İş Kanunu İşlemleri İş Sağlığı ve Güvenliği

Mesleki eğitim ve çocuk işçi çalıştırmada değişiklik

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik(11 Mayıs 2017 R. Gazete’ De Yayımlanmıştır) MADDE 1 – 13/7/2013 tarihli ve 28706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve […]

SGK İşveren Rehberi

Yeni değişen kanuna göre Stajyer çalıştırmak zorunda olan işyerleri

10 ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının %5’inden az olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumu öğrencilerine staj ve tamamlayıcı eğitim yaptırır. Öğrenci sayısının tespitinde kesirler tam sayıya tamamlanır. Bu işletmeler mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumu öğrencilerine staj yaptırabilir. […]

İşsizlik Sigortası ve İŞKUR

3 bin 707 iş ve meslek danışmanından biri kapınızı çalabilir

ÇSGB (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı), Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğunu ülke genelinde işverenlere, çalışanlara ve iş arayanlara 3 bin 707  iş ve meslek danışmanıyla  işçi ve işverenlere açıjklayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili kuruluşları Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR),  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) arasında iş ve meslek […]

Genel

Mesleki yeterlik belgesi olmayanlar dikkat

Ulusal İstihdam Stratejisi’nin en önemli ayağını eğitim ve istihdam ilişkisi oluşturmaktadır. Mesleki yeterlik belgesi olmayanlar dikkat;  2015 yılı  25 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile 40 meslek için yeterlilik belge zorunluluğu getirildi. Söz konusu 40 mesleğin 17’sinin yapı ve inşaat sektöründe. Çalışma bakanı Bakan Soylu, mesleki yeterlilik belge zorunluluğu getirilen 40 mesleğe, bu yıl yayımlanan ikinci tebliğle […]

SGK İşveren Rehberi

Müjde avantajlı bu SGK teşvikinden artık 2020 yılına kadar faydalanabilirsiniz

SGK’da çok sayıda teşvik uygulanmaktadır. avantajlı teşviklerden biri de 6111 sayılı Kanunla getirilen teşviktir. Bu teşvikten 31/12/2015 tarihine kadar geçerli olan teşvikten yararlanma süresi 31.12.2020 tarihine kadar uzatıldı. BAKANLAR KURULU KARARLARI: 2015/8321  4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Uygulanma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı. BUNA GÖRE 31/12/20202 tarihine kadar işe alınan her […]