Çalışan

Çiftçiler SGK emekliliğinizden olmayın

01/10/2008-31/12/2017 tarihleri arasında ziraat odaları tarafından bildirimi yapıldığı           halde   süresi             içerisinde        tescili yapılamayanların        muafiyete        istinaden sigortalılıklarının sona erdirilmesi 5510 s. Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında bulunanların bildirimlerinin en geç bir ay içinde kanunla kurulu meslek kuruluşları tarafından yapılacağı ve Kurumun bu bildirimlerden itibaren bir ay içinde tescili yapılan kişilere, sigortalılık hak ve yükümlülüklerinin başladığını bildireceği, hüküm altına alınmıştır.

Ancak, ziraat odaları tarafından Kurumumuza süresi içerisinde çiftçilerin bildirimi yapılmış olmasına rağmen ünitelerce çok sayıda kişinin tescillerinin tanınan süre içerisinde ve usulüne uygun yapılmadığı tespit edilmiştir.

Ziraat odaları tarafından bildirimi yapıldığı halde, bir yıl geçtikten sonra Kurumca  tescili yapılıp sigortalılıkları başlatılanlardan muafiyet kapsamında bulunanların, tescil işlem tarihinde muafiyet kapsamında bulunduklarını gösteren yazıyı tescil tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde bağlı oldukları ziraat odalarına, ziraat odalarının bulunmadığı yerlerde ise tarım il/ilçe müdürlüklerine düzenletip, düzenleme tarihinden itibaren 1 ay içinde Kuruma ibraz edenlerin tescil tarihi itibariyle sigortalılıkları “01(muafiyet)” koduyla iptal edilecektir.

Örnek: 1/11/2010 tarihinde ziraat odasına kayıt olan ve 20/11/2010 tarihinde Kurumumuza bildirimi yapılan sigortalı (A)’nın, 18/9/2017 tarihinde geriye dönük olarak 1/11/2010 tarihi itibariyle tescili yapılarak sigortalılığı başlatılmış ve başlatılan sigortalılığı 20/9/2017 tarihinde tarafına tebliğ edilmiştir. Yapılan tebliğe istinaden 27/9/2017 tarihinde ziraat odasınca düzenlenen muafiyet halini gösteren yazıyı 1/10/2017 tarihinde SGK’ya  intikal ettirmesi halinde 1/11/2010 tarihi itibariyle sigortalılığı sona erdirilecektir.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir