SGK İşveren Rehberi

Özel üniversite ve okulların yararlanabileceği SGK teşvikleri

Özel üniversiteler ve Okul Aile Birlikleri Hakkında Prim Teşviki, Destek ve İndirim Uygulamaları 6764 sayılı Kanunun 58. maddesiyle 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine eklenen hüküm uyarınca, madde hükmünün yürürlüğe girdiği 9.12.2016 tarihinden itibaren vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumu işyerleri ile okul aile birliği işyerlerinin malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde beş […]

SGK İşveren Rehberi

Okul aile birliklerinin SGK işlemleri

Okul aile birliklerinin işyeri olmayı gerektiren yerleri kendilerinin işletmeleri veya herhangi bir şekilde kendilerinin sigortalı çalıştırmaları halinde, işveren ilgili birlik,  aksi durumda yani işyeri olmayı gerektiren yerlerin kiralama usulü ile işlettirilmesi halinde ise işveren, ilgili kira sözleşmesine taraf olan kiracı kişi veya kuruluş olacaktır. Dolayısıyla okul aile birliğinin bizatihi söz konusu işyerini kendisinin işletmesi veya […]

SGK Emeklilik

Danıştay içtihadı birleştirdi. yarın ilk defa Türkiye Gazete’sindeki köşemizden okuyabilirsiniz.

DANIŞTAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULU, ASKERLERİN EMEKLİLİĞİYLE İLGİLİ KAOSA SON NOKTAYI KOYDU  Astsubay- Subay ve  aynı zamanda, TSK’nın  harp okulları ile fakülte ve yüksek okullarda TSK  hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askeri öğrenci olanlar ile fakülte ve yüksek okullarda kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subaylığa nasp edilenlerin EMEKLİLİĞİNİ etkileyen bu kararı İLK DEFA yarınki […]

SGK İşveren Rehberi

Bu işyerleri için SGK resmi dedi, Danıştay ise özel dedi

22/01/2015 tarihli, 421094 sayih Genel Yazıda Ögretmcnevi ve aksam sanat okullan ile okul ailc birliklcrinin kamu isyeri niteliginde olduklan ve 5335 sayili Ba/i Kanun vc Kanun Iliiknuincle Kararnamelerdc Degisiklik Yapilmasma Dair Kanunun 30 uncu maddesinin ikinei fikrasi kapsamma giren kurum vc kurulu,su olarak islem gormcsi gcrcktigi, dolayisiyla isycri maliiyct kodlarmin (1 ) olarak degistirilmcsi gercktiği […]

İş Kanunu İşlemleri SGK İşveren Rehberi

Stajyerlerin sosyal güvenlik meselesi

SGK’nın uygulama  Kanuna göre  Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında yalnızca iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası hükümleri uygulanması gerekmekte olup  bunlar 4/1-a kapsamında sigortalı sayılırlar. 2011/Mart ayından itibaren 6111 sayılı kanun ile de Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile Yükseköğretim […]