEREN AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR. İŞ KAZASI;
  • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,
  • Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
  •  4a kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
  • Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hale getiren olaylar
  • İş kazasıdır.

Buna göre bir olayın iş kazası sayılabilmesi için;

  • Kazayı geçiren kişinin sigortalı olması,
  • Kaza sonucu bedence veya ruhça engelli hale gelmesi, -Kaza ile sonuç arasında uygun bir illiyet bağının bulunması,
  • Şartlarının bir arada bulunması ile birlikte, olayın yukarıdaki bentlerde sayılan hallerden birinde meydana gelmesi gerekmektedir.

İş kazası sigortası (4a) ve (4b)  kapsamında sigortalı sayılanlar ile; 5510 sayılı K.nun 5 inci maddesinin 1. fıkrasının (a), (b), (c), (e) ve (g) bentlerinde sayılan sigortalılar, Kanunun Ek 5 inci maddesinde belirtilen tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan sigortalılar, Ek 9 uncu maddesinin (Ek, 10/7/2018 tarihli ve 2018/26 sayılı Genelge ) birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen şartlarda ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar ve 2547 sayılı Kanunun Ek 29 uncu maddesine göre intörn statüsündeki öğrenciler için geçerlidir.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir