İşçi Alacak ve Tazminatları SGK İşveren Rehberi

Örnekle SSK, BAĞKUR, E.S VE SGK Borçlarının peşin ödenecek tutarı ve son ödeme süresi

(4a), (4b) ve 4(c) kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan alacak aslı (idari para cezası alacakları için alacak aslının % 50’si) ile bu alacaklara ödeme süresinin bittiği tarihten 10.9.2014 tarihine kadar TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınmak suretiyle hesaplanan tutarın tamamının 31.1.2015 tarihinin Cumartesi gününe rastlaması nedeniyle en geç 02.02.2015 tarihine kadar ödenmesi halinde 11.9.2014 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacaktır.

Örnek:

WWW.isakarakas.com  Anonim Şirketinin 16.10.2014 tarihinde kapsama giren borçları için geçici 60. madde uyarınca peşin ödeme başvurusunda bulunduğu ve peşin ödemeye esas tutarın;

Alacak aslının 14.354,00 TL

Gecikme cezası ve gecikme zammı yerine hesaplanan TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE tutarının 6.748,55 TL olduğu varsayıldığında,

14.354,00 + 6.748,55 = 21.102,55 TL tutarındaki alacağın tamamının en geç 02.02.2015 tarihine kadar ödenmesi halinde, 11.9.2014 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacaktır.

Diğer taraftan,  Torba Kanun uyarınca yapılan başvuru sırasında, borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde (02.02.2015 tarihine kadar) ödenmesi halinde, peşin ödeme talebinde bulunulmuş gibi kabul edilerek borçlulardan taksitlendirme farkı alınmayacaktır.

WWW.isakarakas.com

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.