İş Kanunu İşlemleri SGK İşveren Rehberi

Stajyerlerin sosyal güvenlik meselesi

SGK’nın uygulama  Kanuna göre  Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında yalnızca iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası hükümleri uygulanması gerekmekte olup  bunlar 4/1-a kapsamında sigortalı sayılırlar.

2011/Mart ayından itibaren 6111 sayılı kanun ile de Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile Yükseköğretim Kanununa tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden prime esas kazançları prime esas kazanç alt sınırından fazla olmayan öğrencilerden bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanların genel sağlık sigortası kapsamına alınması sağlanmış ve aynı Kanunla daha önce  bu sigorta kapsamında olmayan zorunlu stajyerler 5510 sayılı Kanunun  “kısmen sigortalılar”  kategorisine sayılmış olup bunlar 4/1-a kapsamında sigortalı sayılırlar.

Mesleki Eğitim Kanununu uyarınca; aday çırak, çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında okumakta iken staja, tamamlayıcı eğitime veya alan eğitimine tabi tutulan öğrencilerin sigorta primleri, asgari ücretin %50’si üzerinden hesaplanmaktadır.

Buna göre, bu kapsamda yer alan çırak ve öğrencilerin prime esas kazançları

Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için;

1.1.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında;

Günlük kazanç tutarı   :  29,63 TL

Aylık kazanç tutarı   :   888,90 TL

 Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında düzenleyenler için;

15.12.2016 – 14.1.2017 dönemi için;

2016 yılı Aralık ayı günlük kazanç tutarı        : 54,90 TL x %50 = 27,45 TL

2017 yılı Ocak ayı günlük kazanç tutarı:        59,25 TL x %50 = 29,63 TL

2016 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için   : 27,45 TL x 16 gün =439,20 TL

2017 yılı Ocak ayının ilk yarısı için     : 29,63 TL x 14 gün = 414,82 TL

15.12.2016-14.1.2017 devresi için     : 439,20 TL + 414,82 TL  = 854,02 TL

15.1.2017 ila 14.12.2017 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç tutarı     :  29,63 TL

Aylık kazanç tutarı   :      888,90 TL

 Yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ile bursiyer ve kursiyerler için;

Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ve 2547 sayılı Kanunun 46. maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı 5510 sayılı Kanunun 82. maddesine göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar ile Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerlerin sigorta primleri, prime esas günlük kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmaktadır.

Buna göre, bu kapsamda yer alan öğrenci, bursiyer ve kursiyerlerin prime esas kazançları;

 Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için;

1.1.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında;

Günlük kazanç tutarı                          :  59,25 TL

Aylık kazanç tutarı   :       1.777,50 TL

 Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında düzenleyenler için;

15.12.2016 – 14.1.2017 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

2016 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için   : 54,90 TL x 16 gün = 878,40 TL

2017 yılı Ocak ayının ilk yarısı için     : 59.25 TL x 14 gün = 829,50 TL

15.12.2016-14.1.2017 devresi için     : 878,40 TL +  829,50 TL = 1.707,90 TL

15.1.2017 ila 14.12.2017 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç tutarı  :  59,25 TL

Aylık kazanç tutarı   :   1.777,50 TL

 

İSA KARAKAŞ
ÇSGB/Sosyal Güvenlik Kurumu’nun BAŞMÜFETTİŞİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Der. GENEL BAŞKANI
Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku BAŞUZMANI
Sosyal Güvenlik/İş Hukuku/İş Sağlığı ve Güvenliği Ceza Bilirkişisi
A Sınıfı İş Güvenlik UZMANI
İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi Eğiticisi
Gazeteci/Yazar
50’yi (ELLİYİ) aşkın Kitap Yazarı
Sosyal Güvenlik/İş Hukuku/İş Sağlığı ve Güvenliği Adli Bilirkişisi

 

 

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir