SGK İşveren Rehberi

İşte halen uygulanmakta olan tüm SGK teşvik ve desteklerinde son durum

SGK İstihdam teşvik ve destekleriyle, primlerin düzenli ödenmesi, kayıt dışılığın önlenmesi ve ilave istihdamın sağlanmasına katkıda bulunulmuştur.

Özel sektör işverenlerine, 2019/2 ila 4. ayları arasında işe aldıkları sigortalılar için yararlandıkları prim desteğine ilave günlük 67,36 TL olmak üzere üç aylık ücret desteği verilmiştir.

Ücret desteği SGK tarafından işyerinin ilgili ayda veya sonraki aylarda oluşacak prim borçlarından mahsup edilmesi, işverene ödeme yapılmaması şeklinde uygulanmıştır.

Bölgesel istihdam teşviki kapsamında ilave 6 puan prim indirimi imkânından yararlanma süresi 31/12/2019 tarihine kadar uzatılmıştır. 2016 yılında başlatılan asgari ücret desteği 2019 yılında da devam ettirilmiş ve bu kapsamda 2019-8 sayılı SGK  Genelgesi yayımlanmıştır. Böylece asgari ücret desteğiyle asgari ücrette gerçekleşen maliyet artışında işverenlere destek sağlanmıştır.

İstihdam teşvikleri konusunda doğrudan yararlanıcı konumundaki işverenlerin teşvikler ile ilgili daha fazla bilgilendirilmeleri amacıyla 1,4 milyon işvereni kapsayan “Teşvikte Kazancım Ne kadar?” adlı elektronik uygulamanın hayata geçirilmesi sağlanmıştır.

Sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılmasında sigortalı için ödenecek prime esas kazancın girişinin yapılması suretiyle, yürürlükteki teşvikler kapsamında bu tutar üzerinden hesaplanacak teşvik indirim miktarının kaç TL olacağının analizinin yapılması amacıyla “Teşvik Hesaplama Menüsü” oluşturulmuştur.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nda (2828 sayılı Kanun) belirtilen sosyal hizmetlerden faydalananların istihdamı halinde uygulanan teşvik ile ilgili işlemlerin elektronik ortamda yapılması sağlanmıştır.

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu (3294 sayılı Kanun) kapsamında sosyal yardım alanların istihdamı durumunda işverenlerin teşvikten yararlandırılmasına ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır.

İşverenlerce geriye yönelik düzenlenen asıl, ek ve iptal nitelikteki teşvikli aylık prim ve hizmet bildirgelerinin doğruluğunun yazılım robotları vasıtasıyla kontrol edilerek uygun olanların onaylanması sağlanmıştır.

YOUTUBE KANALIMIZA ABONE OLARAK SORU SORABİLİRSİNİZ

https://www.youtube.com/watch?v=3D61dKNIMag

Bu teşvik ve destekler aşağıda gösterildiği şekildedir:

 • Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primleri İşveren Hissesi 5 Puanlık İndirim,
 • Yurtdışına Götürülen/Gönderilen Sigortalılara Yönelik 5 Puan İndirim,
 • İlave Altı Puanlık İndirim,
 • Yatırım ve İstihdama Bağlı Prim Desteği,
 • İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Teşviki,
 • Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Sigorta Primi Desteği,
 • İşbaşı Eğitim Programını Tamamlayanların İstihdamına Yönelik Sigorta Primi Desteği,
 • Engelli Sigortalı İstihdamına Yönelik Sigorta Primi Teşviki,
 • Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerine İlişkin Sigorta Primi Desteği,
 • Kültür Yatırımları ve Girişimleri Hakkında Uygulanan Sigorta Primi Teşviki,
 • Sosyal Hizmetlerden Faydalananların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik, ➢ İlave İstihdam Desteği,
 • Ücret Desteği,
 • 4447 sayılı Kanunun Ek 4 üncü Maddesinde Öngörülen Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan

İşyerlerinde İşsizlik Sigortası İşveren Hissesi Teşviki Uygulaması,

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi,
 • Asgari Ücret Desteği,
 • Genç Girişimci Teşviki,
 • 4/b (Bağ-Kur) 5 Puan Teşviki.

 

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir