SGK Emeklilik

SGK yaptığı bu emeklilik ödemelerini geri alabilir

SGK  yersiz yapmış olduğu emeklilik  Ödemelerini geri alabilmektedir. SGK’nın yersiz ödeme  kapsamında:

 1. Geçici iş göremezlik, emzirme, evlenme ve cenaze ödenekleri
 2. Yaşlılık ve ölüm toptan ödemeleri,
 3. Sürekli iş göremezlik ve ölüm gelirleri,
 4. Malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları ile bu aylıklarla birlikte ödenen ek aylık ve ödemeler,
 5. Uzun ve kısa vadeli sigorta kollarından karşılanan yol, gündelik ve refakatçi giderleri,
 6. Verese ödemeleri,
 7. Emekli Sandığı Kanuna göre ödenen ek ödeme (tütün ikramiyesi, eğitim-öğretim yardımı),
 8. Faiz ödemeleri,
 9. Emekli ikramiyeleri,
 10. Toptan ikramiye ödemesi,

ve bunların dışında Kanun kapsamındaki her türlü ödemeler yersiz ödemelerin kapsamını oluşturmaktadır.

Sigortalı ve hak sahiplerine fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen ödemeler ilgililerin kasıtlı veya kusurlu davranışlarından doğabileceği gibi Kurumun hatalı işlemleri sonucu da ortaya çıkabilmektedir.

Bu durum, yersiz ödemeye esas alınacak süre ve faiz uygulamasını etkilemektedir.

Yersiz ödemelere ilişkin faiz ve temerrüt faizi uygulamasında, 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümleri uygulanacaktır.

Fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen ödemeler, ilgililerin kasıtlı veya kusurlu davranışlarından doğmuşsa, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru en fazla on yıllık sürede yapılan ödemelere ilişkin tutar, bu ödemelerin yapıldığı tarihlerden itibaren hesaplanacak kanuni faizi ile birlikte borç kaydedilecektir.

Yersiz ödeme, SGK’nın hatalı işlemlerinden kaynaklanmışsa, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru en fazla 5 yıllık sürede yapılan ödemeler toplamı, ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren ;

 • 24  ay içinde yapılacak ödemelerde faizsiz,
 • 24 aylık sürenin dolduğu tarihten sonra yapılacak ödemelerde ise

bu süre sonundan itibaren hesaplanacak olan kanuni faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

 

Paylaşabilirsiniz

One thought on “SGK yaptığı bu emeklilik ödemelerini geri alabilir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir