SGK İşveren Rehberi

İşveren ve muhasebecilere müjde erteleniyor

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin yürürlük tarihi 01 Mart yerine  1 Temmuz 2020 tarihine erteleniyor. Konuyla ilgili tebliğ çok yakında yayımlanacaktır. Konuyla ilgili başta Türkiye Gazetesindeki köşemizle olsun her türlü desteği meslek mensuplarına verdik.

Konuyla ilgili yazımız

SMMM ve işverenler: MPHB’nin yürürlük tarihi ertelensin!

İsa KARAKAŞ 01/04/2020 Türkiye Gazetesi

Hükûmet, koronavirüs ile mücadele kapsamında çok sayıda tedbir aldı. Hâlen de almaktadır.
Yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebeplere binaen yüz binlerce iş yeri ve bu iş yerlerinin işlemlerini yapmakta olan muhasebeci ve SMMM’lerin hükûmetten bir talebi de bu ay yürürlüğe girecek olan APHB uygulamasının ertelenmesi yönündedir. Gazetemize ve sosyal medya hesaplarımıza ulaşan okuyucularımız bu ertelenmenin yapılmaması hâlinde daha da zor durumda kalacaklarını dile getirmektedir…
https://www.isakarakas.com.tr/kitaplari/
BU AYDAN İTİBAREN ZORUNLU
MPHB; SGK’ya her ay verilen aylık prim ve hizmet belgeleri ile maliyenin ilgili birimlerine verilen muhtasar beyannameleri ‘Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’ adı altında tek bir belgede birleştirilmesini ifade etmektedir.
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamasına Kırşehir ilindeki mükellefler/işverenler için 1/6/2017 tarihinde, Amasya, Bartın ve Çankırı illerindeki mükellefler/işverenler için 1/1/2018 tarihinden itibaren başlandı. Akabinde Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler (Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) için 1/1/2020 tarihinden itibaren başlandı.
Belirtilen illerdeki iş yerleri dışında kalan Türkiye genelinde faaliyet kolu ve türü ne olursa olsun tüm özel sektör iş yerleri için ise söz konusu beyannamenin  ertelenmemesi hâlinde 2020/Mart ayından itibaren düzenlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bu beyannameyi yasal sürede vermeyenlere ceza kesilecektir.
Koronavirüs belasının yaşandığı bu günlerde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin uygulanmasının güç olacağı en azından koronanın ortadan kaldırılmasına kadar olan zaman zarfı içinde erteleme yapılması gerçekten isabetli olacaktır.
BEYANNAMENİN ERTELENMEMESİ HÂLİNDE VERİLECEĞİ TARİHLER
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin yürürlüğe girmesi kapsamında erteleme olmaz ise bu beyannamenin;
  • Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar, bir ay içinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri
  • 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar ile banka ve TOBB kapsamındaki sandıklar, sigortalıların cari aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini,
İçeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’ni ertesi ayın 23’üncü günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda göndermek zorundadır.
Diğer taraftan, içinde bulunulan ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi en geç beyannamenin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 23’ü saat 23.59’a kadar elektronik ortamda yetkili vergi dairesine verilecektir. Yetkili vergi dairesi ise;
  • Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapma yükümlülüğü bulunanlar için yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri kazanç ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri ödeme veya tahakkukun yapıldığı,
  • Vergi kanunlarına göre yapmış oldukları ödemelerden vergi kesintisi yapmaya mecbur olmayanlar ile vergi kesintisi yapmaya mecbur oldukları hâlde kesintiye tabi ödemesi bulunmayan ve çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme zorunluluğu olanlardan; kazancı basit usulde vergilendirilenler için gelir vergisi yönünden mükellefiyetinin, gerçek kişiler için ikametgâhının ve gerçek kişiler dışında kalanlar için ise kanuni merkezi/iş yerinin bulunduğu, yer vergi dairesidir.
İNŞAAT VE İHALE KONUSU İŞLER
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin yürürlüğe girmesi kapsamda erteleme olmaz ise biten özel bina inşaat ve ihale konusu işler ile çalıştırılan tüm sigortalıların işten ayrılış bildirgesi verilmiş olan iş yerleri için, sadece prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini ihtiva eden muhtasar ve prim hizmet beyannamesi, işlemlerin gerçekleşmiş olduğu ay içerisinde de verilebilecektir.
Söz konusu işlemlere ilişkin sigortalıların bir önceki aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin beyan edilmesini gerektiren bir durum olması hâlinde, bu beyannamenin de verilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, aynı döneme ait olup kanuni süresi içerisinde verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin, söz konusu işlemlere münhasır olarak verilen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde yer alan bilgileri de kapsar şekilde, düzeltme beyannamesi seçeneği kullanılarak gönderilmesi gerekmektedir.
Umarız bir an önce işveren ve SMMM’lerin talepleri doğrultusunda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulaması, bu zorlu süreç atlatılana kadar ertelenir…
Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir