SGK İşveren Rehberi

YÖK stajyer öğrenci, kısmi süreli öğrenci ve bursiyerlerin SGK prime esas kazançları

Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ile bursiyer ve kursiyerler için;

Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar ile Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerlerin sigorta primleri, prime esas günlük kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmaktadır.

Buna göre, bu kapsamda yer alan öğrenci, bursiyer ve kursiyerlerin prime esas kazançları;

I.Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için;

1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında; 

Günlük kazanç tutarı :    67,65 TL

Aylık kazanç tutarı    :   2.029,50 TL

II.Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında düzenleyenler için;

15/12/2017 – 14/1/2018 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

  • yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 59,25 TL x 16 gün = 948,00 TL
  • yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 67,65 TL x 14 gün = 947,10 TL

15/12/2017-14/1/2018 devresi için        : 948,00 TL +  947,10 TL = 1.895,10 TL

 

15/1/2018 ila 14/12/2018 tarihleri arasında sigorta primine esas; 

Günlük kazanç tutarı :    67,65 TL

Aylık kazanç tutarı    :   2.029,50 TL

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir