SGK İşveren Rehberi

SGK,icra ve iflas takiplerine ilişkin alacaklarının yeni taksitlendirme uygulması

09.06.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre SGK tarafından açılan icra takipleri SGK İl Müdürlükleri hukuk servisleri tarafından takip edilerek sonuçlandırılmaktadır.

İcra dairelerince tahsil edilen paraların süre geçirilmeksizin çekilmesi hususunda il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezleri tarafından gerekli tedbirler alınmaktadır.

İcra ve iflas takibi ile ilgili SGK alacaklarının tahsilinde kısa sürede sonuç alınamayacağına, tahsile ilişkin işlemlerinin uzun bir zaman diliminde sonuçlanacağına dair il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerinde kanaat oluşması ve borçlular tarafından da taksitle ödeme talebinde bulunulması durumunda, alacağın takside bağlanabilmesi için SGK aşağıdaki esaslara göre hareket edilmesi uygulamasına karar vermiştir; Buna göre,

1) Alacağının borçlu tarafından defaten ödenmesinin imkan dahilinde bulunmaması,

2) Alacağın kesin ve süresiz banka teminat mektubu, gayrimenkul ipoteği, haciz, noter tasdikli kefaletname veya temlik ile teminata bağlanması,

3) Taksitlendirme talebine konu borç miktarına oranla aylık ödeme miktarının yeterli olduğunun kabul edilmesi,

4) Taksitlendirme talebi ile birlikte borçlu tarafından ilk taksidin ödenmesi,

5) Taksit talebi hakkında karar verilinceye kadar kabul anlamına gelmemek kaydıyla taahhüt edilen taksitlerin düzenli olarak ödenmesi,

6) Üst üste iki taksidin ödenmemesi halinde taksitlendirme şartlarının ihlal edilmiş sayılacağı ve taksitlendirme şartlarının ihlal edilmesi halinde, alınmış olan teminatın paraya çevrileceğinin borçluya bildirilmesi,

Şartlarının aranması ve bu şartların varlığı halinde SGK  alacaklarının 24 ayı geçmemek üzere taksitler halinde ödenmesine yönelik kararın, il müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlığında, ilgili avukat ve servis şefinden oluşan komisyon tarafından yapılan inceleme neticesinde alınacaktır.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir