Genel Sağlık Sigortası

SGK'nın yurtdışı tedavi ve mahsuplaşma işlemleri

Sağlık yardımları SGK tarafından karşılanan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yurt dışındaki tedavi işlemleri, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve  Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği, Sağlık Uygulama Tebliği ve 2011/46 s. Genelge hükümlerine göre yürütülmekte olup, bu kapsamdaki tedavilerle ilgili il Müdürlüklerince yapılacak iş ve işlemlere anılan Genelgenin “2.6 Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince Yapılacak işlemler” bölümünde açıklık getirilmiştir.

Ancak, tedavi amacıyla yurt dışına gönderilen hastalara ilişkin tüm iş/işlemlerin, düzenli ve hızlı yürütülebilmesi, oluşabilecek sorunların zaman kaybına neden olmadan doğru bir şekilde çözümlenebilmesi, uygulamada birlikteliğin sağlanması, tedavi giderlerine ilişkin kesin istatistiksel verilere ulaşılabilmesi amacıyla, Ankara İl Müdürlüğü tarafından yürütülmesi Başkanlık Makamının 17/04/2017 tarihli ve 2159445 sayılı Olurları ile uygun görülmüş ve anılan il müdürlüğünün 05/05/2017 tarihli ve 2510859 sayılı yazısında söz konusu işlemlerin Bahçelievler Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından yapılmasına karar verildiği bildirilmiştir.

Bu doğrultuda, 01/06/2017 tarihinden itibaren genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yurt dışı tedavi işlemleriyle ilgili başvuruları tüm İl Müdürlüklerince kabul edilerek, yazımız ekinde gönderilen belgelerin hasta veya hasta yakını tarafından doldurulması sağlanacak ve evraklar değerlendirilmek üzere Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir. Genel Müdürlüğümüzce gerekli işlemlerin yapılmasından sonra yurt dışı tedavilerine ilişkin (mevzuatımızda belirtilen kontrol muayeneleri de dahil olmak üzere) söz konusu evraklar, Ankara İl Müdürlüğüne iletilecektir. Ancak, 01/06/2017 tarihinden önce başlamış olup tamamlanmış veya halen devam etmekte olan tedaviler ile bunlara ilişkin mahsuplaşma işlemleri, hastaların mevcut durumda işlemlerinin yürütüldüğü, il müdürlüklerince takip edilerek sonuçlandırılacaktır.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir