SGK Emeklilik

Sgk’dan İşsizlere Büyük Af Ve İndirim

SGK, sosyal güvenliği olmayan ve bugüne kadar gelir testi yaptırmadığı için borcu bulunan işsizler, 25 yaşını aşan öğrenciler ile diğer çalışmayanlara genel sağlık sigortası affı dahil olmak üzere birtakım kolaylıkları yürürlüğe koyacak.

Bununla ilgili Yeni Torba  (Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair)  Kanun Tasarısı TBMM’de.

Tasarının bu şekliyle yasalaşması halinde  başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından koordineli olarak yapılan gelir testi işlemlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmesi olmak üzere sosyal güvenlik uygulamalarında önemli değişiklik ve yenilikler söz konusu olacaktır.

5 YILDAN BERİ ZORUNLU

 2012’den bu yana gelir testi zorunlu. Zorunlu sigortalılığı bulunanlar (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) ve isteğe bağlı sigortaya devam edenler ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin gelir testi yaptırmalarına gerek bulunmuyor.

Gelir tespitinde aile olarak, aynı hane içinde yaşayan MERNİS kayıtlarında yer alan eş, yaşlarına bakılmaksızın evli olmayan çocuk ve genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilecek kişinin ana ve babası esas alınıyor. Aynı hanede yaşamayan ve öğrenim nedeniyle başka bir hanede yaşayan evli olmayan çocuklardan 25 yaşını doldurmayanlar gelir tespitinde aile içinde değerlendiriliyor.

Aynı hanede yaşayan aile bireylerinden genel sağlık sigortalısı ya da bakmakla yükümlü olunan kişiler de gelir tespiti işleminde dikkate alınıyor. Bu kişiler hakkında gelir testi sonuçlandığı tarihe göre herhangi bir işlem yapılmıyor.

Genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilecek kişinin kanuni temsilcisinin eş, evli olmayan çocuk, ana ve baba dışında bir kişi olması halinde bu kişi gelir tespiti işleminde dikkate alınmıyor.

MİLYONLARCA KİŞİYE ARTIK HER AY 426  TL BORÇ YAZILMAYACAK

 Gelir testi zorunlu.  Bu testi yaptıranlardan 593 TL az geliri olduğu ortaya çıkanların tüm primlerini  devlet ödüyor. Bu kişiler de böylece SGK sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanıyor.

Mevcut uygulamada gelir testi sonucu geliri;

  • 592,50 TL ile  1777,50 arasında çıkanlar her ay 71 TL,
  • 1777,50  TL ile 3555 =  arasında çıkanlar her ay 213,30 TL,
  • 3555 TL’den fazla geliri olanlar ise her ay 426,60 TL

Genel sağlık sigortası primini SGK’ya yatırmak zorunda.

Gelir testine hiç girmeyenlerin ise  cari asgari ücret üzerinden  hesabına  her ay 426,60 TL genel sağlık sigortası prim borcu yazılmakta. Bunun üzerinde ayrıca gecikme zammı ve cezası da uygulanarak bu borç daha da katlanmaktadır.

                      AF VE YAPILANDIRMA GELİYOR

  Gelir testine hiç girmeyenler için 12 ay içinde bu testi yaptırarak yeni prim tutarını belirleyecek. Geliri asgari ücretin üçte birinden düşük olan ve gelir testine girmediği için borç biriken bir kişi gelir testine girerek borcunu sildirebilecek.

Başka bir anlatımla 593 TL az geliri olduğu ortaya çıkanların tüm GSS prim borçları faiziyle silinecek.  Testten sonra çıkacak GS primlerini bunların yerine  devlet ödeyecek ve sağlık yardımlarından faydalanacak.

Prim Miktarı DÜŞECEK

 Sözkonusu Kanun tasarı mevcut haliyle yasalaşırsa kademeli gelir testi uygulaması tarih olacak.

Yeni uygulamada da 593 TL az geliri olduğu ortaya çıkanların tüm GSS primini Devlet ödeyecek. Bunlar da sağlık hizmetlerinden prim ödemeden faydalanacak.

Geliri 593 TL’den fazla olanların ise ödeyecekleri  prim miktarı asgari ücretin brüt tutarının % 3’ü olarak belirlenecek.  Böylece en yüksek GSS primi  53 TL’ye düşecek. Bu sayede  bugün için en düşük prim miktarı olan 71 TL’nin bile altında bir prim söz konusu olacak.  Böylece gelir testi karmaşası tarih olacak.

Her YIL 4500 TL CEPTE KALACAK

Diğer yandan yüksek geliri bulunduğundan her ay 426,60 TL  GSS primi  ödemek zorunda kalanlar ise bu yasal düzenlemeden sonra  ödeyecekleri prim 53 TL’ye düşeceğinden her yıl yaklaşık 4500 TL karlı olacak. Üstelik bu hesaplamaya faiz de dahil edilmemiştir.

NOT:SGK, sosyal güvenlik, kıdem tazminatı, iş kazası, emeklilik ve diğer haklarınızla ilgili isakarakas@hotmail.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir