SGK İşveren Rehberi

 2019 İŞKUR Teşvikleri

İstihdam teşvikleri ile işsizliğin azaltılması ve iş gücüne vasıf kazandırılması amaçlanmaktadır. İŞKUR tarafından finanse edilmekte olan ancak  işlem uygulayıcısı Sosyal Güvenlik Kurumu olan halihazırda 5 Beş teşvik/destek bulunmaktadır. Bunlar tamamen  “İşsizlik Sigortası Fonu’ndan” karşılanmaktadır.  Sözkonusu  teşviklere aşağıda  yer verilmiştir.   Teşvik/Destek Yasal  Dayanağı Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların İstihdamı Teşviki 4447 s. K. […]

İş Kanunu İşlemleri İşsizlik Sigortası ve İŞKUR

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerin Ücretlerinin Bir Kısmının İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar

3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNUNA GÖRE İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ÜCRETLERİNİN BİR KISMININ İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNDAN KARŞILANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam MADDE 1- (l) Bu Usul ve Esasların amacı; 05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 18 inci ve Geçici 12 nci maddeleri hükümleri uyarınca aday çırak ve çıraklar ile […]

İşsizlik Sigortası ve İŞKUR

SGK Emeklilik-Gelir ve İŞKUR Ödeneklerinizi erken almayı unutmayın

İşsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği, ücret garanti fonu, yarım çalışma ödeneği ve iş kaybı tazminatı ödemeleri her ayın son günü itibariyle yapılmaktadır. Bakanlar Kurulu Kararıyla 28-29.08.2017 tarihlerinin ve 2017 yılı Ağustos ayı ödeme günü olan 31.08.2017 tarihinin idari tatil sayılması sebebiyle ödemeler, 25.08.2017 Cuma gününden itibaren yapılacaktır. İlgililer, T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanları ile birlikte […]

İş Kanunu İşlemleri

Kıdem tazminatı Kanun çalışması hazır mı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı MÜEZZİNOĞLU,  kıdem tazminatı ile ilgili son açıklamasında kıdem tazminatı yol haritasını verdi. Daha önceki açıklamalarından 2017 yılından itibaren çalışmalara başlanacağını bildirmişti. Bu konuda maalesef şu anda hazırlanmış yeni fon taslağı bulunmamaktadır. Kıdem tazminatıyla ilgili çalışmalara değinen Müezzinoğlu, “Bugün için kıdem tazminatı fonu, esasında bizim iş dünyasıyla ilgili. Çalışanla çalıştıran arasında, […]

Genel

2015 Ekim ayında iflas eden işverenlerin işçilerine İŞKUR 1.304.432 TL ödedi

2015 Ekim ayında iflas eden işverenlerin işçilerine İŞKUR 1.304.432 TL ödedi. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 1. maddesine göre; işverenin, konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın ertelenmesi nedenleri ile ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde, çalışanlarının hizmet akdinden kaynaklanan ve ödenmeyen üç aylık ücret alacakları ücret garanti fonundan ödenmektedir.Ekim 2015 ayında […]