SGK İşveren Rehberi

e-bildirge şifresi hangi durumlarda iptal edilmeli

Soru: e-bildirge şifresi hangi durumlarda iptal edilmeli? Cevap: E-Sigorta sözleşmesinin 8 inci maddesinde; “ İşyerinin başka ünite bölgesine nakli, devri, intikali, kapanması, terki, tasfiyesi, tescil işleminin iptali veya işverenin ölümü, fiil ehliyetinin sınırlanması, iflası, gaipliğine karar verilmesi ya da yetkili kişinin; değişmesi, fiil ehliyetinin sınırlanması, gaipliğine karar verilmesi, yetkisinin kaldırılması ya da ölümü gibi durumlarda […]

SGK Emeklilik

Emekli maaşlarının haczi zorlaştırılacak

Ülkemizde milyonlarca emekli vatandaşımız bulunmaktadır. Sayıları  12 Milyonu aştı. 12,5 milyona hızla yaklaşıyor. Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR’dan emekli olan ve borcundan dolayı icra yoluyla maaşlarına haciz gelen çoğu emekli vatandaşlarımız bu haczi ödeyemez durumdadır. Bu durumun önlenmesi için TBMM’ye kanun teklifi verildi. Teklifte; Asgari ücret ve altında ücret alan vatandaşlarımızdan maaşının 1/10’u […]

SGK İşveren Rehberi

SGK borçları ilgili itiraz, zamanaşımı, borcu yoktur, icra ve diğer yeni uygulamalar

SGK’nın değişen mevzuatı çerçevesinde aşağıda belirtilen yeni uygulamalar söz konusudur. 5510 sayılı Kanunun 93. maddesinin ikinci fıkrasına göre, Kurumun prim ve diğer alacakları ödeme süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak on yıllık zamanaşımına tâbidir. Zamanaşımını kesen sebepler 6183 sayılı Kanunun 103. maddesinde, durduran sebepler ise 6183 sayılı Kanunun 104. maddesi ile 5510 sayılı Kanunun […]

SGK İşveren Rehberi

SGK,icra ve iflas takiplerine ilişkin alacaklarının yeni taksitlendirme uygulması

09.06.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre SGK tarafından açılan icra takipleri SGK İl Müdürlükleri hukuk servisleri tarafından takip edilerek sonuçlandırılmaktadır. İcra dairelerince tahsil edilen paraların süre geçirilmeksizin çekilmesi hususunda il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezleri tarafından gerekli tedbirler alınmaktadır. İcra ve iflas takibi ile ilgili SGK alacaklarının tahsilinde kısa sürede sonuç alınamayacağına, tahsile ilişkin […]

SGK Emeklilik

Sgk’dan İşsizlere Büyük Af Ve İndirim

SGK, sosyal güvenliği olmayan ve bugüne kadar gelir testi yaptırmadığı için borcu bulunan işsizler, 25 yaşını aşan öğrenciler ile diğer çalışmayanlara genel sağlık sigortası affı dahil olmak üzere birtakım kolaylıkları yürürlüğe koyacak. Bununla ilgili Yeni Torba  (Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair)  Kanun Tasarısı TBMM’de. Tasarının bu şekliyle […]