İşçi Alacak ve Tazminatları SGK İşveren Rehberi SGK Kamu İşlemleri

SGK işyeri uygulamaları ilgili en çok sorulan sorular ve cevapları

okurlarımızdan özelikle SGK işveren mevzuatına yönelik çok sayıda sorular gelmektedir. Bütün soruları tek tek cevaplamanın elbette ki imkan dahilinde olmadığı malumdur. Diğer yandan okurlarımızın sorularının hiç cevaplanmaması da düşünülemez. Bu duruma çözüm olarak siz değerli okurlarımızdan  her ay en çok hangi 5 konuda soru gelirse bu sorulara topluca cevap verilmesinin daha uygun olacağı kanısıyla bu yazımızda tarafıma en çok yöneltilen 5 soru cevaplanmıştır[1].

 SORU-1

BİR KİŞİNİN BİRDEN FAZLA BAĞ-KUR (4/1- B) KAPSAMINDA SİGORTALI SAYILMAYI GEREKTİRECEK FAALİYETİNİN OLMASI HALİNDE BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI BÜTÜN FAALİYETLER ÜZERİNDEN Mİ BİLDİRİLİR?

CEVAP-1

Bir şahsın birden fazla Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirecek faaliyetinin olması halinde bütün faaliyetler üzerinden ayrı ayrı prim bildirimi yapılarak SGK’ya beyanda bulunulması gerekmez. Sadece en yüksek  ücret alan işçisinin maaşından az olmamak üzere   bir faaliyeti üzerinden   beyanda bulunulması yeterlidir.

SORU-2

MEMURLAR  SSK’ LI OLARAK GÖSTERİLMEK ZORUNDA MIDIR?

CEVAP- 2

Sosyal güvenlikte teklik ilkesi esas bulunmaktadır. Bu ilke uyarınca bir kişi aynı anda sadece bir statüye bağlı olarak sigortalı olabilir. Diğer yandan bir kişinin  birden fazla sigortalılık durumunun çakışması halinde SGK uygulamasında  birinci öncelik  emekli sandığına (4/1-c kapsamında ) tabi sigortalılıktır. Bu nedenle 657 s. Devlet Memurları Kanuna tabi olmasına binaen   4/1-c (emekli sandığı) kapsamında sigortalı  olarak çalışmakta olan memurun ayrıca 4/1-a (SSK’lı) olması mümkün bulunmamaktadır. Bu bağlamda SSK’lı olarak da bildirilmesine gerek bulunmadığı aşikardır.

SORU- 3

İŞYERİNİN NAKLİ HALİNDE SGK’YA BİLDİRİM NASIL YAPILIR?

CEVAP- 3

Yapılacak işlemler genel olarak aşağıdaki şekilde özetlenebilir;

İşyerinin faaliyette bulunduğu ilden başka bir ile nakledilmesi halinde, “işyeri bildirgesi” verilmesi gerekmekte olup bu bildirgenin, işyerinin nakledildiği adresin bağlı bulunduğu üniteye, en geç işyerinin nakledildiği tarihi takip eden on gün içinde verilecektir.

İşyerinin, aynı il içinde olmakla birlikte, SGK’nın başka bir ünitensinin görev alanına giren bir adrese nakledilmesi halinde, işyeri bildirgesi verilmeyecek, ancak nakil tarihini takip eden tarihten itibaren on gün içinde nakledilen işyerinin sicil numarasını içerir yazı ile durum eski ve yeni üniteye bildirilecektir.

 


[1]Bu sorular İsa KARAKAŞ’ ın “Uygulamalı Sosyal Güvenlik El Kitabı”ndan (www.muhasebe&SGK Yayınevi, Ankara/ – 2013, 4. Baskı ) yararlanarak cevaplanmış olup, aynen veya değiştirilerek başka bir yazılı veya elektronik ortamda yazarın ve alomaliye.com’un izni alınmadan yayınlanamaz

İSA KARAKAŞ/ Sosyal Güvenlik Kurumunun  Başmüfettişi/ A Sınıfı iş güvenliği uzmanı/İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

www.isakarakas.com

Paylaşabilirsiniz

2 thoughts on “SGK işyeri uygulamaları ilgili en çok sorulan sorular ve cevapları

  1. merhabalar günlük ücretle çalışan personellerin izin aldıkları süreler günlük ücretinden düşülüyor sgk primi hesaplandıktan sonra mı düşmek gerekir yoksa brüt ücretinden düşebilir miyiz. yani sgk hesaplamasında düşülmüş hali mi baz alınmalıdır. yoksa önce normal günlük ücreti sonra avans şeklinde mi düşülmelidir.

  2. MERHABA 1990 ssk-4186 gun pirimim 2012 de 335 gunistege baglı odemem var askerlik 540 gun ve 390 gun daha istege baglı ödesem son 7.yıl hesbında sskdan emekli olabilirmiyim yoksa bagkurlumu olurum durumum ne olur istege baglı askerlik ödemisi yaşı öne çekermi teşekkurler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.