Genel Sağlık Sigortası İş Sağlığı ve Güvenliği

SGK prostat tedavisini karşılamayacak mı

SGK yapmış olduğu duyuruda; Bazı basın-yayın organlarında yer alan “SGK’da Prostat Raporu Krizi” başlıklı haberde özetle;
SGK’nın 28.04.2021 tarihinde Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yaptığı değişiklikle,

• Prostat büyümesinde (Benign prostat hiperplazisi) kullanılan ilaçların birlikte kullanımının engellendiği, bu ilaçların üroloji uzman hekimlerince reçete edilebileceği, milyonlarca vatandaşın raporlarını yenilemesi gerektiği,

• Yine yapılan değişiklikle uzun süre antibiyotik kullanmak zorunda olan hastaların 10 günde bir hastaneye gitmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Prostat Büyümesi Tedavisi

– Hasta sağlığı ve güvenliğinin korunması ile olası suiistimallerin önlenmesi amacıyla prostat büyümesi tedavisinde kullanılan ilaçlar etki mekanizmalarına göre 3 farklı gruba ayrılarak aynı grupta yer alan ilaçların birlikte reçete edilmesine sınırlama getirilmiştir.

– Ancak, aynı grupta olmayan ve tedavide ihtiyaç duyulan ilaçların birlikte reçete edilmesinde bir engel bulunmamaktadır.

– Yine prostat ilaçlarına ilişkin raporlar herhangi bir branştaki uzman hekim tarafından düzenlenmekte iken, rapor düzenleme yetkisi konunun uzmanı olan üroloji hekimlerine verilmiştir.

– Ancak ilaçlar eskiden olduğu gibi yine tüm branşlardaki uzman hekimlerce reçete edilebilmeye devam edilecektir.

– Prostat büyümesi hastalığı spesifik bir ürolojik hastalık olup ilaç raporlarının da herhangi bir branştaki hekim yerine üroloji uzmanı hekim tarafından düzenlenmesi tedavi etkinliğini arttıracaktır.

– Ayrıca, düzenlemeden önceki raporlar pandemi nedeniyle 2. bir talimata kadar geçerli olup, hastaların pandemi sürecinde yeni rapor almalarına gerek bulunmamaktadır.

– Ellerindeki raporlar ile ilaçlarını almaya devam edebileceklerdir.

Damar İçi Uygulama Şeklinde Kullanılabilen Bir Kısım Antibiyotikler

– Yatarak tedavi görmesi gereken ağır enfeksiyon vakalarında damar içi uygulama şeklinde kullanılabilen ve sadece yatarak tedavilerde kullanımı halinde bedelleri ödenecek antibiyotikler bulunmaktadır.

– Bu antibiyotiklerin taburcu sonrası da kullanılması gereken hallerde, kullanım süresi 10 gün ile sınırlandırılmıştır.

– 10 günlük sürenin sonunda ihtiyaç olması halinde hekim tarafından hastanede uygulanarak tedaviye devam edilmesi de mümkündür.

– Damar içi uygulama şeklinde kullanılabilen bu antibiyotikler mutlaka sağlık tesisinde uygulanmaktadır.

– Dolayısıyla bu antibiyotiklerin uygulanması için hastalar zaten her gün sağlık tesisine başvurmaktadır.

– Düzenlemeden kaynaklı olarak ayrıca bir hastane başvurusu oluşmayacaktır.

– Bu ilaçların; aşırı duyarlılık, karaciğer fonksiyon bozukluğu, böbrek fonksiyon bozukluğu, ilaç etkileşimleri vb. yan etkileri ile yatarak tedavide geçen kullanım miktarları da göz önüne alındığında; 10 günlük sürenin sonunda tedaviyi düzenleyen hekimin hastasını tekrar değerlendirmesi gerekliliği akılcı antibiyotik kullanımı açısından önem arz etmektedir.

– Anlaşılacağı üzere yapılan düzenlemeler hasta sağlığı ve güvenliği ile tedavinin etkinliği amacıyla yapılmıştır.

– Haberde yer alan, salgın koşullarında vatandaşların gereksiz yere hastanelerde yoğunluk oluşturacağı ve tedavilerinin eksik yapılacağı veya vatandaşa ek mali yük geleceği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir