Genel Sağlık Sigortası İş Sağlığı ve Güvenliği

SGK prostat tedavisini karşılamayacak mı

SGK yapmış olduğu duyuruda; Bazı basın-yayın organlarında yer alan “SGK’da Prostat Raporu Krizi” başlıklı haberde özetle; SGK’nın 28.04.2021 tarihinde Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yaptığı değişiklikle, • Prostat büyümesinde (Benign prostat hiperplazisi) kullanılan ilaçların birlikte kullanımının engellendiği, bu ilaçların üroloji uzman hekimlerince reçete edilebileceği, milyonlarca vatandaşın raporlarını yenilemesi gerektiği, • Yine yapılan değişiklikle uzun süre antibiyotik […]

Genel Sağlık Sigortası İş Sağlığı ve Güvenliği

Yurt dışı tedavide Ankara Numune Hastanesi yerine Ankara Şehir Hastanesi yetkili kılındı

SUT’un  “Yurt dışı tedavi sağlık kurulu raporu” başlıklı maddesinin 3 üncü fıkrasında;“(3) Düzenlenen sağlık kurulu raporları Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İzmir Yenişehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden herhangi biri tarafından teyit edilecek ve sonrasında Sağlık Bakanlığınca onaylanacaktır.” hükmü ile aynı tebliğin “2.5.3.A-2 Raporların yenilenmesi, bekleme süreleri […]

Genel Sağlık Sigortası İş Sağlığı ve Güvenliği

Bu amansız hastalıkların tedavi tamamen ücretsiz, hastanelere para kaptırmayın

 Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’ne ilişkin yeni düzenlemeler yayımlandı. Yayımlanan tebliğde, yaptığımız düzenlemeler ile kanser hastalarımıza bu hastalıkla mücadelede her an yanlarında olma sözümüzü yerine getirdik.  Kanser tedavisi, cerrahisi ve ilacına ilişkin yani kanser hastalığına ilişkin her türlü ilave ücret ve fark ödemesini kaldırıldı. Vatandaşların; SGK ile sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucuları sunmuş […]

Genel Sağlık Sigortası

SGK'nın yurtdışı tedavi ve mahsuplaşma işlemleri

Sağlık yardımları SGK tarafından karşılanan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yurt dışındaki tedavi işlemleri, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve  Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği, Sağlık Uygulama Tebliği ve 2011/46 s. Genelge hükümlerine göre yürütülmekte olup, bu kapsamdaki tedavilerle ilgili il Müdürlüklerince yapılacak iş ve işlemlere anılan Genelgenin […]

Genel Sağlık Sigortası

SGK sağlık giderleri yaklaşık %15 arttı,artan döviz kurları sağlık giderlerini daha da artırıyor

Sağlık Giderleri Sağlık giderlerinde, 2016 yılında 2015 yılına göre %14,54’lük artış gerçekleşmiştir. 2016 yılı için Devlet Hastanesi ödemesi, Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında 27.387 Milyon TL olarak belirlenmiştir. Bu tutar, 28/09/2016 tarihinde Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından imzalanan mutabakat metni ile 28.304 Milyon TL olarak revize edilmiş, ayrıca […]