sgk dan muaf olmak
SGK İşveren Rehberi

SGK’dan elektronik e-tebliğat dönemi

SGK; 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesi ve 213 sayılı Kanunun 1071A maddesi gereği

  • Elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili her türlü teknik altyapı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya,
  • Tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye ve
  • Kendisine elektronik olarak tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye

yetkili bulunmaktadır.

Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. (beşinci) günün sonunda yapılmış sayılmaktadır.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir