SGK Emeklilik

Yurtdışı yüksek emeklilik aylığı için ücretsiz danışmanlık hizmeti

Yurtdışı borçlanma ve emeklilik ile ilgili  Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İsviçre ve diğer bir çok avrupa-asya-afrika- amerika ülkelerinden vatandaşlarımız gerek Türkiye Gazetesindeki köşemize gerekse sosyal medya veya bu sayfamıza ulaşarak kandırıldıklarını veya  dolandırıldıklarından yakınmaktadır. Gerçekten SGK ve Bakanlıkla yakından uzaktan ilgisi olmayan çok sayıda sahte sosyal güvenlik uzmanı adı altında dolandırıcılar mantar gibi türemiştir.

Bu nedenle yurtdışı borçlanma ve emeklilik ile ilgili  vatandaşlarımızın dolandırıcıların eline düşmemesi için  ÜCRETSİZ  bu rehberlik  hizmet verilmektedir.

Az primle yurtdışı yüksek emeklilik aylığı için ücretsiz danışmanlık hizmetimizden faydalanabilirsiniz.

Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanuna göre borçlandırılan yurt dışı sürelerine ilişkin başlangıcın tespiti, bu sürelerin dikkate alınarak aylık
bağlanmasındaki şartlar ile bağlanan aylıkların kesilmesi ve yeniden bağlanmasına ilişkin iş ve işlemler aşağıda açıklanmıştır.

1. YURTDIŞI EMEKLİLİK İŞLEMLERİ AÇISINDAN  3 GRUPTA DEĞİŞİK İŞLEMLER YAPILMAKTADIR:

İlk işe giriş tarihinin tespitinde;

 • sosyal güvenlik sözleşmelerinde özel hüküm bulunan ülkeler,
 • sosyal güvenlik sözleşmelerinde özel hüküm bulunmayan ülkeler ile
 • sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkeler ve
 • ülke ayırımı yapılmaksızın ev kadınlığı süreleri açısından
  3 ayrı uygulama ortaya çıkmış olup yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar aşağıda
  açıklanmıştır.
 • 1.1. Sosyal Güvenlik Sözleşmelerinde Özel Hüküm Bulunan Ülkeler İçin
  Sigortalılık Başlangıcı
  uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinde Türk sigortasına girişinden önce akit ülke
  sigortasına girdiği tarihin Türk sigortasına girdiği tarih olarak kabul edileceğine ilişkin özel
  hüküm bulunan ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlananların, akit ülkede ilk defa
  çalışmaya başladıkları tarih Türkiye’de ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilecektir.
  Ülkemizin;
 • Almanya,
 • Arnavutluk,
 • Avusturya,
 • Azerbaycan,
 • Belçika,
 • Bosna Hersek,
  Çek Cumhuriyeti,
 • Fransa,
 • Gürcistan,
 • Hırvatistan,
 • Hollanda,
 • İsviçre,
 • İtalya,
 • Kanada,
 • Kebek,
  KKTC,
 • Lüksemburg,
 • Makedonya,
 • Slovakya ve Kore Cumhuriyeti ile imzaladığı sosyal güvenlik sözleşmelerinde “akit taraflardan birinin mevzuatına göre yardım hakkının kazanılması şartlarının tespitinde, diğer taraf ülkedeki ilk işe başlama tarihi de dikkate alınır” hükmü veya bu anlamda benzer hükümler bulunmaktadır.
  Bu düzenleme gereğince sosyal güvenlik sözleşmesinde özel hüküm bulunan
  ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlananların bu ülkelerdeki ilk işe başlama tarihi,
  Türkiye’de hiç çalışma yoksa ya da Türkiye’deki sigortalılığın başlangıç tarihinden önce ise
  Türkiye’de ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilecektir.
  Kanun ile Kanundan önceki sosyal güvenlik kanunlarında sigortalılık süresi şartını
  öngören uzun vade sigorta kollarından sağlanan hakların tespitinde sosyal güvenlik
  sözleşmesinde özel hüküm bulunan akit ülkedeki çalışılmaya başlanılan tarih, Türkiye’de ilk
  işe giriş tarihi olarak esas alınacaktır.
  Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 28 inci maddesinin dördüncü
  ve beşinci fıkraları ile 32 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi hükümleri ile 506 ve 2925
  sayılı kanunlara göre aylık bağlanabilmesi için sigortalılık süresi şartı bulunduğundan sosyal
  güvenlik sözleşmesinde özel hüküm bulunan akit ülkedeki çalışılmaya başlanılan tarihin,
  Türkiye’de ilk işe giriş tarihi olarak esas alınması sadece bu kapsamdakiler için
  uygulanacaktır.
  1479, 5434 ve mülga 2926 sayılı kanunlarda sigortalılık süresi şartı
  öngörülmediğinden bu kanunlar kapsamında olanlar hakkında bu düzenleme
  uygulanmayacaktır. Ancak 1479 ve mülga 2926 sayılı kanunlara tabi sigortalılığı
  bulunanlardan 2008/Ekim ayı başından sonra malullük aylığı talebinde bulunanlar için
  Kanunun malullük aylığı bağlama şartları geçerli olduğundan bu kapsamda aylık
  bağlanacakların özel hüküm bulunan sözleşmeli ülkelerdeki ilk işe başlama tarihi Ülkemizde
  ilk işe giriş tarihi olarak alınacaktır.
  Örnek 1: Türkiye’de Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında 1/6/2014 tarihinde,
  Almanya’da ise 1/1/1983 tarihinde çalışmaya başlayan sigortalı Almanya’da 1/1/1983-
  31/12/1997 süresinde geçen 5400 gün çalışmasını borçlanmıştır. Sigortalı, adına tahakkuk
  ettirilen borç miktarını 12/9/2016 tarihinde ödemiş ve aynı tarihte aylık talebinde
  bulunmuştur. Bu durumda ilgilinin Türkiye’de ilk işe giriş tarihi 1/1/1983 olarak dikkate
  alınacak ve aylığa hak kazanıp kazanmadığının tespiti bu tarihe göre yapılacaktır.
 • 1.2. Sosyal Güvenlik Sözleşmesinde Özel Hüküm Bulunmayan Ülkeler ile Sosyal
  Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmamış Ülkeler İçin Sigortalılık Başlangıcı
  Danimarka, İngiltere, İsveç, Libya, Norveç, Romanya, Sırbistan ve Karadağ ile
  imzalanan sosyal güvenlik sözleşmelerinde Türk sigortasına girişinden önce akit ülke
  sigortasına girdiği tarihin Türk sigortasına girdiği tarih olarak kabul edileceğine ilişkin özel
  hüküm bulunmamaktadır.
 • Bu ülkeler ve Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi kapsamında
  hizmet birleştirmesi yapılan İspanya ve Portekiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş
  ülkelerde geçen sürelerini borçlananların ilk işe giriş tarihi, 3201 sayılı Kanunun 5 inci
  maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları hükmü gereğince belirlenecektir.
  Türkiye’de sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmeti bulunmayanların
  sigortalılıklarının başlangıç tarihi, borçlarını tamamen ödedikleri tarihten borçlanılan gün
  sayısı kadar geriye götürülmek suretiyle tespit edilecektir.
 • 1.3. Ev Kadınlığı Sürelerinin Borçlandırılmasında Sigortalılık Başlangıcı
  Ev kadınlığı süreleri akit ülke mevzuatına göre sigortalılık süresi olarak kabul
  edilmediğinden bu süreleri borçlananların sözleşmeli ülkelerdeki ikamet başlangıç tarihleri
  Türkiye’de ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilmeyecektir. Ev kadınlığı sürelerini
  borçlananların sigortalılık başlangıcı 3201 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü
  fıkraları gereğince tespit edilecektir.
  Örnek 1: Türkiye’de 1/8/2007 tarihinde çalışmaya başlayan kadın sigortalı
  Azerbaycan’da 1/2/1987-31/1/2006 tarihleri arasında geçen ev kadınlığı süresini borçlanmış
  ve borcunu ödedikten sonra 18/9/2014 tarihinde aylık talebinde bulunmuştur. Bu durumda,
  ilgilinin Türkiye’de ilk işe giriş tarihi Türkiye’de çalışmaya başladığı tarihten borçlandığı ev
  kadınlığında geçen 6840 gün geriye gidilerek 1/8/1988 olarak alınacaktır.
Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir