Genel Sağlık Sigortası

SGK sağlık giderleri yaklaşık %15 arttı,artan döviz kurları sağlık giderlerini daha da artırıyor

Sağlık Giderleri Sağlık giderlerinde, 2016 yılında 2015 yılına göre %14,54’lük artış gerçekleşmiştir.

2016 yılı için Devlet Hastanesi ödemesi, Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında 27.387 Milyon TL olarak belirlenmiştir.

Bu tutar, 28/09/2016 tarihinde Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından imzalanan mutabakat metni ile 28.304 Milyon TL olarak revize edilmiş, ayrıca bu tutara Aralık ayında 400 Milyon TL daha ilave yapılmıştır. Dolayısıyla 2016 yılı Devlet Hastanesi ödemesi 28.704 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılı ile karşılaştırıldığında 2016 yılında;

  • İlaç harcamaları %13,12’lik artış  göstererek 21.374 Milyon TL’ye,
  • Tedavi harcamaları ise %15,26’lık artış göstererek 45.594 Milyon TL’ye yükselmiştir.

İlaç harcamalarındaki artış, bu dönemde reçete sayısında ve ortalama maliyetlerde meydana gelen artışla açıklanabilmektedir.

Aynı dönemde reçete sayısında %4,26’lık artış gerçekleşirken, reçete başına ortalama maliyet 2016 yılında bir önceki yıla göre %12,02 artış göstermiştir. Reçete başı ortalama maliyetlerin artışının bir nedeni olarak daha önce geri ödeme kapsamında olmayan ve TEB aracılığı ile alınan bazı yüksek fiyatlı ilaçların geri ödeme kapsamına alınması gösterilebilir.

Artışta önemli etkiye sahip diğer bir neden ise ilaç sektörünün açtığı dava sonucunda çıkan karar doğrultusunda, beşeri ilaçların fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan avro kurunda yapılan değişikliklerdir.

Bu değişikliklerden ilki 03/06/2015 tarihinde, Fiyat Değerlendirme Komisyonu (FDK) kararı ile yapılmış olup, 1,9595 TL olan avro kuru 2 TL’ye çıkmıştır. Daha sonra yine FDK’nın 04/09/2015 tarihinde verdiği kararla kur tekrar ayarlanmış ve 1 avro 2,0787 TL olarak belirlenmiştir.

2016 yılı Ocak ayında ise kur 2,1166 TL’ye yükselmiştir. Ayrıca iskonto dilimlerinin avro kurundaki artış oranında arttırılmasının yanı sıra iskonto dilimlerindeki azalış ile özellikle imal ürünlerin teşvik edilmesi amacıyla iskonto oranlarında değişiklik yapılması ve ucuz ilaçlara fiyat artışı konularına yönelik uygulamalar ilaç harcamalarındaki artışta etkili olmuştur.

2016 yılındaki tedavi harcamalarında meydana gelen yükselişte, üniversite ve özel hastanelerdeki müracaat başına ortalama maliyetlerdeki artışlar etkili olmuştur. Reçete hizmet bedelindeki artışın temel nedeni olarak Türk Eczacıları Birliği ile 2016 yılı nisan ayında imzalanan protokol gösterilebilir. Bu protokol ile daha önce eczanenin cirosuna göre 25 kr. veya 75 kr. olarak uygulanan reçete hizmet bedeli tutarı, cirosu 200.000 TL’ye kadar satış hasılatı olan eczanelere 3 TL ve cirosu 200.001 TL ve üzerinde olan eczanelere 2,5 TL ile 30 kr. arasında değişen tutarlarda ödenmeye başlanmıştır.

Son dönemde yüksek oranda artan döviz kurlarına bağlı olarak 2017 yılında SGK’nın ithal ilaç fiyatlarına yansıması da gözönünde bulundurulduğunda sağlık harcamaları daha vahim bir vaziyet alacaktır.

İsa KARAKAŞ

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku BAŞUZMANI

ÇSGB/SGK BAŞMÜFETTİŞİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Der. GENEL BAŞKANI

İş-Sosyal Güvenlik-İş Sağ.Güvenliği. Adli ve Ceza Bilirkişisi

A Sınıfı İş Güvenliği UZMANI

Gazeteci/ Yazar (50’yi aşkın kitabı bulunmaktadır)

www.isakarakas.com

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir