SGK Emeklilik

65 Yaş aylığı alan anne-babalara SGK’dan da aylık bağlanmasında yeni SGK uygulaması

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 34. maddesinde; “sigortalının ana ve babasına, 65 yaşın üstünde olması halinde artan hisseye bakılmaksızın her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartıyla toplam […]

SGK İşveren Rehberi SGK Kamu İşlemleri

Sağlıkçıların SGK fiiili hizmet uygulama işlemleri

3 Ağustos 2018 Tarihli ve 30498 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 26/07/2018 tarihli ve 7146 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile; 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasındaki tabloya eklenen 20 nci sıra ile  11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanun,  25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu ve 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı […]

sgk-prim-odeme-tarihi
SGK Emeklilik

Emekli maaşım Temmuzda ne kadar arttı

Buna göre, 2018 yılı Temmuz ödeme döneminde; I) 5510 sayılı Kanunun 55 inci ve geçici I inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince bu Kanun ile 506, 1479, 2925 ve bu Kanunla mülga 2926 sayılı kanunlara göre bağlanan gelir ve aylıkların artırılması ve alt sınır aylıkları; a) 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce bağlanan ölüm gelir/aylıkları, Kanunun […]

SGK Emeklilik

EMEKLİLERE ve hak sahiplerine MÜJDE

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ: SGK tarafından emekli aylıkları 4/a (SSK) emeklilerine her ayın 17 ila 26’sında, 4/b (Bağ-Kur) emeklilerine her ayın 25 ila 28’inde ve 4/c (Emekli Sandığı) emeklilerine ise her ayın 1 ila 5’i arasında ödenmektedir. Ancak, Kurban Bayramının 24-27 Eylül 2015 tarihlerine rastlaması nedeniyle; 4/a (SSK işçi ve SSK tarım) emeklisinin aylıkları; -Tahsis numarasının […]

Memur Rehberi SGK Emeklilik

Sahte uzmanlar yine yanıldı. 50 yaşında olmaz demiştik. SGK'da dün yaptığı açıklamada 10 Aralıktaki yazımızı teyit etti

Anayasa Mahkemesinin  memurların emekliliğini ilgilendiren  kararı  18/01/ 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararını birçok uzman geçinen gereçekte SGK ile SGK uzmanlarıyla yakından uzaktan ilgisi olmayanlar  memurlar 50 yaşında emekli olacak diye tüm TÜRKİYE’yi  yazılı ve görsel medyada yine  yanılttı. 10 Aralık 2014 tarihli aşağıdaki yazımızda Anayasa Mahkemesinin kararına göre  50 YAŞINI DOLDURAN VE 10 YIL […]