İş Kanunu İşlemleri İşçi Alacak ve Tazminatları SGK İşveren Rehberi

Torbada son haber; Torba Kanunun görüşmeleri bitiyor

Torba Kanunda en güncel en güvenilir haberleri WWW.isakarakas.com da takip edin.  Ankara’dan sıcağı sıcağına İsa KARAKAŞ anında Torba Yasa’daki gelişmeleri anında sizler için açıklamaya devam ediyor. TBMM Genel Kurulu açıldı.  Torba Kanun çalışma- sosyal güvenlik ile ilgili düzenlemelerin nerdeyse tamamı TBMM Genel kurulunda kabul edilmişti.  İlk beş bölümü kabul edilen torba tasarının kalan 6. bölümü 7-8-9 […]

SGK İşveren Rehberi SGK Kamu İşlemleri

TORBA Kanunda 21 Ağustos 2014 gününe DİKKAT

15 Temmuzdan beri TBMM Genel Kurulunda görüşülmekte olan  Torba Yasanın yasalaşması sürecinin tamamlanması için TBMM Genel Kurulu, “torba tasarıyı” yasalaştırmak için 21 Ağustos tarihine kadar mesai yapacak. Genel Kurul, 15-17-18-19-20-21 Ağustos günleri saat 14.00’de toplanacak. 19-20 Ağustos Salı ve çarşamba günleri sözlü sorular görüşülmeyecek.  TBMM Genel Kurulu, 17-18-19-20-21 Ağustos günleri de gündemdeki tasarı ve teklifleri […]

İş Kanunu İşlemleri İşçi Alacak ve Tazminatları

TBMM'den en sıcak TORBA Kanun haberleri:Hangi maddeler kabul edildi bugün hangi maddeler görüşülecek

İsa KARAKAŞ TORBA KANUN SÜRECİNİ AÇIKLIYOR: Torba Kanun maratonununu günü gününe en güncel en gerçek haberler değerli okurlarımıza aktarmaya devam ediyoruz.TBMM Plan Bütçe Komisyonu TBMM Genel Kurulu’na 14 Temmuz’da torba tasarısının son halini gönderdi. TBMM Genel Kurulu’nda 15 Temmuz’da görüşülmeye başlandı. 150 maddelik Torba ( İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair) […]

İş Kanunu İşlemleri İşçi Alacak ve Tazminatları SGK İşveren Rehberi

Torbayla 44'ten fazla Kanun değişecek

Torba  Kanunla 44’ten fazla kanun  değişecek, değişiklik öngörülen tespit ettiğimiz kanunlara aşağıda yer verdik 1) 4857 sayılı İş Kanunu,  2) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu, 3) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununu, 4) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununu 5) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 7) 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 8) 492 sayılı Harçlar Kanununu 9) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununu 10) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 11)3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun 12)5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 13)5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu 14)5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 15)5952 sayılı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 16) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu 17) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 18) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 19)5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu 20)5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu 21) 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk  Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 22) 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu 23) 6245 sayılı Harcırah Kanunu 24) 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 25) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 26) 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu 27) 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun 28) 4458 sayılı Gümrük Kanunu 29) 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 30) 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu   31) 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   32) 5393 sayılı Belediye Kanunu   33) 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun   […]

İşçi Alacak ve Tazminatları SGK İşveren Rehberi SGK Kamu İşlemleri

Torba Kanun En son halini madde madde açıklıyor

Tüm işyerleri-işveren ve çalışanlar  DİKKAT! Torba Kanunla   başta SGK,yurtdışı emeklilik İş Kanunu, İş sağlığı ve güvenliği, Kamu ihale mevzuatı uygulama ve işlemlerini derinden değiştirecek. Sizler için bu değişiklikleri ÇSGB/SGK BAŞMÜFETTİŞİ/A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI/Çalışma ve Sosyal Güvenlik Der. Başkanı/İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı İSA KARAKAŞ  AÇIKLIYOR