İş Kanunu İşlemleri SGK İşveren Rehberi

Stajyerlerin sosyal güvenlik meselesi

SGK’nın uygulama  Kanuna göre  Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında yalnızca iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası hükümleri uygulanması gerekmekte olup  bunlar 4/1-a kapsamında sigortalı sayılırlar. 2011/Mart ayından itibaren 6111 sayılı kanun ile de Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile Yükseköğretim […]