isa karakaş köşe yazıları
SGK İşveren Rehberi

Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıranların SGK prim hesabı

 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin ödeyecekleri aylık kazançların alt ve üst sınırları ile 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyeceği iş kazası ve meslek hastalığı primleri ve sigortalılarca yapılacak ödemeler  

1. 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler

  • Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi ile işsizlik sigortası primi dahil (5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile ikinci fıkrası, 4447 sayılı Kanunun 50 nci ve geçici 10 uncu maddeleri teşviklerinden yararlananlar için yapılan indirimler hesaplamaya dahil edilmemiştir.),

1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar 

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 67,65 x 10 x % 37,5 = 253,69 TL

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 67,65 x 30 x % 37,5 = 761,06 TL

1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında günlük kazanç üst sınırına göre ödeyecekleri tutar 

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 507,38 x 10 x % 37,5 = 1.902,68 TL (*) Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 507,38 x 30 x % 37,5 = 5.708,03 TL

Ev hizmetlerinde sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi dahil 

1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar 

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 67,65 x 10 x % 32 = 216,48 TL

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 67,65 x 30 x % 32 = 649,44 TL

1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında günlük kazanç üst sınırına göre ödeyecekleri tutar 

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 507,38 x 10 x % 32 = 1.623,62 TL (*) Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 507,38 x 30 x % 32 = 4.870,85 TL (*)

2) 10 günden az sigortalı çalıştıranlar ile sigortalılar yönünden yapılacak ödemeler 

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyecekleri iş kazası ve meslek hastalığı primi,

1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar 

Ayda 1 gün sigortalı çalıştıranlar için 67,65 x % 2 = 1,35 TL

Ayda 9 gün sigortalı çalıştıranlar için 1,35 x 9 = 12,15 TL

Ev hizmetlerinde aynı işveren yanında ayda 10 günden az sigortalı çalışanların ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi,

1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar 

67,65 x 30 x % 32,5 = 659,59 TL

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir