İş Kanunu İşlemleri İşçi Alacak ve Tazminatları SGK İşveren Rehberi

Torbayla 44'ten fazla Kanun değişecek

Torba  Kanunla 44’ten fazla kanun  değişecek, değişiklik öngörülen tespit ettiğimiz kanunlara aşağıda yer verdik

1) 4857 sayılı İş Kanunu,  2) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu, 3) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununu,

4) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununu

5) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

7) 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun

8) 492 sayılı Harçlar Kanununu

9) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununu

10) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

11)3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun

12)5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu

13)5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu

14)5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu

15)5952 sayılı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun

16) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu

17) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

18) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

19)5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu

20)5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu

21) 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk  Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

22) 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu

23) 6245 sayılı Harcırah Kanunu

24) 1136 sayılı Avukatlık Kanunu

25) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu

26) 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu

27) 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun

28) 4458 sayılı Gümrük Kanunu

29) 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

30) 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu

 

31) 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

32) 5393 sayılı Belediye Kanunu

 

33) 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun

 

34) 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun

 

35) 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve GörevleriHakkında Kanunu

 

36) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

 

37) 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunu

 

 

 

38) 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

 

39) 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

 

40) 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

 

41) 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

 

42) 5543 sayılı İskân Kanunu

43) 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı  Hakkında Kanun

44) 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu

 

 

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir